Projekt ustawy o obronie ojczyzny. Szybszy wzrost nakładów, finansowanie także spoza budżetu

2021-11-12 19:18 aktualizacja: 2021-11-13, 07:17
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Szybszy wzrost nakładów obronnych w odniesieniu do PKB, nowe źródła ich finansowania, możliwość nabywania sprzętu przez wojsko w drodze leasingu przewiduje projekt ustawy o obronie ojczyzny opublikowany w piątek przez RCL. "Projekt umożliwia też wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w strefie nadgranicznej, ale daje dziennikarzom możliwość pracy na terenach przygranicznych" - powiedział PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

W czwartek do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Regulacja umożliwia m.in. wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. W projekcie proponuje się także zniesienie limitu wieku przyjmowanych funkcjonariuszy SG oraz umożliwia używanie przez nich plecakowych miotaczy gazu.

Wiceszef MSWiA: projekt zakłada umożliwienie dziennikarzom pracy na terenach przygranicznych

Jak powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, projekt - chociaż dba o bezpieczeństwo granicy - nie zastępuje stanu wyjątkowego, zaś proponowane przepisy są mniej restrykcyjne.

"Mało tego, daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej" - ocenił wiceszef MSWiA.

Dodał, że projekt wprowadza także "niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego". "W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie - w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy - plecakowe miotacz są skuteczniejsze, lepsze i - w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne. Niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu" - zaznaczył.

Odnosząc się do proponowanego zniesienia limitu wieku powiedział, że zmiana ta "od dawna jest postulowana przez Straż Graniczną".

"Jest to ostatnia służba, która ma limit wieku 35 lat. Biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do sporych naborów w Straży Granicznej, na wniosek kierownictwa SG postanowiliśmy przedłożyć rządowi, a później Sejmowi takie rozwiązanie. Wydaje się, że jest to sensowne rozwiązanie, szczególnie w tych warunkach, kiedy w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie, kiedy rynek pracy jest trudny dla pracodawców" - podkreślił.

Dodał, że w Straży Granicznej potrzebni są fachowcy w różnym zakresie, także ci, którzy już skończyli 35 lat. "Chodzi tu głównie o fachowców w wąskich specjalizacjach. Dla nich służba w SG też będzie otwarta" - podkreślił.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że projekt będzie projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem. "Mamy nadzieję szybko go uchwalić, uzyskać akceptację Sejmu i Senatu" - powiedział.

Co zakłada ustawa?

Jak zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu, regulacja ma przede wszystkim zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Wiąże się też bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej".

Zgodnie z projektem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Kolejna zmiana rozszerzy katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesione zostaną limity czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony zostanie zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.(PAP)

Autor: Marcin Chomiuk

mmi/