Kilkudziesięciu naukowców we wspólnym oświadczeniu poparło nominację Przemysława Czarnka

2020-10-08 07:27 aktualizacja: 2020-10-08, 09:52
Poseł PiS Przemysław Czarnek. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Poseł PiS Przemysław Czarnek. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
"Sprzeciw wobec ataków na osobę profesora KUL, dra hab. Przemysława Czarnka i poparcie dla jego nominacji na Ministra Edukacji i Nauki" wyraziło kilkudziesięciu naukowców we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w środę przez portal wPolityce.pl.

"Wobec fali nienawiści, pomówień, manipulacji i kłamstw dotyczących osoby i wypowiedzi prof. Przemysława Czarnka, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk, będących udziałem nie tylko mediów, ale także wąskiej części środowisk akademickich i wyznaniowych" – napisali naukowcy.

Sygnatariusze oświadczenia podkreślili, że prof. Przemysław Czarnek jest naukowcem, którego cały dorobek naukowy został jednoznacznie pozytywnie oceniony w postępowaniu habilitacyjnym przez przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

"Podważanie jego dorobku poprzez wyrywanie z kontekstu i z treści artykułów, lub wykładów pojedynczych zdań i manipulowanie nimi jest zachowaniem wysoce nagannym i szkodliwym. Podobnie negatywnie należy ocenić próbę przypisywania Prof. Przemysławowi Czarnkowi poglądów rzekomo szkodzących relacjom międzynarodowym Rzeczpospolitej Polskiej, w tym polsko-izraelskim i polsko-amerykańskim" – napisali.

Naukowcy zwrócili uwagę, że Czarnek jako wojewoda wielokrotnie przyjmował gości różnych wyznań, w tym Naczelnego Rabina Polski i prowadził z nimi otwarty dialog.

"Położył też wielkie zasługi dla relacji polsko-amerykańskich organizując w Lublinie Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli polityki i biznesu z Wisconsin i Illinois, na którym gościła także ambasador Stanów Zjednoczonych. Brał udział, na zaproszenie strony amerykańskiej w podobnym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych" – dodali.

Sygnatariusze oświadczenia podkreślili, że w ich opinii „nominacja dla Prof. Przemysława Czarnka, znawcy problemów nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, twórcy m.in. Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim, daje ogromną nadzieję na dobre zmiany w tym obszarze, niezbędne dla pomyślnej przyszłości naszego państwa i społeczeństwa".

"Jako człowiek otwarty, skory do dialogu i budowania pozytywnych relacji ze wszystkimi, ale jednocześnie bezwzględnie stojący na straży i na gruncie polskiego porządku prawnego i wartości, które od wieków budowały Naród Polski, jawi się jako najlepszy z kandydatów do objęcia tej bardzo ważnej funkcji" – ocenili.

Pismo podpisało 56 naukowców m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Historii PAN. (PAP)