Ministrowie Kościński i Kurtyka w Le Figaro: my, Europejczycy potrzebujemy energii jądrowej!

2021-10-11 14:02 aktualizacja: 2021-10-11, 16:30
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Fot. PAP/Radek Pietruszka
Minister finansów Tadeusz Kościński oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka wraz z 11 innymi ministrami krajów UE opublikowali w poniedziałek apel w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Europie w dzienniku „Le Figaro” oraz innych europejskich gazetach zatytułowany: „My, Europejczycy potrzebujemy energii jądrowej!”.

"Niezbędne jest włączenie energetyki jądrowej do 'zielonej taksonomii' opracowanej przez Komisję Europejską” – przekonują ministrowie Polski, Francji, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Słowenii, Węgier, Finlandii i Rumunii.

„Stawka jest kluczowa: czy naprawdę mamy ambicję walki ze zmianami klimatycznymi i uzyskania naszej niezależności energetycznej? Czy użyjemy naszej najlepszej broni do dekarbonizacji naszej gospodarki? Globalne ocieplenie to walka dzisiaj, a nie jutro” – piszą ministrowie.

Ministrowie: energia jądrowa jest niezbędna

„W swoim najnowszym raporcie Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) bardzo jasno określił swoje prognozy: nasz cel ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5 stopnia lub 2 stopni w XXI wieku można osiągnąć tylko wtedy, gdy drastycznie ograniczymy emisję gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych ośmiu lat. Wzrost cen energii pokazuje również, jak ważne jest bardzo szybkie zmniejszenie naszej zależności energetycznej od obcych krajów” – wyjaśniają ministrowie. Szefowie resortów ostrzegają również przed problemami w dostawach energii.

„Nie mamy innego wyjścia, jak zdywersyfikować nasze źródła dostaw, uważając, aby nie zwiększyć naszego importu energii spoza Europy. Dekarbonizacja naszej gospodarki wymaga natychmiastowych i głębokich zmian w naszej produkcji i naszych wzorcach konsumpcji, tak aby emitowały mniej CO2. Oznacza to masową elektryfikację naszego zużycia i rozwój branż niskoemisyjnych, takich jak wodór, które z kolei wymagają również większej produkcji energii elektrycznej” – podkreślają ministrowie.

„Energia jądrowa jest niezbędna. Reprezentuje już prawie połowę europejskiej produkcji bezemisyjnej energii elektrycznej. Energia jądrowa jest niedrogim, stabilnym i niezależnym źródłem energii. Po pierwsze dlatego, że chroni europejskich konsumentów przed wahaniami cen. Po drugie dlatego, że w decydujący sposób przyczynia się do uniezależnienia naszych źródeł energii i produkcji energii elektrycznej” – podkreślają sygnatariusze apelu.

„Energetyka jądrowa jest bezpieczna i innowacyjna. Od ponad sześćdziesięciu lat europejski przemysł jądrowy udowadnia swoją niezawodność i bezpieczeństwo. Jest to jedna z najbardziej regulowanych branż na świecie, z 126 reaktorami eksploatowanymi w 14 krajach europejskich” – przypominają ministrowie.

Budowa nowoczesnych reaktorów

Szefowie resortów podkreślają, że europejski przemysł jądrowy jest wiodącym przemysłem na świecie, wyposażonym w unikalne przełomowe technologie, a jego dalszy rozwój może wygenerować prawie milion wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. "Wraz z rozwojem współpracy między państwami członkowskimi wkrótce będziemy mogli budować nowe nowoczesne reaktory, takie jak małe reaktory modułowe (SMR)” – dodają ministrowie.

„Traktaty europejskie umożliwiają każdemu państwu członkowskiemu zdefiniowanie własnego „miksu” energetycznego. Niezbędne jest poszanowanie naszych praw w tej dziedzinie i sprawiedliwe traktowanie wszystkich niskoemisyjnych technologii produkcji energii. Dlatego absolutnie konieczne jest włączenie energii jądrowej w ramy europejskiej taksonomii przed końcem tego roku” – apelują sygnatariusze.

„Potrzebujemy energii jądrowej, aby wygrać bitwę klimatyczną. Jest naszą najlepszą bronią w tej walce. Jest czystym, bezpiecznym, niezależnym i konkurencyjnym źródłem energii. Daje nam Europejczykom szansę na dalszy rozwój przemysłu o wysokiej wartości dodanej, tworzenie tysięcy miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników, wzmocnienie naszych ambicji środowiskowych oraz zapewnienie strategicznej i energetycznej autonomii Europy” – podsumowują ministrowie.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

mmi/