Obsługa medialna

Obsługa medialna

Tworzymy jakość! Obsługa medialna to niezastąpione narzędzie w budowaniu każdej strategii komunikacyjnej i zarazem filar działalności Centrum Prasowego PAP. Od blisko 100 lat dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy Agencji tworzą kontent najwyższej jakości, który stanowi punkt odniesienia dla mediów w Polsce.

W 2013 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, podjęliśmy decyzję o poszerzeniu usług Centrum Prasowego PAP o współpracę z podmiotami reprezentującymi sektor komercyjny. Wypracowane standardy Agencji przełożyliśmy na budowę kompleksowej usługi, która zapewnia naszym partnerom najwyższą jakość tworzonych treści, ich publikację oraz dystrybucję (czytaj więcej). Skuteczność tej formy komunikacji zaowocowała realizacją ponad 300 obsług, których celem była promocja firm, marek, produktów i usług oraz różnego rodzaju wydarzeń.

Dysponujemy doświadczonymi zespołami realizatorskimi działającymi na terenie kraju i poza nim. W ramach usługi tworzenia treści zapewniamy obsługę: dziennikarską i redaktorską, fotoreporterską, operatorską i montażową.

Obsługa dziennikarska i redaktorska

Materiały tworzone przez dziennikarzy Centrum Prasowego PAP powstają w oparciu o standardową budowę i formę depesz Polskiej Agencji Prasowej, co powoduje, że materiały te są chętniej wykorzystywane przez media. Zawartość merytoryczna depesz opracowywana jest w ścisłej współpracy ze zlecającym.

Obsługa fotoreporterska

50 fotoreporterów, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt i ogromne doświadczenie gwarantuje najwyższej jakości materiały zdjęciowe. Wykonane zdjęcia zostają przekazane zlecającemu na podstawie udostępnienia praw licencyjnych. Wybrane zdjęcia zostają dołączone do publikowanych i dystrybuowanych w PAP materiałów.

Obsługa operatorska i montażowa (wideo)

W ramach usługi zapewniamy nagranie oraz montaż m.in. wywiadów, wideoklipów czy relacji zgodnie ze standardami przyjętymi przez telewizje oraz media internetowe. Przygotowane są dystrybuowane do mediów (czytaj więcej) oraz opublikowane na platformie Wideo PAP oraz na kanale PAP Youtube.

Dedykowane projekty medialno-edukacyjne

Projekty szyte na miarę! Od 2004 roku, czyli od początku funkcjonowania Centrum Prasowego PAP, głównym motorem napędowym, który definiował nasze działania była realizacja i obsługa zaawansowanych i wielopoziomowych projektów medialnych. Wielokrotnie powierzano nam obsługę najważniejszych wydarzeń w Polsce i realizację działań z zakresu edukacji środowisk samorządowych czy mass mediów. W toku zbieranego doświadczenia uzyskaliśmy rekomendacje między innymi takich instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Parlament Europejski, Komitet Regionów EU czy Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży.

Centrum Prasowe PAP oferuje dziś pełen zakres realizacji usług medialnych, począwszy od tworzenia wirtualnych centrów prasowych i dedykowanych serwisów internetowych, produkcji tematycznego kontentu najwyższej jakości czy dystrybucji materiałów do mediów, poprzez projekty szkoleń i akredytacji dziennikarskich, aż po przygotowanie i zbudowanie multimedialnych centrów prasowych. Posiadamy również doświadczenie w przygotowaniu strony logistycznej prowadzonych projektów na terenie całego kraju.

Przykładowe projekty edukacyjne realizowane przez Centrum Prasowe PAP:

(m.in. tworzenie kontentu, szkolenia, budowa dedykowanych portali, e-learning)

⦁    Prasowa Akademia Pieniądza XXI
⦁    Komitet Regionów UE
⦁    Samorządowa Akademia Finansów - 5 edycji
⦁    Kurier PAP
⦁    Moja Gmina: Europa - 2011
⦁    Europarlament - 2010

Przykładowe projekty medialne realizowane przez Centrum Prasowe PAP:

(m.in. akredytacje dziennikarskie, obsługa i przygotowanie centrów prasowych, tworzenie kontentu)

⦁    Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
⦁    EURO 2012 - obsługa biura prasowego Reprezentacji
⦁    XVII Spotkanie Prezydentów Europy Środkowej
⦁    20. rocznica odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej
⦁    III Szczyt Rady Europy
⦁    XII Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

Organizacja wizyt studyjnych

Razem budujemy wizerunek Polski! Rok 2013 dla zespołu Centrum Prasowego PAP był rokiem wyjątkowym. Właśnie w tym czasie rozpoczęła się wieloletnia współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na mocy której PAP rozpoczęła realizację wizyt studyjnych o charakterze kulturalnym i polityczno-informacyjnym. Od początku realizacji projektu, głównym celem jaki nam przyświecał było przedstawienie Polski jako kraju dynamicznego gospodarczo, atrakcyjnego inwestycyjnie, a przy tym bogatego kulturowo i historycznie.

W ramach współpracy z MSZ jak dotąd udało nam się zrealizować ponad 300 wizyt, w których udział wzięło blisko 1500 uczestników ze 100 krajów. Wśród osób, które miały możliwość zapoznania się z potencjałem naszego kraju byli m.in. dziennikarze i blogerzy, urzędnicy państwowi, artyści, studenci i pracownicy naukowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, sił zbrojnych i sfery biznesu.

W ramach organizacji wizyt studyjnych zapewniamy:

⦁    opracowanie kosztorysu wizyty
⦁    przygotowanie programu merytorycznego spotkań z:
⦁    osobistościami świata polityki
⦁    ekspertami i gwiazdami
⦁    przedstawicielami mediów
⦁    przedstawicielami kultury
⦁    przedstawicielami ośrodków naukowych i badawczych
⦁    przedstawicielami muzeów i galerii sztuki
⦁    przedstawicielami adm. publicznej i organizacji pozarządowych
⦁    przedsiębiorcami i przedstawicielami polskich thinktanków
⦁    opracowanie programu kulturalnego (np. muzea, teatry, koncerty)
⦁    kontakt z polskimi placówkami za granicą
⦁    opiekę tłumaczy i przewodników (własna baza)
⦁    zakwaterowanie, wyżywienie (restauracje) oraz transport na terenie kraju w ramach stałych umów z partnerami PAP


Bezpośredni link do serwisu: Centrum Prasowe PAP

Kontakt handlowy

Elżbieta Rogala
Zespół Usług Komunikacyjnych
Biuro Rozwoju
tel. (+ 48 22) 509 24 25
kom. (+ 48) 697  716  514
e.rogala@pap.pl

Rafał Szafrański
Zespół Obsługi Klientów Kluczowych
Biuro Rozwoju
tel.: (+48 22) 509 27 03
r.szafranski@pap.pl

Katarzyna Roszkowska
Zespół Marketingu i Sprzedaży Usług
Biuro Rozwoju
tel. (+ 48 22) 509 23 04
kom. (+ 48) 603 525 710
k.roszkowska@pap.pl