LEGO® Education świętuje 40. rocznicę transformacji sposobów uczenia się dzieci, wprowadzając nowe rozwiązanie w zakresie praktycznej nauki przedmiotów z grupy STEAM

2020-01-15, 08:56 aktualizacja : 2020-01-15, 11:40
LEGO® Education SPIKE™ Prime
LEGO® Education SPIKE™ Prime
Nowe rozwiązanie Lego® Education o nazwie SPIKE™ Prime przeznaczone dla uczniów wyższych klas szkoły podstawowej jest już dostępne; otwarto nabór wniosków do udziału w programie edukacyjnym 2020 LEGO Education Master.

BILLUND, Dania--(BUSINESS WIRE)-- LEGO® Education świętuje 40. rocznicę powstania, światową premierą najnowszego rozwiązania w zakresie edukacji, LEGO® Education SPIKE™ Prime. SPIKE Prime łączy klocki LEGO, programowalny wieloportowy koncentrator, czujniki i silniczki, a wszystko napędzane atrakcyjną aplikacją SPIKE, opartą na języku kodowania Scratch. Dostępne są również 32 konspekty lekcji. SPIKE Prime jest kontynuacją dziedzictwa LEGO Education, pioniera w dziedzinie nauczania poprzez działanie od 1980 roku, całkowicie zmieniając sposoby uczenia się przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii, plastyki i matematyki (ang. science – technology – engineering – arts and math – STEAM).

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji znajduje się na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/20200114005279/en/

Od ogłoszenia planowanej premiery w kwietniu 2019 r., LEGO Education SPIKE Prime był najbardziej oczekiwanym produktem LEGO Education. SPIKE Prime zapewnia intuicyjne, naturalnie adaptacyjne i wysoce  angażujące doświadczenia edukacyjne, które pomagają uczniom budować poczucie własnej wartości i rozwijać podstawowe umiejętności w zakresie przedmiotów z grupy STEAM oraz umiejętności niezbędnych w XXI wieku do odniesienia sukcesu na dynamicznym rynku pracy. LEGO Education SPIKE Prime jest obecnie dostępny za kwotę 329,95 $, Zostanie też zaprezentowany podczas Bett Show w Londynie w dniach 22-25 stycznia.

Poprzez szkolenia dla nauczycieli, przewodniki dla osób rozpoczynających przygodę z rozwiązaniem SPIKE Prime i bezpłatne konspekty zajęć, SPIKE Prime jest łatwy i intuicyjny zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Można również skorzystać z trzech <a href="https://education.lego.com/en-us/training">stacjonarnych szkoleń dla nauczycieli</a> prowadzonych przez certyfikowanych instruktorów LEGO Education Academy i mających na celu zapewnienie nauczycielom wszystkiego, czego potrzebują do pomyślnego zintegrowania rozwiązania SPIKE Prime z realizowanym programem nauczania i konspektami lekcji.

„Jako pedagog, który zawsze poszukuje nowych sposobów na nauczanie tematów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, plastyki i matematyki, z niecierpliwością oczekuję na LEGO Education SPIKE Prime, ponieważ to rozwiązanie doskonale pasuje do twórczego sposobu myślenia i kreatywnych elementów, pomaga uczniom w każdym wieku angażować się i podejmować działania w klasie - powiedział Jon Bishop, Koordynator K-12 STEM dla Okręgu Szkolnego Canton i mistrz nauczania LEGO (ang. LEGO Master Educator). - Wszyscy wiemy, że tematy z zakresu przedmiotów STEAM są ważne, a SPIKE Prime pozwoli na wprowadzenie ich w klasach, zarówno w ramach lekcji poświęconej bezpośrednio przedmiotom STEAM, jak i naukom ścisłym, matematyce lub nawet lekcjom języka angielskiego. Różnorodność, jaką charakteryzuje się SPIKE Prime, jest tym, co sprawia, że z przyjemnością wprowadzę je w moim okręgu szkolnym”.

SPIKE Prime jest częścią dziedzictwa LEGO Education budowanego przez 40 lat i obejmującego rozwiązania edukacyjne polegające na uczeniu się poprzez działanie, atrakcyjne dla uczniów w każdym wieku i dostosowujące się do potrzeb dowolnej klasy w ramach kształcenia obejmującego 12 lat nauki. Cała oferta LEGO Education, obejmująca obecnie także SPIKE Prime, została stworzona w celu nakłonienia uczniów do podejmowania działań poprzez uczestnictwo w lekcjach, które wymagają krytycznego i kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i skutecznej komunikacji z innymi. Z  nieustannie wzbogacaną ofertą edukacyjną, LEGO Education pomaga nauczycielom wprowadzić praktyczne nauczanie przedmiotów z grupy STEAM w klasie w celu aktywizowania wszystkich uczniów i budowania ich poczucia wartości w procesie uczenia się.

„O ile od momentu utworzenia LEGO Education 40 lat temu zaszły ogromne zmiany, ale misja, którą zobowiązaliśmy się wtedy wypełniać jest tak samo aktualna dzisiaj - powiedział Esben Stærk, prezes LEGO Education. - Uczenie poprzez zabawę jest fundamentem działalności naszej firmy i zawsze wierzyliśmy, że uczenie umiejętności praktycznych buduje poczucie wartości i zapewnia dzieciom umiejętności, których potrzebują. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i automatyzacji, tym bardziej ważne jest udostępnienie nauczycielom takich rozwiązań i zasobów jak SPIKE Prime, które angażują uczniów w uczenie się przedmiotów z grupy STEAM i pozwalają im na rozwój umiejętności wymaganych na rynku pracy w XXI wieku”.

Program Master Educator realizowany przez LEGO Education

Wraz z obchodami 40. Rocznicy powstania LEGO Education, pragniemy również docenić pedagogów, którzy inspirują i wspierają rozwój budowniczych jutra. Program Master Educator realizowany prze LEGO Education wyróżnia nauczycieli, którzy podzielają misję LEGO Education, ukierunkowaną na budowanie w uczniach poczucia wartości oraz rozwijania umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Mistrzowie nauczania (ang. Master Educators) są bohaterami codzienności, którzy wywierają wpływ na swoje klasy poprzez stosowanie rozwiązań edukacyjnych LEGO i którzy jednocześnie sami nieustannie się uczą, poszukując nowych sposobów na aktywizację swoich uczniów. Poprzez program Master Educator, pedagodzy, którzy myślą podobnie mogą dzielić się wiedzą i pomysłami na poprawę wyników uczniów, przy wsparciu swoich kolegów i koleżanek po fachu i LEGO Education.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach edycji 2020 programu Master Educator. Pedagodzy z Australii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych mogą przesyłać zgłoszenia do 30 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje o programie, procedurze naboru i kryteriach udziału dostępne są na stronie: LEGOeducation.com/MasterEducators.

Obejrz ten film, żeby dowiedzieć się więcej o czterdziestoletniej historii LEGO Education. Informacje na temat nowego rozwiązania LEGO Education dostępne są na stronie: www.legoeducation.com/meetSPIKEprime.

LEGO® Education SPIKE™ Prime:

- zaprojektowane dla dzieci powyżej 10. roku życia, klasy 6-8,

- koszt zestawu to 329,95$, przy czym z zestawu może korzystać dwoje uczniów jednocześnie,

- rozwiązanie oparte na platformie „przeciągnij i upuść” wykorzystującej język kodowania Scratch i dostępne na system iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android,

- 32 lekcje pomogą nauczycielom w rozpoczęciu pracy z rozwiązaniem SPIKE Prime i sprawią że jego integracja w treści różnych lekcji, od nauk ścisłych i matematykę, po nauki społeczne i umiejętności językowe będzie niezwykle łatwe,

- daje możliwość wspólnego wykorzystania zestawów w różnych klasach w ramach szkoły, obejmującego 45 minut budowania + czasu na organizację lekcji,

- zawiera 11 innowacyjnych elementów opracowanych przez LEGO Education i LEGO Group, które po raz pierwszy pojawiają się w SPIKE Prime,

- dostępne na stronie LEGO Education lub za pośrednictwem autoryzowanych punktów sprzedaży,

- wprowadza kreatywność do przedmiotów z grupy STEAM i zaangażowanie w ramach zajęć pozaszkolnych, klubów robotyki, programowania i twórczych przestrzeni z wykorzystaniem zestawu uzupełniającego LEGO® Education SPIKE™ Prime od LEGO Education(sprzedawane oddzielnie),

- zestaw uzupełniający i zestaw konkursowy obecnie mogą być wykorzystywane podczas konkursów robotyki przez zespoły konkursowe, w tym w konkursie FIRST® LEGO® League i World Robot Olympiad.

LEGO® Education

LEGO® Education to seria produktów umożliwiających uczenie się poprzez zabawę, która zapewnia rozwiązania dla systemu nauczania przedmiotów z grupy STEAM na bazie klocków LEGO, sprzętu komputerowego, oprogramowania i treści przeznaczonych dla uczniów i ich nauczycieli w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i szkoły średniej, jak również poprzez zajęcia pozaszkolne i konkursy. Rozwiązania z serii LEGO Education tworzą atmosferę sprzyjającą aktywności, uczeniu się w grupach, budują długotrwałe pozytywne nastawienie do nauki i poczucie wiary we własne umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów, przygotowując uczniów do osiągania sukcesów przez całe życie.  

LEGO, logo LEGO i logo SPIKE, MINDSTORMS i logo MINDSTORMS są znakami towarowymi, do których prawa autorskie ma LEGO Group.  ©2020 The LEGO Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200114005279/en/

Źródło: LEGO Education

KONTAKT:

Kelley Brescia

e-mail: Kelley.brescia@LEGO.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.