PAP MediaRoom

Link do strony: PAP MediaRoom

Obsługa medialna

Obsługa medialna to niezastąpione narzędzie w budowaniu każdej strategii komunikacyjnej. Dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy Agencji tworzą kontent najwyższej jakości, który stanowi punkt odniesienia dla mediów w Polsce.

Na zlecenie klientów realizujemy multimedialne materiały tematyczne, wywiady oraz relacje z wydarzeń w całej Polsce i za granicą, które są przygotowywane przez doświadczony zespół dziennikarzy, operatorów, fotografów, grafików i montażystów.

W ramach obsługi medialnej oferujemy usługę kompleksową w podziale na trzy formaty:

 • Teksty, mające format depeszy agencyjnej, pisane w oparciu o standardy dziennikarskie przyjęte w Polskiej Agencji Prasowej, co zwiększa szansę na republikację w mediach, przyzwyczajonych do korzystania z serwisów PAP, jako z głównego i rzetelnego źródła sprawdzonych informacji.
 • Wideo – realizujemy relacje wideo z debat branżowych i konferencji prasowych, nagrywamy i montujemy filmy prezentujące produkty czy działania CSR oraz przeprowadzamy wywiady wideo z kluczowymi ekspertami i menadżerami firm czy organizacji.
 • Zdjęcia – realizujemy fotoreportaże z wydarzeń, które publikowane są i udostępniane klientom jeszcze w trybie online na dedykowanej platformie livefoto.pap.pl. Pakiety zdjęć przekazujemy klientowi z pełnią praw do dalszego wykorzystania, a kilka wybranych fotografii dołączamy do dystrybuowanych w PAP materiałów. Realizujemy także sesje zdjęć wizerunkowych dla kierownictwa i pracowników firm.

Możliwe jest również przygotowanie infografik towarzyszących tekstom redakcyjnym. Ostateczny kształt wszystkich materiałów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym (np. czas trwania materiału wideo czy rodzaj wykorzystanych ujęć) ustalany jest z klientem.

Dedykowane projekty medialno-edukacyjne

Projekty szyte na miarę! Od 2004 roku, czyli od początku funkcjonowania PAP MediaRoom, głównym motorem napędowym, który definiował nasze działania była realizacja i obsługa zaawansowanych i wielopoziomowych projektów medialnych. Wielokrotnie powierzano nam obsługę najważniejszych wydarzeń w Polsce i realizację działań z zakresu edukacji środowisk samorządowych czy mass mediów. W toku zbieranego doświadczenia uzyskaliśmy rekomendacje między innymi takich instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Parlament Europejski, Komitet Regionów EU czy Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży.

PAP MediaRoom oferuje dziś pełen zakres realizacji usług medialnych, począwszy od tworzenia wirtualnych centrów prasowych i dedykowanych serwisów internetowych, produkcji tematycznego kontentu najwyższej jakości czy dystrybucji materiałów do mediów, poprzez projekty szkoleń i akredytacji dziennikarskich, aż po przygotowanie i zbudowanie multimedialnych centrów prasowych. Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu strony logistycznej prowadzonych projektów na terenie całego kraju.

Przykładowe projekty edukacyjne realizowane przez PAP MediaRoom:

(m.in. tworzenie kontentu, szkolenia, budowa dedykowanych portali, e-learning)

 • Prasowa Akademia Pieniądza XXI
 • Komitet Regionów UE
 • Samorządowa Akademia Finansów - 5 edycji
 • Kurier PAP
 • Moja Gmina: Europa - 2011
 • Europarlament - 2010
 • Przykładowe projekty medialne realizowane przez PAP MediaRoom:
 • (m.in. akredytacje dziennikarskie, obsługa i przygotowanie centrów prasowych, tworzenie kontentu)
 • Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
 • EURO 2012 - obsługa biura prasowego Reprezentacji
 • XVII Spotkanie Prezydentów Europy Środkowej
 • 20. rocznica odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej
 • III Szczyt Rady Europy
 • XII Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

Organizacja wizyt studyjnych

Razem budujemy wizerunek Polski! Rok 2013 dla zespołu PAP MediaRoom był rokiem wyjątkowym. Właśnie w tym czasie rozpoczęła się wieloletnia współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na mocy której PAP rozpoczęła realizację wizyt studyjnych o charakterze kulturalnym i polityczno-informacyjnym. Od początku realizacji projektu, głównym celem jaki nam przyświecał było przedstawienie Polski jako kraju dynamicznego gospodarczo, atrakcyjnego inwestycyjnie, a przy tym bogatego kulturowo i historycznie.

W ramach współpracy z MSZ jak dotąd udało nam się zrealizować ponad 300 wizyt, w których udział wzięło blisko 1500 uczestników ze 100 krajów. Wśród osób, które miały możliwość zapoznania się z potencjałem naszego kraju byli m.in. dziennikarze i blogerzy, urzędnicy państwowi, artyści, studenci i pracownicy naukowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, sił zbrojnych i sfery biznesu.

W ramach organizacji wizyt studyjnych zapewniamy:

 • opracowanie kosztorysu wizyty
 • przygotowanie programu merytorycznego spotkań z:
 • osobistościami świata polityki
 • ekspertami i gwiazdami
 • przedstawicielami mediów
 • przedstawicielami kultury
 • przedstawicielami ośrodków naukowych i badawczych
 • przedstawicielami muzeów i galerii sztuki
 • przedstawicielami adm. publicznej i organizacji pozarządowych
 • przedsiębiorcami i przedstawicielami polskich thinktanków
 • opracowanie programu kulturalnego (np. muzea, teatry, koncerty)
 • kontakt z polskimi placówkami za granicą
 • opiekę tłumaczy i przewodników (własna baza)
 • zakwaterowanie, wyżywienie (restauracje) oraz transport na terenie kraju w ramach stałych umów z partnerami

 

Kontakt handlowy

Elżbieta Rogala
Zespół Usług Komunikacyjnych
Biuro Rozwoju
tel. (+ 48 22) 509 24 25
kom. (+ 48) 697  716  514
e.rogala@pap.pl

Rafał Szafrański
Zespół Obsługi Klientów Kluczowych
Biuro Rozwoju
tel.: (+48 22) 509 27 03
r.szafranski@pap.pl

Katarzyna Roszkowska
Zespół Marketingu i Sprzedaży Usług
Biuro Rozwoju
tel. (+ 48 22) 509 23 04
kom. (+ 48) 603 525 710
k.roszkowska@pap.pl