The We Company uruchamia ARK – nową platformę nieruchomościowo-zarządczą

2019-07-18, 22:22
- Na pierwszym etapie inwestycji ARK zainwestuje 2,9 mld USD kapitału własnego;

- Platforma posłuży do optymalizacji aktywów i podnoszenia innowacyjności wszystkich inwestycji portfelowych poprzez realizację strategii zarządczych i strategii w zakresie kluczowych najemców;

- Strategicznym partnerem założycielem nowego przedsięwzięcia jest firma Ivanhoé Cambridge.

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Spółka The We ma przyjemność ogłosić uruchomienie ARK – platformy nieruchomościowo-zarządczej o globalnym zasięgu.

Ewolucja strategii inwestycyjnej The We Company w zakresie nieruchomości

ARK skorzysta z dużego potencjału na rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami, jakim dysponuje WeWork Property Advisors, firma udzielająca doradztwa inwestycyjnego powiązana z The We Company i Rhône Group, która będzie współpracować z ARK.

Nowa platforma skupi się na obrocie i zarządzaniu nieruchomościami oraz działalności deweloperskiej w kluczowych miastach na całym świecie oraz na dynamicznie rosnących rynkach wtórnych, korzystając z możliwości posiadanych przez WeWork. WeWork wprowadzi model wynajmu pomieszczeń w nieruchomościach posiadanych lub nadzorowanych przez ARK jako usługi przeznaczonej dla jej spółek członkowskich, w tym coraz szerszej grupy członków w segmencie przedsiębiorstw – stanowiącej obecnie przeszło 40% wszystkich członków na świecie – realizując jednocześnie strategię w zakresie kluczowych najemców.

ARK będzie korzystać z dostępu do procesu wyboru obiektów i autorskiej technologii spółki The We Company, jak również jej kontaktów z partnerami i przedsiębiorstwami członkowskimi, zyskując możliwość korzystania z szerokiej oferty nieruchomościowej. ARK ma zamiar natychmiastowego ustabilizowania aktywów poprzez realizację gotowego planu biznesowego oraz zastosowania całościowych rozwiązań The We Company dla właścicieli nieruchomości, czerpiąc z potencjału spółki w zakresie pozyskiwania, wykonawstwa, rozbudowy i nadzoru nieruchomości.

Rich Gomel, wspólnik zarządzający ARK, powiedział: „Mieliśmy okazję na własne oczy przekonać się o wartości, jaką ekosystem WeWork może tworzyć dla wynajmujących i partnerów nieruchomości. Uruchomienie platformy ARK przyczyni się do dalszego wzrostu dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia i rozbudowanej sieci The We Company na rynku nieruchomości. Stworzyliśmy tę platformę, by skorzystać z nadarzającej się okazji wprowadzenia szerokiej oferty współpracy ze środowiskiem nieruchomościowym na rzecz rozwoju i ekspansji The We Company”.

Ivanhoé Cambridge – partner strategiczny

ARK ma ponadto przyjemność ogłosić, że platforma otrzyma silne wsparcie finansowo-merytoryczne ze strony Ivanhoé Cambridge – działającej na rynku nieruchomości spółki zależnej Caisse de dépôt et placement du Québec, jednego z największych na świecie i najbardziej szanowanych inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości. Ivanhoé Cambridge planuje nawiązać z ARK współpracę w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomości na całym świecie. Dzięki temu platforma skorzysta z bogatego doświadczenia i znajomości sektora nieruchomości.

Sylvain Fortier, dyrektor ds. innowacji i inwestycji w Ivanhoé Cambridge, powiedział: „Podobnie jak The We Company, wiemy, że przełamywanie tradycyjnych schematów na rynku nieruchomości niesie ze sobą ogromne korzyści. Łączy nas ta sama wizja, tak samo zależy nam na działalności społecznie odpowiedzialnej, wreszcie mamy też podobne podejście długoterminowe do nieruchomości, co sprawia, że jesteśmy dla siebie naturalnymi partnerami. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyczyni się do przełomowych zmian w obu spółkach. The We Company wnosi kreatywność i talent w dziedzinie innowacyjności wraz z wiedzą techniczną i projektową, elementami niezbędnymi do tego, by sprostać aktualnym potrzebom najemców i właścicieli lokali zarówno handlowych, jak i mieszkalnych. Platforma ARK posiada znakomity zespół specjalistów z zakresu obrotu i zarządzania aktywami, a ponadto łączą ją bliskie relacje z The We Company. Myślę, że będziemy się pięknie uzupełniać”.

Zarząd i wspólnicy

Po połączeniu z WeWork Property Advisors na pierwszym etapie ARK zainwestuje łącznie 2,9 mld USD kapitału własnego. Właścicielem większościowym ARK będzie The We Company.

Prezesem platformy będzie Steve Langman, dyrektor zarządzający Rhône Group oraz członek zarządu The We Company. Obejmie on funkcję przewodniczącego Komitetu Zarządzającego ARK, a także zasiądzie w komitetach inwestycyjnych platformy.

Dyrektorem inwestycyjnym ARK zostanie Wendy Silverstein, która wcześniej pracowała w New York Reit i Vornado Realty Trust. Kierownictwo spółki wspiera oddany zespół doświadczonych specjalistów rynku nieruchomości, którzy dysponują szeroką wiedzą z zakresu obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami oraz działalności deweloperskiej.

The We Company

The We Company, spółka założona w 2010 r. przez Adama i Rebekę Neumann oraz Miguela McKelveya, prowadzi działalność w trzech odrębnych segmentach – WeWork, WeLive i WeGrow – realizując misję zwiększania świadomości na świecie. Misją WeWork jest tworzenie świata, w którym ludzie pracują po to, by zostać kimś w życiu, nie po to by przeżyć; WeLive realizuje misję budowania świata, w którym nikt nie czuje się samotny; WeGrow natomiast dąży do uwolnienia wyjątkowych zdolności tkwiących w każdym człowieku. Na początku 2019 r. spółka The We Company posiadała 425 placówek w 100 miastach na terenie 27 państw, a także ponad 400 tys. członków, wśród których znajduje się przeszło 30% największych amerykańskich przedsiębiorstw z rankingu Fortune 500. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.we.co.

ARK

ARK jest podmiotem stowarzyszonym spółki The We Company pełniącym funkcję jej nowej międzynarodowej platformy obrotu i zarządzania nieruchomościami. Siedziba ARK mieści się w Nowym Jorku. Główny przedmiot działalności ARK obejmuje obrót i zarządzanie nieruchomościami oraz działalność deweloperską w kluczowych miastach na całym świecie oraz na dynamicznie rosnących rynkach wtórnych. ARK współpracuje z The We Company przy wdrażaniu w należących do ARK nieruchomościach istniejących, nowych i opracowywanych produktów oraz metod The We Company z zakresu zarządzania wspólnotowego i zarządzania przestrzenią organizacji, korzystając przy tym z sieci partnerów i przedsiębiorstw członkowskich The We Company w celu budowania dynamicznych, kompleksowo zaplanowanych ekosystemów.

Uwagi

Niniejsza informacja prasowa może zawierać wypowiedzi prognozujące, które mogą ulec zmianie i od których nie należy uzależniać podejmowanych decyzji. Zawartych w nich wypowiedzi nie należy traktować jako przyrzeczeń, gwarancji lub oświadczeń dotyczących przeszłych lub przyszłych wyników spółek, podmiotów, funduszy inwestycyjnych lub innych założonych rezultatów. Między opisywanymi a faktycznymi zdarzeniami i uwarunkowaniami mogą istnieć istotne różnice.

Działania opisane w informacji prasowej wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, w związku z czym nie można zagwarantować, że cele The We Company, ARK lub ich podmiotów stowarzyszonych zostaną osiągnięte. Wszelkie założone cele, o których jest mowa w tej informacji, mają charakter hipotetyczny i opierają się na przekonaniach, założeniach i dostępnych danych. Przedstawiono je wyłącznie w celach poglądowo-informacyjnych. Informacja nie ma charakteru prognozy dotyczącej przyszłych zdarzeń, które podlegają wysokiemu poziomowi niepewności gospodarczej, rynkowej itp. Kapitał własny ARK w niektórych przypadkach jest współzarządzany we współpracy z innymi zewnętrznymi podmiotami instytucjonalnymi na warunkach określonych w różnych sfinalizowanych umowach regulujących kapitał własny. Niniejsza informacja prasowa nie zawiera oferty sprzedaży ani kupna papierów wartościowych, usług doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania inwestycjami, bez względu na jurysdykcję.

The We Company i ARK ani jej podmioty stowarzyszone nie wydają oświadczenia ani nie udzielają gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w zakresie prawidłowości i kompletności zawartych tu informacji. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani kupna papierów wartościowych bez względu na jurysdykcję. Odbiorcy, którzy chcą omówić procedury i metody (w tym założenia) będące podstawą tych wypowiedzi, zachęcani są do kontaktu z przedstawicielami The We Company i ARK, a także do dokonania niezależnej oceny, również przy pomocy zewnętrznych doradców, trafności informacji tu zawartych oraz ich implikacji w określonych okolicznościach.
 
Wersja źródłowa businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190515005296/en/

Źródło: The We Company

KONTAKT:

Dominic McMullan / Arif Shah

e-mail: press@wework.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.