Zakaz dla klubów go-go w centrum miasta. Radni w Poznaniu zagłosowali. "Zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym"

2022-02-16 04:32 aktualizacja: 2022-02-16, 08:01
Poznań walczy z klubami go-go. Fot. PAP/ Paweł Jaskółka
Poznań walczy z klubami go-go. Fot. PAP/ Paweł Jaskółka
Rada Miasta Poznania jednogłośnie poparła wprowadzenie zmian w uchwale o parku kulturowym na terenie Starego Miasta, które mają pomóc w walce z działalnością klubów go-go w ścisłym centrum – poinformował we wtorek poznański magistrat.

Uchwała o utworzeniu "Parku Kulturowego Stare Miasto" obowiązuje w Poznaniu od lutego 2018 r. Określa zasady dotyczące m.in. prowadzenia handlu i gastronomii, działań reklamowych czy sposobu korzystania z zabytków.

Poznański magistrat poinformował, że wśród przyjętych we wtorek przez radnych nowych zapisów uchwały znalazł się zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym na terenie objętym parkiem kulturowym.

"Ma to pomóc w walce o wyeliminowanie klubów go-go ze ścisłego centrum Poznania" – zaznaczono w komunikacie.

Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu Joanna Bielawska-Pałczyńska podczas wtorkowej sesji rady miasta podkreśliła, że po czterech latach obowiązywania uchwały pojawiła się konieczność doprecyzowania i rozszerzenia niektórych jej zapisów. "Najważniejszą zmianą jest zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym na tym terenie" – zaznaczyła.

"Działalność taka, nawet wprowadzona wewnątrz budynków, bez wątpienia ma duży wpływ na krajobraz kulturowy miasta. Nowy zapis ma przeciwdziałać negatywnym skutkom, jakie niosą tego typu usługi. Na efekty będziemy pewnie musieli jeszcze poczekać. Przed nami trudny i długofalowy proces. Jednak w zdecydowany i jasny sposób prezentujemy stanowisko miasta w tej sprawie" – mówiła Bielawska-Pałczyńska.

W komunikacie magistratu podkreślono, że funkcjonowanie klubów go-go na obszarze Starego Miasta oddziałuje negatywnie na zabytkowy wizerunek Poznania.

Oceniono również, że lokale rozrywkowe o takim charakterze "są także wyjątkowo trudnym i uciążliwym sąsiedztwem dla mieszkańców danej dzielnicy i stają się jedną z przyczyn wyprowadzek".

Magistrat wskazał, że władze miasta powróciły do "walki z działalnością klubów go-go" w ścisłym centrum, kierując się doświadczeniem innych polskich samorządów. "Przykład Krakowa i Wrocławia, które także podjęły się ostatnio aktualizacji obowiązujących przepisów, pokazuje, że akt prawa miejscowego może być również skuteczny w walce z niepożądanymi zjawiskami na chronionym obszarze. W tych miastach przyjęte uchwały zostały utrzymane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne" – podano.

W komunikacie zaznaczono, że w opinii sądów uchwały tego typu nie naruszają swobody prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą erotyczną, ponieważ przedsiębiorcy mogą ją realizować poza granicami parku kulturowego.

Trudna walka miasta z klubami

W 2018 r. samorząd Poznania prawomocnie przegrał proces wytoczony pięciu firmom prowadzącym kluby go-go na obszarze staromiejskim. Miasto domagało się zaprzestania prowadzenia takiej działalności na tym terenie, argumentując, iż godzi ona w wizerunek Poznania. W październiku 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił pozew złożony przez samorząd. W listopadzie 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję sadu I instancji argumentując, że strona powodowa nie wykazała, iż działania pozwanych naruszały dobre imię, renomę i wizerunek Miasta Poznań.

Przegłosowany we wtorek zapis o zakazie "działalności usługowej o charakterze erotycznym w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza" na terenie parku kulturowego wejdzie w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel

mar/
 

TEMATY: