Premier: państwo musi zagwarantować, że maturzyści przystąpią do egzaminów

2019-04-24 15:34 aktualizacja: 2019-04-24, 16:45
Warszawa, 24.04.2019. Premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem rządu w KPRM w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Warszawa, 24.04.2019. Premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem rządu w KPRM w Warszawie. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Państwo musi zagwarantować, że w każdej średniej szkole maturzyści przystąpią do matury – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem Rady Ministrów, zapowiadając nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

W środę przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Morawiecki zapowiedział nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Przewiduje ona, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – organowi prowadzącemu.

"Prawie 300 tys. tegorocznych maturzystów, ich rodzice, najbliżsi, i, jak przypuszczam, szerokie grono nauczycieli oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminów dojrzałości" – podkreślił szef rządu. "Te niejasne i sprzeczne ze sobą komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, brak wezwania do zawieszenia lub zakończenia protestu, tworzą sytuację wysokiej niepewności, niepewności dla uczniów, rodziców, nauczycieli" – zauważył premier.

Podkreślił, że "państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, polskiej średniej szkole, każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie". "Tego wymaga dobro uczniów, tego wymaga dobro rodziców, tego wymaga spokój, (…) tego też wymaga powaga i odpowiedzialność po stronie państwa" – ocenił.

"Dlatego podjąłem decyzję o wniesieniu na Radę Ministrów propozycji zmian w prawie, które zakończą tę niepewność związaną z przeprowadzeniem tegorocznych matur" – dodał.

Jak wyjaśnił, zmiany te przewidują, że "w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwało dyrektorowi szkoły". "A w tych bardzo szczególnych – mam nadzieję, że nie wystąpią takie, ale jeśli wystąpią – w przypadkach, gdy i rada pedagogiczna i dyrektor nie będą chcieli podjąć tej decyzji, to stosowne decyzje o klasyfikacji zrobi organ prowadzący – samorząd terytorialny" – wskazał Morawiecki.

"Powtarzam, celem jest, aby każdy tegoroczny maturzysta mógł podejść do egzaminu dojrzałości" – podkreślił. "Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców: nie będzie zagrożone przeprowadzenie matur" – dodał szef rządu. Powiedział, że "jeśli chodzi o matury ustne w przypadku jakichkolwiek problemów z ich organizacją w przewidzianym terminie rząd jest również przygotowany na taki scenariusz tak, aby każdy maturzysta mógł przystąpić do egzaminów ustnych".

Morawiecki podkreślił też, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na postulaty i oczekiwania różnych środowisk nauczycielskich". Przypomniał, że z jednym ze związków, z NSZZ "Solidarność", rząd podpisał już porozumienie. "Zachęcamy (inne związki – PAP) do przystąpienia do tego porozumienia, to jest dobre porozumienie" – powiedział Morawiecki.

"Uprzejmie i bardzo gorąco proszę nauczycieli – pozwólmy uczniom wszystkich klas i roczników dokończyć w spokoju rok szkolny, a sami usiądźmy do konkretnych rozmów zarówno o lepszych warunkach pracy, ale też lepszej szkole, lepszej jakości kształcenia, o nowoczesnej szkole" – zaapelował premier. "Pokażmy, że znamy wartość takich słów jak kompromis, dialog" – dodał.

Zaprosił jednocześnie do udziału w okrągłym stole, który zaplanowany jest na piątek. "Wierzę, że razem znajdziemy rozwiązania, które na trwałe i na lepsze zmienią polskie szkolnictwo, polską edukację" – podkreślił Morawiecki.

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.

Matury powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli. Strajk polega bowiem na całkowitym powstrzymywaniu się przez nauczycieli od pracy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami rady pedagogiczne, w tym rady pedagogiczne klasyfikacyjne podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zgodnie z harmonogramem egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur) ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019, matury rozpoczną się 6 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a ustnych do 25 maja.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów sprawdzane są przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Są to w większości czynni zawodowo nauczyciele specjalnie do tego przygotowani i przeszkoleni. Sprawdzanie przez nich arkuszy nie jest jednak świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, ale w oparciu o umowy cywilno-prawne.

W ustnych egzaminach maturalnych uczestniczą nauczyciele powołani do komisji egzaminacyjnych. Są to nauczyciele przedmiotowcy: poloniści egzaminują z języka polskiego, a nauczyciele konkretnych języków obcych egzaminują z tych właśnie języków.

Na początku kwietnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska podpisała nowelizacje rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur). Zgodnie z nim w skład komisji egzaminacyjnych i nadzorujących przebieg egzaminów w szkołach wejść mogą nauczyciele z innych szkół, a także każda osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne.

Przepisy te zostały wykorzystane przy przeprowadzeniu w kwietniu tego egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Listy osób chętnych do pomocy przy egzaminach prowadziły kuratoria oświaty. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgłosiło się wówczas ponad 10 tys. osób. (PAP)

Autorzy: Dorota Stelmaszczyk, Danuta Starzyńska-Rosiecka, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Olga Zakolska, Mateusz Roszak

dst/ dsr/ ktl/ ozk/ mro/