Świętokrzyskie najszybciej wyludniającym się regionem w Polsce

2022-05-27 15:38 aktualizacja: 2022-05-27, 15:48
Kielce. Fot. PAP/Piotr Polak
Kielce. Fot. PAP/Piotr Polak
Województwo świętokrzyskie jest najszybciej wyludniającym się regionem w Polsce i regionem z największym odsetkiem emerytów – wynika z danych spisu powszechnego.

W piątek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zaprezentowano wstępne dane spisu powszechnego, prowadzonego od kwietnia do końca września 2021 r.

"W perspektywie 10 lat ubytek mieszkańców dotknął aż 12 województw, w tym największy woj. świętokrzyskie. Jest to ubytek na poziomie 6,6 proc., do poziomu 1 196 600 osób. Skala zmian, jaka miała miejsce, związana jest niewątpliwie z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co z kolei warunkuje migrację" – wskazywała Aneta Królik, kierownik Ośrodka Badań Regionalnych w kieleckim Urzędzie Statystycznym.

Ubytek ludności zanotowano zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich

Populacja miast w regionie świętokrzyskim zmniejszyła się o 6,7 proc., a wsi o 6,4 proc. Świętokrzyskie należy do grona czterech województw (lubelskie, małopolskie i podkarpackie), gdzie występuje przewaga ludności wiejskiej. W Świętokrzyskiem jest to 55 proc. osób.

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat), stanowi 17 proc., mniejszy udział zanotowano jedynie w woj. opolskim.

"Z danych ogólnopolskich wynika, że co piąta osoba jest w wieku poprodukcyjny, a w woj. świętokrzyskim jest to już co czwarta osoba. Dane te potwierdzają tempo starzenia się mieszkańców woj. świętokrzyskiego, które jest wyższe niż tempo starzenia się mieszkańców Polski. Nie jest to korzystna sytuacja, w każdej z grup zamykamy stawkę" – podkreśliła Aneta Królik.

Mimo zmniejszającej się liczby ludności w regionie o prawie 10 proc. zwiększyła się liczba mieszkań. Jest ich 465 tys., czyli ponad 9 proc więcej niż 10 lat temu. Jednak w 13,5 proc. z nich nikt nie mieszka.

Wyniki spisu zaprezentowano w związku z rozstrzygnięciem konkursu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla gmin, których mieszkańcy najchętniej spisywali się przez internet. W regionie pięć samorządów otrzymało nagrody: Kielce, Morawica, Sandomierz, Masłów i Busko-Zdrój. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga

mmi/