Potrzebne są zdecydowane działania dla ochrony raf koralowych

2021-04-21 09:49 aktualizacja: 2021-04-21, 12:38
Rafa koralowa Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Rafa koralowa Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Masowe przejście na odnawialne źródła energii czy wyznaczanie morskich obszarów chronionych to niektóre działania potrzebne, by ratować rafy koralowe. Zalecenia opublikowała międzynarodowa grupa ekspertów. Adaptację koralowców do zmian umożliwi spełnienie założeń porozumienia paryskiego - prognozują naukowcy.

Ponad pół miliarda ludzi polega na koralowych rafach, które chronią wybrzeża przed zalaniem, dostarczają ryb i przyciągają turystów. Jednak to jedne z najbardziej zagrożonych zmianami klimatu ekosystemów.

Od lat 80. XX wieku coraz częściej dochodzi do tzw. wybielania raf, w czasie którego koralowce pozbywają się ze swojego ciała potrzebnych im do życia glonów. Jeśli wzrost temperatury jest tylko chwilowy, to powstające uszkodzenia mogą się cofnąć, ale długotrwałe wybielenie może spowodować śmierć korali i zniszczenie całego ekosystemu.

Grupa naukowców m.in. należących do Pew Marine Fellows Programme oraz Ocean Solutions Initiative opracowała model pokazujący przyszłość wielu raf przy dwóch wariantach wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.

Pierwszy wariant odpowiada najgorszemu zakładanemu zwykle scenariuszowi, a drugi - spełnieniu założeń porozumienia paryskiego odnośne redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W gorszym wypadku rafy niemal wyginą w ciągu 30-50 lat, podczas gdy drugi wariant daje im szanse na adaptację.

Według badaczy spośród 16 głównych metod ograniczających wymieranie korali najskuteczniejsze jest masowe przejście na odnawialne źródła energii. To także, zdaniem naukowców, jedyna opcja wykonalna na globalną skalę. Można też działać w skali regionalnej i lokalnej, np. przez wyznaczanie morskich obszarów chronionych czy selekcję gatunków najlepiej dostosowanych do nowych warunków. Takie działania mogą ułatwić rafom dostosowanie się.

Eksperci podkreślają też, że ratowanie raf wymaga międzynarodowego politycznego wsparcia podobnego do tego, które towarzyszyło walce z niektórymi chorobami.

Więcej informacji na stronach:

http://www.cnrs.fr/en/crucial-action-needed-coral-reefs

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721001592?via%3Dihub (PAP)

Autor: Marek Matacz

io/

TEMATY: