Ast: komisja w sprawie senackich poprawek podczas posiedzenia Sejmu

2022-06-02 13:39 aktualizacja: 2022-06-02, 13:57
Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz i szef komisji sprawiedliwości poseł Marek Ast
Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz i szef komisji sprawiedliwości poseł Marek Ast
Sejmowa komisja sprawiedliwości zajmie się zaopiniowaniem poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu - poinformował PAP szef komisji Marek Ast (PiS). Posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 8-9 czerwca.

Senat w środę przyjął jednogłośnie zgłoszoną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną tego sądu i powołującej Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Do ustawy wprowadził blisko 30 poprawek, którymi zajmie się najpierw sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, a następnie cały Sejm. Izba niższa odrzuca senackie poprawki bezwzględną większością głosów.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS), pytany w czwartek przez PAP, kiedy planuje zwołać posiedzenie komisji, która zaopiniowałaby poprawki Senatu, zaznaczył, że jeszcze nie wyznaczył terminu. Dodał, że komisja zwołana zostanie najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na środę i czwartek, 8-9 czerwca.

Ast zastrzegł, że komisja zajmie się poprawkami Senatu do ustawy, jeśli marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdecyduje o dołączeniu uchwały Senatu odnośnie ustawy o Sądzie Najwyższym do porządku najbliższego posiedzenia Sejmu.

Senackie poprawki

Przyjęte przez Senat poprawki zakładają na przykład, że 33 kandydatów na sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiłaby Izbę Dyscyplinarną, byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym.

Nowelizacja ustawy o SN została zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, by dać zielone światło dla zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiego KPO. Komisja Europejska oczekiwała bowiem  likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, a także wdrożenia innych zmian związanych z ważnymi aspektami niezależności polskiego sądownictwa. W zeszły czwartek nowelę uchwalił Sejm, a w środę wieczorem poparł ją Senat, wprowadzając kilkadziesiąt poprawek.

Zgodnie z senackimi poprawkami 33 kandydatów na sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym. Poprawki przewidują też uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody. Zgodnie z poprawkami sędziowie Izby Dyscyplinarnej mieliby przestać orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku.

Test bezstronności i niezawisłości

Nowela przewiduje również "test bezstronności i niezawisłości sędziego", który w zamierzeniu prezydenta ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania. Na mocy senackich poprawek rozszerzono kryterium możliwości składania wniosku o ten test poprzez usunięcie przepisu przesądzającego, że "okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważania orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłość i bezstronności".(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

mar/