Porozumienie Zielonogórskie: podejrzewamy Narodowy Fundusz Zdrowia o nadużycia

2022-09-05 14:55 aktualizacja: 2022-09-05, 18:02
NFZ. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
NFZ. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie podejrzewa Narodowy Fundusz Zdrowia o nadużycia w stosunku do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń na rzecz pacjentów, uzyskujących z tego tytułu wynagrodzenia na podstawie umów z NFZ - przekazano w poniedziałek.

"Zarząd Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia 'Porozumienie Zielonogórskie' oświadcza, iż w ramach ochrony praw organizacji członkowskich należących do Federacji, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, składa zawiadomienie o podejrzeniu nadużywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozycji dominującej w rozumienie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w stosunku do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń na podstawie umów zawartych z NFZ" - poinformował w komunikacie Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego.

Zaznaczono, że Zarządzenie Prezesa NFZ, zgodnie z postanowieniami w rozporządzeniu ministra zdrowia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadziło nowe, wyższe wyceny świadczeń w ramach opieki POZ. Stanowiło ono podstawę do wypłaty wyższych stawek wynagrodzeń przez NFZ bez konieczności aneksowania umów o udzielanie świadczeń.

"Taka interpretacja była uwzględniania i stosowana przez NFZ dotychczas" - przekazała Federacja.

29 czerwca 2022 roku Prezes NFZ wydał nowe Zarządzenie (nr 79/2022/DSOZ) w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w ramach POZ. Następnie zostało ono zmienione dwoma kolejnymi zarządzeniami (93/2022/DSOZ z dnia 25.07.2022 oraz 96/2022/DSOZ z dnia 27.07.2022).

"To drugie wprowadziło nowe, wyższe stawki wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych i obowiązuje z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 lipca 2022 roku" - wyjaśniono w komunikacie.

Porozumienie Zielonogórskie przekazało, że należne placówkom wypłaty świadczeń za miesiąc lipiec oraz sierpień nie uwzględniają zwiększonych wycen wynikających z Zarządzenia nr 96/2022/DSOZ, a NFZ warunkuje wypłatę należnych środków od podpisania przez świadczeniodawców aneksów o udzielanie świadczeń.

"Zaproponowane przez NFZ aneksy nie zostały podpisane przez większą część świadczeniodawców POZ z uwagi na zmieniony jednostronnie przez płatnika okres wypowiedzenia umów z dotychczas funkcjonującego 45-dniowego terminu na 90 dni" - poinformowano.

Działania NFZ, które uważa się za nadużycia, dotyczą zarówno zmiany okresu wypowiedzenia bez uzgodnienia ze stroną świadczeniodawców POZ, wypłaty wynagrodzeń podmiotom, które podpisały aneksy, ale na poprzednio obowiązujących zasadach, jak również wstrzymaniu wypłat podmiotom, które z uwagi na powyższe, nie podpisały aneksów, mimo, iż prawnie nie jest to wymagane.

Jak poinformowano, w obliczu wskazanych działań NFZ, Porozumienie Zielonogórskie składa zawiadomienie o podejrzeniu nadużywania przez NFZ pozycji dominującej oraz skarg do instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie stabilności funkcjonowania państwa polskiego oraz bezpieczeństwa pacjentów, tj. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, premiera, ministra zdrowia, prezydenta RP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

"Monopolistyczne działanie Narodowego Funduszu Zdrowia uderza w specjalistów medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów, ponieważ grozi ryzykiem rozwiązania umów o udzielanie świadczeń w ramach POZ. Celem zapewnienia ciągłości świadczeń, podejmujemy niezbędne kroki prawne, licząc na zaangażowanie powyższych instytucji w ochronę podstawowych praw Polaków" - wskazał Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

dsk/