Dzień Pierwszego Prezydenta Kazachstanu

2019-12-02, 11:30
W dniu 1 grudnia Kazachstan obchodzi Dzień Pierwszego Prezydenta. W grudniu 2011 roku za wybitne zasługi w stanowieniu państwowości kazachskiej parlament Kazachstanu przyjął ustawę o ustanowieniu dnia 1 grudnia Dniem Pierwszego Prezydenta Kazachstanu. Ta data nie jest wybrana przypadkowo, w tym samym dniu w 1991 roku w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów wybrano pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. Grudzień 1991 roku był punktem zwrotnym we współczesnej historii Kazachstanu, po rozpadzie ZSRR na arenie politycznej pojawiło się nowe państwo - Republika Kazachstanu.

Od pierwszych dni niepodległości Kazachstan postawił sobie za cel budowanie własnej państwowości, przejście do gospodarki rynkowej, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie tożsamości narodowej.

Pierwszy prezydent - Elbasy - Nursułtan Nazarbajew wybrał drogę stopniowej reformy gospodarczej, stawiając na pierwszym miejscu rozwój gospodarczy przed zmianami politycznymi. Formuła Nazarbajewa „najpierw - gospodarka, potem - polityka” stała się klasycznym wyrazem metodologii udanych reform w regionie. Dzięki pomyślnie przeprowadzonym reformom w Kazachstanie model ten został powszechnie uznany za „model rozwoju Kazachstanu”, który polega na stopniowym postępowaniu do przodu według dobrze określonego kursu opartego na zrównoważonej i głęboko przemyślanej strategii. W stosunkowo krótkim, historycznie rzecz biorąc czasie, Kazachstan stał się politycznie i gospodarczo niezależnym państwem, co potwierdza udane przezwyciężenie skutków kryzysu finansowego i gospodarczego ostatnich lat, który znacznie wpłynął na sytuację społeczno-gospodarczą w wielu innych krajach świata.

W oparciu o interesy narodowe Elbasy Nazarbajew wyraźnie nakreślił kierunek realizacji wielowymiarowej i pokojowej polityki zagranicznej. Kazachstan aktywnie dąży do idei pokoju i harmonii, stabilności i bezpieczeństwa. Przez wszystkie 28 lat swojej niepodległości Kazachstan występował z inicjatywami pokojowymi, w tym w dziedzinie rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Jednym z pierwszych decydujących kroków pierwszego prezydenta było zamknięcie poligonu jądrowego w Semipałatyńsku podpisaniem w 1991 roku historycznego dekretu „W sprawie zamknięcia poligonu jądrowego w Semipałatyńsku”. Tak stanowczą decyzją Kazachstan ogłosił całej społeczności międzynarodowej pokojowe zamiary młodego państwa. Ten krok był początkiem aktywnej globalnej działalności przeciwjądrowej Kazachstanu. Kazachstan stał się jednym z liderów światowego ruchu antyjądrowego. Następnie z inicjatywy Kazachstanu Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 29 sierpnia Międzynarodowym Dniem Przeciwko Próbom Jądrowym. Dnia 31 marca 2016 r. podczas IV Szczytu Bezpieczeństwa Jądrowego w Waszyngtonie Elbasy ogłosił Manifest Kazachstanu „Pokój. XXI wiek”, określający wspólne działania narodów na rzecz zapobiegania wojnom i konfliktom. Później ten dokument uzyskał status oficjalnego dokumentu Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Pierwszy prezydent Kazachstanu jest autorem wielu inicjatyw integracji międzynarodowej. Przy aktywnym udziale Nursułtana Nazarbajewa utworzono Wspólnotę Niepodległych Państw. Należy również zaznaczyć wkład i inicjatywę Nazarbajewa w utworzenie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Ważnym wydarzeniem w życiu międzynarodowym i znaczącym osiągnięciem polityki zagranicznej Kazachstanu było zorganizowanie szczytu OBWE 2010 w stolicy państwa. Przewodnictwo OBWE stało się historycznym wydarzeniem dla Kazachstanu i wielkim międzynarodowym sukcesem tego kraju.

Dnia 28 czerwca 2016 r. podczas głosowania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Kazachstan został po raz pierwszy wybrany na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2017-2018. Wybór Kazachstanu do Rady Bezpieczeństwa ONZ był skutkiem powszechnego międzynarodowego uznania aktywnej roli Kazachstanu i jego lidera w rozwiązywaniu ważnych globalnych problemów pokoju i bezpieczeństwa. Wśród znaczących działań pokojowych Kazachstanu należy również zaznaczyć wysiłki tego kraju na rzecz rozwiązania kryzysu syryjskiego i innych sytuacji konfliktowych na poziomie globalnym.

W ciągu całego okresu niepodległości Kazachstanu pierwszy prezydent - Elbasy Nursułtan Nazarbajew, stojąc na czele państwa, aktywnie angażował się w rozwój gospodarczy kraju oraz politykę zagraniczną na rzecz utrzymywania pokoju, co pozwoliło Kazachstanowi zająć należne mu miejsce na arenie międzynarodowej.

Źródło: Ambasada Kazachstanu w Polsce