Minister Puda: nie mamy oficjalnych dokumentów z KE, że środki z polityki spójności są zagrożone

2023-03-24 10:18 aktualizacja: 2023-03-24, 11:50
Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Fot. PAP/Zbigniew Meissner
Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Fot. PAP/Zbigniew Meissner
Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych dokumentów z Komisji Europejskiej, że środki z polityki spójności są zagrożone - zapewnił w piątek PAP minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef resortu funduszy odniósł się do doniesień medialnych o tym, że środki z funduszu spójności są zagrożone i Polska może stracić ponad 75 mld euro z Unii Europejskiej. Chodzi o niewypełnienie przez nasz kraj czterech warunków podstawowych, w tym dotyczącego Karty Praw Podstawowych (KPP), co według mediów może być podstawą do utraty środków z funduszu spójności.

"Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych dokumentów z Komisji Europejskiej potwierdzających doniesienia medialne, że środki z polityki spójności są zagrożone. Polska przekazała 7 marca Komisji Europejskiej stanowisko, że spełnia warunek dotyczący stosowania w naszym kraju Karty Praw Podstawowych" - wskazał Grzegorz Puda. Zaznaczył, że w sprawie KPP jesteśmy w dialogu z Komisją. "Oczekujemy na stanowisko KE w tej sprawie i że warunek dotyczący Karty Praw Podstawowych będzie uznany za spełniony. Informowaliśmy o tym fakcie media, również te, które go dziś pomijają w swoich opiniach" – zaznaczył minister funduszy i polityki regionalnej.

"Do Polski wpłynęły zaliczki w wysokości ponad 1 mld euro (ok. 5,2 mld zł) z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie nowe programy krajowe i regionalne, ruszyły też pierwsze nabory do programów krajowych" – stwierdził minister.

Puda zwrócił uwagę, że w ramach poszczególnych celów polityki spójności przypisane zostały tzw. warunki podstawowe, których wypełnienie na poziomie państwa członkowskiego umożliwia korzystanie z refundacji. Państwa członkowskie oceniają spełnienie warunków oraz przedstawiają argumentację i uzasadnienie, jeżeli uznają dany warunek za spełniony.

Minister poinformował, że Polska przedstawiła dotąd Komisji Europejskiej samooceny uznające spełnienie wszystkich 20 warunków podstawowych. KE uznała za spełnione 16 z 20 warunków. Jak podkreślił Puda, w przypadku pozostałych czterech warunków, w tym dotyczącego Karty Praw Podstawowych, "toczy się dialog z KE zmierzający do uznania ich za spełnione".

"Zaktualizowana samoocena spełnienia warunku podstawowego dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych została przekazana w ramach dialogu nieformalnego do Komisji 7 marca br." – przekazał.

"Polska podtrzymuje stanowisko, że istniejące rozwiązania na poziomie państwa członkowskiego oraz zaproponowane dodatkowe działania w obszarze funduszowym zapewniają spełnienie warunku dotyczącego stosowania KPP" – zaznaczył szef resortu funduszy.

Minister podkreślił, że trwa analiza przekazanego dokumentu przez służby KE. "Oczekujemy, że wkrótce otrzymamy stanowisko KE w zakresie mechanizmów służących zapewnieniu zgodności z KPP programów wdrażanych z funduszy unijnych. Liczymy, że jesteśmy zbieżni z oczekiwaniami KE w zakresie sposobu i kompletności opisu systemu i samoocena zostanie zaakceptowana, a warunek dotyczący Karty Praw Podstawowych uznany za spełniony" - stwierdził Puda.

Jak wyjaśnił, samoocena ma formę dokumentu ramowego zawierającego m.in. opis systemu ochrony praw podstawowych w Polsce, obowiązki instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów w związku z zapewnieniem zgodności z Kartą Praw Podstawowych oraz procedurę zgłaszania skarg w zakresie nieprzestrzegania Karty przez instytucje lub beneficjenta, a także zasady raportowania do Komitetów Monitorujących w zakresie skarg oraz przypadków niezgodności z KPP.

"Polityka spójności podąża normalną ścieżką, tak jak to było w poprzednich perspektywach finansowych UE. Dzieje się to z pewnym opóźnieniem, ale wynika ono z prac KE i dotyczy też innych państw" - stwierdził Puda. Według niego "zamęt informacyjny wokół KPP jest tworzony na potrzeby wsparcia opozycji w kampanii wyborczej". (PAP)

Autorka: Magdalena Jarco

mmi/