Witek: Polska i Węgry nie zgadzają się, aby finansowanie z budżetu UE było uzależnione od praworządności

2020-10-14 15:52 aktualizacja: 2020-10-14, 18:47
Wrocław, 14.10.2020. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (P) oraz Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover (L) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Wrocław, 14.10.2020. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek (P) oraz Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kover (L) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Fot. PAP/Maciej Kulczyński
Polska i Węgry nie zgadzają się, aby kwestie finansowania państw z budżetu Unii Europejskiej były uzależnione od kwestii praworządności – to wspólne stanowisko obu państw, które przedstawiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek po spotkaniu z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koeverem.

Marszałek Sejmu spotkała się z przebywającym z wizytą w Polsce przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koeverem w środę we Wrocławiu.

Podczas briefingu prasowego Witek przedstawiła wspólne stanowisko Polski i Węgier, które zostało przyjęte podczas spotkania. Szefowie obu parlamentów podkreślili w nim, że Polska i Węgry nie zgadzają się, aby kwestie finansowania, nie tylko wieloletnich ram finansowych, ale także budżetu tzw. covidowego na odbudowę, były uzależnione od tzw. kwestii praworządności.

„Wieloletnie ramy finansowe, na których opiera się wieloletni budżet Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz unijny pakiet naprawczy w ramach nowej generacji Unii Europejskiej pomogą Unii Europejskiej w procesie naprawy spustoszeń dokonanych przez pandemię Covid-19 i będą właściwym wsparciem dla inwestycji służących budowie zielonego ładu i cyfryzacji” – zaznaczono w oświadczeniu.

Witek i Koever podkreślili w nim, że z zadowoleniem przyjęli porozumienie osiągnięte przez Radę Europejską w tej sprawie w lipcu bieżącego roku. Wezwali też Parlament Europejski do jak najszybszego jego wdrożenia. Jednocześnie zwrócili uwagę, że „opóźnianie przez Parlament Europejski wdrożenia porozumień poważnie osłabia walkę z pandemią Covid-19 i może nadwątlić solidną współpracę między walczącymi z epidemią państwami członkowskimi a Unią Europejską”.

W oświadczeniu podkreślono też, że kwestia praworządności jest uregulowana zapisami art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. „Dlatego każda propozycja uregulowania praworządności w świetle powyższych umów finansowych podlega uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i może stać się prawnie wiążąca dopiero po jej ratyfikacji, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym każdego z tych państw” – wskazano.

„W przeciwnym wypadku, każda tego rodzaju propozycja może być postrzegana jedynie jako nieuzasadniona zmiana traktatu pozbawiająca parlamenty narodowe prawa do podejmowania decyzji w tym zakresie. Dlatego parlamenty narodowe mają nie tylko prawo, ale i obowiązek występować przeciwko takim rozwiązaniom” – czytamy.

Koever podkreślił podczas briefingu, że „Polska i Węgry są obecnie na celowniku Unii Europejskiej”. „Nasze kraje wybitnie są przedmiotem ataków politycznych i ideologicznych sterowanych z Brukseli i niektórych państw członkowskich, aby nasze interesy podporządkować interesom innych” – ocenił.

Zaapelował przy tym do instytucji unijnych o przestrzeganie zasad traktatowych. „Bo to jest dziwna sytuacja, że Węgry i Polska jest atakowana w sprawie praworządności, a to właśnie instytucje unijne - Komisja Europejska i Parlament Europejski codziennie naruszają ramy określone w traktatach” – podkreślił przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier. Dodał, że Węgry zamierzają intensywnie uczestniczyć w toczącej się dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej.

Witek poinformowała, że podczas środowego spotkania rozmawiała z Koeverem także o wzajemnych relacjach parlamentarnych. „Zgodziliśmy się, że mimo pandemii, musimy zintensyfikować nasze wzajemne relacje także na poziomie szefów grup bilateralnych polsko-węgierskiej i węgiersko-polskiej, a także komisji problemowych. Że będziemy je organizować w sposób zdalny, tak żeby ta współpraca, która do tej pory miedzy Polską a Węgrami na szczeblu parlamentarnym rozwijała się znakomicie, była podtrzymana” – podkreśliła marszałek Sejmu. Dodała, że planowane w tym tygodniu spotkanie przewodniczących parlamentów wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej zostanie zorganizowane w innej formule. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska