Polak na czele Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej

2019-11-15, 14:21 aktualizacja : 2019-11-15, 14:23
PTMEiAA/dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
PTMEiAA/dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging
Doktor Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, tworzonego przez ponad 1700 lekarzy, został wybrany na stanowisko prezesa Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique - UIME) z siedzibą w Paryżu, zrzeszającej 32 kraje europejskie i pozaeuropejskie. „Wybór to docenienie wkładu naszego krajowego towarzystwa w rozwój tej dziedziny” - mówił po wyborze doktor Andrzej Ignaciuk.

Wybory prezydenta UIME zostały przeprowadzone podczas odbywającego się w Warszawie, w dniach 26-29 września, XXII Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej. Po raz pierwszy tej rangi impreza zlokalizowana była w Polsce. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, a patronem Międzynarodowa Unia Medycyny Estetycznej.

Jedyny taki kongres na świecie

Światowy Kongres Medycyny Estetycznej to prestiżowa konferencja o wysokiej randze, skierowana do lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną. Odbywa się cyklicznie w różnych państwach członkowskich Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej. W trwającej cztery dni konferencji wzięło udział 128 wykładowców, ponad 1300 uczestników oraz 100 wystawców. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni lekarze i naukowcy z Polski i ze świata. Była to okazja do zapoznania się z najciekawszymi rozwiązaniami technologicznymi, zabiegowymi oraz z nowinkami naukowymi.

Polak prezesem Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej

Ogłoszona w trakcie wydarzenia nominacja na prezesa UIME to efekt ciężkiej i wieloletniej pracy doktora Andrzeja Ignaciuka, który jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów i prekursorów medycyny estetycznej w Polsce. To również docenienie wieloletniego wkładu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w rozwój tej gałęzi medycyny. Polska organizacja liczy ponad 1700 członków i jest jednym z najliczniejszych krajowych towarzystw na świecie. „Będziemy koncentrować się na wzmocnieniu współpracy między poszczególnymi organizacjami na świecie - mówi doktor Andrzej Ignaciuk. - Chciałbym wspierać proces ujednolicenia kształcenia w medycynie estetycznej. Chodzi m.in. o promowanie i wspieranie wizji medycyny estetycznej opartej na faktach, budowanej na podstawie Evidence Based Medicine. Chcemy uczynić medycynę estetyczną może nieco mniej błyszczącą, ale za to solidniejszą”. Jego kadencja będzie trwała 2 lata.

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging

 

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne