samorzad.pap.pl

Serwis Samorządowy to największe w Polsce i najpopularniejsze źródło wiadomości dotyczących działań jednostek samorządu terytorialnego.

Statystyki notują 104 868 tys. unikalnych użytkowników w skali miesiąca.

Codziennie 30 informacji z zakresu:

⦁    finansów
⦁    prawa
⦁    kadr
⦁    edukacji
⦁    środowiska
⦁    e-administracji i funduszy pomocowych
⦁    pracy parlamentu i rządu

Z serwisu korzystają wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, sekretarze, skarbnicy i urzędnicy samorządowi wszystkich szczebli, radni, pracownicy administracji państwowej. Czytelnikami są także dziennikarze, nauczyciele oraz pracownicy firm, których oferta rynkowa kierowana jest do samorządów. Uzupełnieniem serwisu internetowego są codzienne newslettery.

Bezpośredni link do serwisu: Serwis Samorządowy