Najnowsze standardy w sieci kanalizacyjnej

2019-12-30, 09:19 aktualizacja : 2019-12-30, 09:20
Wodociągi Białostockie/Inspekcja TV kanału sanitarnego w ul. Ciołkowskiego przy użyciu nowo zakupionego pojazdu
Wodociągi Białostockie/Inspekcja TV kanału sanitarnego w ul. Ciołkowskiego przy użyciu nowo zakupionego pojazdu
Wśród zadań objętych współfinansowanym przez Unię Europejską projektem Wodociągów Białostockich pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków - I etap” znajdują się też takie, które nie są związane z pracami budowlanymi na miejskiej sieci wod.-kan. czy na obiektach spółki. Dotyczą one dwóch nowych, zakupionych w 2019 roku, pojazdów do działań w zakresie eksploatacji oraz monitorowania i diagnostyki sieci kanalizacyjnej.

Od maja br. kanały na terenie Białegostoku i gminy Wasilków (obszar działalności Wodociągów Białostockich) monitoruje „kamerowóz” z zabudową inspekcyjną Rausch na samochodzie Renault. Wyprodukowany według najnowszych standardów samochód z samobieżną kamerą TV i pełnym wyposażeniem do monitoringu kanalizacji sanitarnej pozwala specjalistom z Działu Technicznego na prowadzenie pełnego zakresu pomiarów, sprawdzenie ciągłości przepływu ścieków, określenie zaleceń eksploatacyjnych dla Działu Sieci Kanalizacyjnej, ocenę wizualną kanałów, precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń oraz nielegalnych podłączeń do sieci, a także cyfrową rejestrację i archiwizację uzyskanych danych. Taka dokładna inspekcja nie tylko pozwala na dokumentowanie stanu, w jakim sieć faktycznie się znajduje, czy kontrolę poprawności istniejących podłączeń kanalizacyjnych (np. przy inwentaryzacji można sprawdzić, czy ilość zgłoszonych podłączeń na danej ulicy zgadza się z rzeczywistością). Jest ona też nieodzownym elementem procesu odbioru technicznego nowo wybudowanych odcinków kanalizacji.

We wrześniu bazę pojazdów, które w Wodociągach Białostockich służą do czyszczenia kanałów, powiększył samochód specjalny najnowszej generacji. Ciężarówka marki MAN z nadbudową ciśnieniowo-ssącą KAISER ECO 3.0 posiada system recyklingu, zapewniający odzysk wody podczas czyszczenia. Wtłaczana pod dużym ciśnieniem do kanału woda jest wraz z zanieczyszczeniami wysysana przez podciśnienie do zbiornika. Tam następuje odseparowanie zanieczyszczeń i odzysk wody do ponownego jej wykorzystania. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności przerywania czyszczenia kanałów, aby opróżnić zbiornik z nieczystościami w punkcie zlewnym oczyszczalni i ponownie napełnić go wodą czystą. W efekcie prace eksploatacyjno-konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej zostały usprawnione i skrócone. W porównaniu z samochodami bez systemu odzysku ważny jest też fakt ograniczenia zużycia wody wodociągowej.

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i gminy Wasilków - I etap”

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie

 

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie