Praca i staż

Polska Agencja Prasowa jest największą agencją informacyjną działającą na rynku polskim od 100. lat. To jedna z najstabilniejszych firm na polskim rynku prasowym i jedna z najbardziej poważanych marek medialnych. W miarę rozwoju agencji i poszerzania oferty serwisów informacyjnych zapraszamy do odbywania staży w redakcjach PAP oraz do udziału w aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży

Od idealnego kandydata oczekujemy:
•    bardzo dobrej znajomości technik sprzedaży i negocjacji oraz umiejętności prezentacji,
•    min. 3–letniego udokumentowanego doświadczenia w bezpośredniej sprzedaży w sektorze  mediów tradycyjnych i elektronicznych, reklamy, administracji publicznej,
•    umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientem,
•    doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych oraz prowadzeniu projektów z wykorzystaniem środków unijnych (dodatkowy atut)
•    dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
•    wyższego wykształcenia,
•    zdolności analitycznych,
•    wysokiej kultury osobistej i biznesowej.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in:
•    aktywna sprzedaż produktów i usług PAP SA,
•    nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z istniejącymi oraz potencjalnymi klientami firmy,
•    przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych dla klientów,
•    monitorowanie rynku i działań konkurencji w celu rekomendowania zmian w produktach oraz strategii działań handlowych,
•    sporządzanie raportów sprzedażowych.

Oferujemy:
•    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
•    pakiet medyczny,
•    program sportowy,
•    szkolenia,
•    sprzedaż unikalnych produktów i usług,
•    pracę w największej agencji informacyjnej w Polsce.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, na adres:  rekrutacja.sprzedaz@pap.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’’.
Informujemy, że Administratorem danych jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Today PAP seeks talent to its English language financial and economic newswire

The Polish Press Agency (PAP) is hiring individuals full or part-time with fantastic English skills (and Polish!) plus a no-fear approach to learning the basics of finance and economics for its English language financial newswire.

PAP Market Insider publishes a real-time English-language financial newswire dedicated for market professionals and offering the information on economics, policy, corporate news and more necessary for investment decisions. With Poland's largest financial service (PAP Serwis Ekonomiczny) and the rest of PAP in support and with its own team of dedicated journalists, editors and support staff, PAP Market Insider aims to be both the most comprehensive source of news and reference on Polish markets and the top location for exclusive market-moving news.

The best candidates will have fluent English with a command of market, business & economic vocabulary, a curiosity for how money moves in this world and perhaps a hidden desire to be where it's all happening, near the front lines of journalism.

The right talent can launch a great career in journalism; most everyone can have fun, learn how the world works and gain language skills they didn't even know they were missing.

PAP offers a standard labor contract with benefits and can hire full-time or part-time. Hours can be flexible, but some select early morning hours are required. Most importantly, PAP offers the support and camaraderie of a tight-knit small team.

Candidates should put career materials and/or a brief introduction to candidates@pap.pl with an ALL CAPS subject line: PAP MARKET INSIDER - FINANCIAL JOURNALISM POSTS

Please add to your CV: “I consent to the processing of my personal data for recruitment purposes in line with Art. 6, paragraph 1, point a of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).”

We inform you that the administrator of the data is Polska Agencja Prasowa S.A., headquartered in Warsaw, 6/8 Bracka Street. The data are being gathered for recruitment purposes. You are entitled to access the contents of your data and to modify them. Providing data as specified by the Labour Code Act of June 26, 1974, and executive acts is mandatory. Providing additional personal data is optional.

Please add to your CV: “I consent to the processing of my personal data for recruitment purposes in line with Art. 6, paragraph 1, point a of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).”

We inform you that the administrator of the data is Polska Agencja Prasowa S.A., headquartered in Warsaw, 6/8 Bracka Street. The data are being gathered for recruitment purposes. You are entitled to access the contents of your data and to modify them. Providing data as specified by the Labour Code Act of June 26, 1974, and executive acts is mandatory. Providing additional personal data is optional.