GUS: w sierpniu spadły ceny większości produktów rolnych

2015-09-18 16:55 aktualizacja: 2018-10-05, 12:40
Przemyśl, 31.07.2014. Stoisko warzywne na targowisku „Zielony Rynek” w Przemyślu na Podkarpaciu, 31 bm. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) poinformowała, że od 1 sierpnia br. wprowadza czasowe ograniczenia wwozu do Rosji polskich owoców i warzyw. Zakaz dotyczy też polskiej produkcji warzywno-owocowej wwożonej do Rosji z państw trzecich. (dd/kru) PAP/Darek Delmanowicz PAP © 2014 / Darek Delmanowicz
Przemyśl, 31.07.2014. Stoisko warzywne na targowisku „Zielony Rynek” w Przemyślu na Podkarpaciu, 31 bm. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) poinformowała, że od 1 sierpnia br. wprowadza czasowe ograniczenia wwozu do Rosji polskich owoców i warzyw. Zakaz dotyczy też polskiej produkcji warzywno-owocowej wwożonej do Rosji z państw trzecich. (dd/kru) PAP/Darek Delmanowicz PAP © 2014 / Darek Delmanowicz
W sierpniu 2015 r. w porównaniu z lipcem br. na rynku rolnym spadły ceny większości produktów w skupie z wyjątkiem jęczmienia, owsa, żywca wołowego i drobiu.

Za to w obrocie targowiskowym odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem pszenicy, jęczmienia, żywca wieprzowego.

W sierpniu 2015 r. obniżyły się ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 64,58 zł/dt, tj. o 3,1 proc., ale wzrosły w odniesieniu do sierpnia 2014 r. - o 1,2 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,20 zł, tj. mniej o 0,7 proc. niż w lipcu br. i o 8,8 proc. niż w sierpniu 2014 r.

Potaniało żyto w skupie; płacono za nie 50,36 zł/dt, czyli o 0,4 proc. mniej niż w lipcu 2015 r. i o 3,9 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 58,27 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do lipca br. o 1,3 proc., ale obniżyły się w porównaniu do sierpnia ub.r. - o 3,6 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 3,8 proc. w porównaniu z lipcem 2015 r. do poziomu 63,19 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem - o 2,5 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 68,67 zł, tj. mniej o 1 proc. niż w lipcu br. i o 9,9 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W sierpniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 55,09 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 1,5 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,63 zł/dt i były o 0,5 proc. wyższe niż w lipcu 2015 r., ale spadły o 10,5 proc w porównaniu z cenami notowanymi w sierpniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 48,21 zł/dt, tj. wzrosły o 2,1 proc. w porównaniu z lipcem 2015 r. i o 4,9 proc. w odniesieniu do sierpnia 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 59,58 zł, tj. o 1,4 proc. więcej niż w lipcu br., ale o 7,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W sierpniu za ziemniaki w skupie płacono 44,18 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 12,4 proc, ale w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpił wzrost o 11,1 proc. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 97,67 zł/dt., tj. więcej o 8,5 proc. niż przed miesiącem i o 18,1 proc. niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,38 zł/kg i były niższe o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do sierpnia 2014 r. ceny obniżyły się o 15,7 proc. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,63 zł/kg, tj. były niższe o 0,2 proc. niż w sierpniu 2015 r. i o 7,6 proc. niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 154,89 zł/szt., tj. o 0,4 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 3,9 proc. mniej niż przed rokiem.

W sierpniu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,5 wobec 7,7 w lipcu br.), a relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia nie zmieniła się i wyniosła 6,4. W sierpniu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,86 zł/kg) wzrosły w stosunku do lipca br. o 0,8 proc., ale obniżyły się w skali roku o 2,2 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,49 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,2 proc., ale niższe w ujęciu rocznym o 1,4 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego pozostały na tym samym poziomie, tj. 4,20 zł/kg w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 5,6 proc.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 107,81 zł, tj. mniej o 0,6 proc. niż przed miesiącem i o 15,9 proc. niż przed rokiem. (PAP)

drag/pz/