Rekordowe 2,9 mld zł od początku roku - to wartość nowej akwizycji w Pekao Faktoring

2019-10-09, 15:30
Pekao Faktoring, spółka należąca do Banku Pekao S.A., w ciągu trzech kwartałów 2019 roku zawarła nowe umowy faktoringowe na kwotę 2,9 mld zł. Spółka rośnie w każdym segmencie, a dynamika wzrostu akwizycji jest trzycyfrowa - zarówno wśród klientów z sektora MŚP, jak i korporacyjnych.

Motorem wzrostu, wg Pekao Faktoring, jest szeroka i elastyczna oferta. Spółka ocenia, że obecnie klienci oczekują od faktora - poza standardowymi usługami - także możliwości przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika oraz przygotowania oferty i zakresu usługi dostosowanej indywidualnie do specyfiki działalności danej firmy.

Pekao Faktoring realizuje programy finansowania wierzytelności dostosowane do segmentu i rodzaju działalności klienta oraz do sektora gospodarki, w którym funkcjonuje. Klienci korzystają najczęściej z programów finansowania wierzytelności dla producentów, dystrybutorów oraz firm usługowych i transportowych.

Ale faktoring jest wykorzystywany także do finansowania wzrostu i rozwoju firm. „Posiadamy w ofercie programy zwiększenia kapitału obrotowego dla firm będących w trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych” - mówi prezes spółki Pekao Faktoring Magdalena Ciechomska-Barczak.

Według niej coraz częściej klienci oczekują połączenia w jednej umowie kilku produktów faktoringowych (faktoringu pełnego, niepełnego, odwrotnego, finansowania wierzytelności) i kilku walut. „Jesteśmy w stanie spełnić wszystkie te oczekiwania” - zapewnia prezes Ciechomska-Barczak.

Pekao Faktoring oferuje klientom takie udogodnienia, jak szybki transfer gotówki (niemal natychmiast po złożeniu wniosku o finansowanie) oraz system transakcyjny pozwalający na automatyzację wymiany informacji pomiędzy klientem a faktorem. Ponadto szeroka sieć sprzedaży spółki umożliwia szybkie dotarcie przedstawiciela faktora do klienta.

„Zauważamy, że dla małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej istotna jest możliwość zastosowania elastycznych modeli naliczania opłat, dostosowanych do sezonowości sprzedaży i cyklu produkcyjnego klienta, co również mamy w ofercie” - dodaje Magdalena Ciechomska-Barczak.

Według Pekao Faktoring na znaczący wzrost akwizycji w tym roku wpływ mają też dodatkowe usługi związane z finansowaniem, a stanowiące wartość dodaną dla klienta. Chodzi tu m.in. o ocenę ryzyka kredytowego kontrahentów, zarządzanie portfelem należności i relacje z trudnymi kontrahentami.

W tym ostatnim przypadku także kluczowa jest elastyczność - to klient decyduje o rodzaju działań podejmowanych w celu dochodzenia należności. Istotne jest, aby obecność faktora nie wpłynęła negatywnie na relacje z odbiorcami. Te dodatkowe usługi są szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie posiadają własnych zasobów do oceny ryzyka kredytowego odbiorców i u których jakość relacji z odbiorcami jest niezwykle istotna.

Nie bez znaczenia przy wyborze faktora jest także stabilność jego bazy kapitałowej oraz pochodzenie kapitału. W przypadku Pekao Faktoring bezpieczeństwo gwarantuje właściciel - Bank Pekao S.A.

Źródło informacji: Bank Pekao SA