Zielone światło dla zdalnych sesji rad samorządowych: 3 miesiące bez opłat

2020-03-27, 16:55 aktualizacja : 2020-03-27, 16:57
Koniec niepewności samorządów. Zgodnie z rządowym projektem dotyczącym zwalczania koronawirusa, zdalne sesje rad gmin będą prawnie dozwolone. Przez najbliższe 3 miesiące samorządy mogą bezpłatnie wykorzystywać narzędzie do zdalnego prowadzenia obrad i głosowań – POSIEDZENIA.PL.

„Mając na względzie wyjątkową sytuację i kierując się zasadą solidarności społecznej, oferujemy samorządom bezpłatnie narzędzie umożliwiające zdalny tryb pracy” – deklaruje Łukasz Grunwald, przedstawiciel firmy POSIEDZENIA.PL

Epidemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich instytucji publicznych, zmuszając je do zmiany organizacji pracy. W szczególnej sytuacji znalazły się rady gmin, miast i powiatów, ponieważ podejmowane przez nie uchwały mają kluczowe znaczenie dla walki z wirusem, a także dla wszystkich innych spraw publicznych, które zależą od ich stanowiska. 

W związku z epidemią, wszelkie zgromadzenia, w których bierze udział kilkanaście osób (a do takich należą sesje rad, skupiające radnych, urzędników oraz publiczność) są narażone na niebezpieczeństwo. Trzeba również wziąć pod uwagę, że duża część radnych to osoby w wieku powyżej 50 lat, co umieszcza ich w grupie szczególnego ryzyka.

Jak działa system do zdalnych sesji?

System POSIEDZENIA.PL umożliwia przeprowadzenie sesji z użytkownikami rozproszonymi w dowolnym miejscu. Radni mogą głosować np. ze swoich domów, przewodniczący również może przebywać w domu lub urzędzie – w zależności od preferencji i sytuacji w JST. Głosowanie możliwe jest za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (smartfon, tablet, komputer).

„Zdajemy sobie sprawę, że radni muszą się ze sobą komunikować w czasie sesji, dlatego przygotowaliśmy chat w formie tekstowej oraz multimedialnej” – wyjaśnia Łukasz Grunwald. Dzięki tej funkcji radni mogą się komunikować między sobą – tak, jakby prowadzili zwyczajną dyskusję na miejscu w urzędzie.

Szczególnie w czasie sesji zdalnych, które odbywają się poza urzędem, ważne jest, aby radni mieli niezachwianą pewność, nad czym głosują. W systemie POSIEDZENIA.PL do każdego okna głosowania przypisana jest nazwa uchwały, dzięki czemu radni mają jasną i pewną informację, czego dotyczy głosowanie. 

„W konkurencyjnych rozwiązaniach, gdzie okno z głosowaniem posiada jedynie przyciski (bez nazwy uchwały), istnieje bardzo duże ryzyko, że radny się pomyli i nawet nie będzie sobie z tego zdawać sprawy” – mówi Łukasz Grunwald. Zapewnia on, że system POSIEDZENIA.PL to stabilne i funkcjonalne rozwiązanie, które umożliwi samorządom przeprowadzenie sesji zdalnych w czasie walki z koronawirusem.

Zdalne sesje rad gmin w rządowej tarczy antykryzysowej 

Od kilkunastu dni toczyły się dyskusje na temat legalności sesji zdalnych. Eksperci i prawnicy nie byli zgodni, czy można je prowadzić za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz czy podejmowane w takim trybie uchwały będą ważne.

Ostatecznie sprawą zajął się rząd, regulując tę kwestię w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Regulacja, która w czwartek 26 marca została przyjęta przez rząd, przewiduje możliwość zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez kolegialne organy w jednostkach samorządu terytorialnego (rady, sejmiki i zarządy). Zgodnie z projektem, zdalny tryb obradowania będzie mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie. Będzie go można stosować także w komisjach rady lub sejmiku. Projekt trafił już do parlamentu.

„Sytuacja jest dynamiczna i zdajemy sobie sprawę z jej powagi, dlatego wszystkim jednostkom samorządowym oferujemy bezpłatny dostęp do systemu głosowań zdalnych przez najbliższe 3 miesiące” – deklaruje Łukasz Grunwald z firmy POSIEDZENIA.PL. Z usług tego dostawcy systemów do obsługi sesji korzysta kilkaset JST. 

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP