Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną

2017-07-08 00:20 aktualizacja: 2018-10-05, 19:27
epa03145466 (FILE) A file photo dated 08 December 2011 shows an exterior view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA. Reports state on 15 March 2012 that the Fitch rating agency along with the ratings agency Moody's have placed the British AAA rating on negative outlook.  EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000403028059
Dostawca: PAP/EPA. PAP/EPA © 2017 / JUSTIN LANE
epa03145466 (FILE) A file photo dated 08 December 2011 shows an exterior view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA. Reports state on 15 March 2012 that the Fitch rating agency along with the ratings agency Moody's have placed the British AAA rating on negative outlook. EPA/JUSTIN LANE *** Local Caption *** 00000403028059 Dostawca: PAP/EPA. PAP/EPA © 2017 / JUSTIN LANE
Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski na poziomie "A minus" - podano w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 r. do 2,6 proc. PKB z 3,0 proc. PKB.

W zaprezentowanej po raz pierwszy prognozie deficytu sektora gg na 2018-19 Fitch szacuje wskaźnik na poziomie 2,5 proc. PKB rocznie.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, iż pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie dobrze wyważone.

Do głównych czynników ryzyka dla obniżki perspektywy ratingu agencja zaliczyła niższy od oczekiwań popyt zewnętrzny. Z kolei mocniejsza od oczekiwań poprawa w inwestycjach stanowi główną przesłankę za ewentualną podwyżką perspektywy.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:
- pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub niepowodzeniem zakończy się zacieśnianie polityki fiskalnej w celu stabilizacji relacji długu do PKB w średnim terminie;
-słabsze okażą się ramy polityki makroekonomicznej, potencjalnie skutkujące pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro i niższym wzrostem PKB.

Pozytywne działania względem ratingu może w ocenie agencji wywołać:
- kontynuacja wysokiego wzrostu gospodarczego
- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zewnętrznego wspierane przez silne saldo rachunku bieżącego i napływy kapitałowe.

Najbliższe przeglądy ratingu Polski: 8. września (Moody's), 20. października (S&P), 8. grudnia (Fitch). (PAP Biznes)

tus/