PVH Corp. ogłasza zmiany w kierownictwie Tommy Hilfiger i PVH Europe

2020-06-03, 10:00 aktualizacja : 2020-06-03, 10:02

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Spółka PVH Corp. (NYSE:PVH), będąca właścicielem portfela legendarnych marek, w tym marki TOMMY HILFIGER i CALVIN KLEIN, ogłosiła dzisiaj, że Daniel Grieder ustępuje ze stanowiska dyrektora generalnego Tommy Hilfiger Global i PVH Europe po 23 latach pracy na różnych stanowiskach kierowniczych w organizacji i opuszcza spółkę, aby realizować się na innych polach. Od 2 czerwca 2020 r. nowym dyrektorem generalnym Tommy Hilfiger Global i PVH Europe będzie Martijn Hagman.

Hagman do tej pory zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego Tommy Hilfiger Global i PVH Europe oraz dyrektora finansowego Tommy Hilfiger Global. Nadzorował działalność, finanse, transformację cyfrową, technologie, rozwój biznesowy oraz światowy program zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w spółce Tommy Hilfiger i odegrał kluczową rolę w imponującym globalnym rozwoju marki i stworzeniu strategii, która doprowadziła PVH Europe do stałego wzrostu wyników rok do roku.

„Tommy Hilfiger Global i PVH Europe wchodziły w ten rok krocząc podobną ścieżką sukcesów jak dotychczas, z wyraźnym trendem rosnącym w sprzedaży, coraz większą świadomością marki i utrzymując dobre relacje z konsumentami – powiedział Manny Chirico, prezes i dyrektor generalny PVH Corp. - Daniel znakomicie rozwijał nasze zdolności innowacyjne i zwiększał zasięg marki TOMMY HILFIGER na całym świecie. Zawsze utrzymując podejście nastawione na klienta, skupione na cyfrowych technologiach i zrównoważonym rozwoju, jednocześnie budował bardzo silny zespół kierowniczy”.

„To były wspaniałe 23 lata – stwierdził Grieder. - Ponieważ znajdujemy się obecnie w samym środku istnego trzęsienia ziemi w naszej branży, to doskonała okazja, aby rozpocząć zmiany, które wprowadzą naszą markę w zupełnie nową erę. Jestem spokojny przekazując moje stanowisko Martijnowi – przez ostatnie 12 lat dał się poznać jako prawdziwy przyjaciel i człowiek, któremu można zaufać - niezawodny współpracownik. Nie ma czegoś takiego jak dobry moment na odejście z organizacji, która zajmuje tak ważne miejsce w moim sercu; można odejść zbyt późno lub zbyt wcześnie, a ja wiedziałem, że muszę podjąć tę decyzję dopóki tryskam optymizmem, energią i pasją, które towarzyszyły mi przez całą karierę”.

Pod kierownictwem Griedera, Tommy Hilfiger stał się czołową marką lifestyle’ową posiadającą najlepsze produkty w swojej klasie i zaangażowanie klientów oraz wprowadzającą inicjatywy związane z cyfryzacją i odpowiedzialnością społeczną biznesu. Odkąd Grieder został dyrektorem generalnym, Tommy Hilfiger Global i PVH Europe w 2014 r., sprzedaż detaliczna Tommy Hilfiger wzrosła z 6 mld USD do 9 mld USD w 2019 r., a europejski oddział Calvin Klein osiągnął ponad dwukrotnie wyższe przychody i zyski.

Prezes PVH Stefan Larsson stwierdził: „Działając wspólnie, Daniel i Martijn wprowadzili do naszej firmy wizję nastawioną na przyszłość, stawiając konsumenta w centrum zainteresowania i tworząc kulturę opartą na produkcie. Jesteśmy wdzięczni za wieloletnie silne przywództwo i wielkie osiągnięcia Daniela. Mam bardzo duże zaufanie do Martijna jako lidera, który doskonale rozumie fundamentalne aspekty wpływające na wartość firmy. Jego nastawienie na konsumenta i ukierunkowanie na technologie cyfrowe skutecznie wprowadzi markę Tommy Hilfiger i naszą działalność w Europie w nową erę trwałego i zyskownego rozwoju.

Hagman powiedział: „To zaszczyt, że mogę rozwijać dotychczasowe osiągnięcia marki TOMMY HILFIGER i PVH Europe wspólnie z wyjątkowym i pełnym pasji zespołem kierowniczym. Jestem wdzięczny Danielowi za jego niezachwiane wsparcie, stworzenie możliwości rozwojowych i wieloletnie przywództwo. Zamierzamy nadal realizować nasz obecny plan strategiczny, a w najbliższych miesiącach planujemy skupić się na fazie ożywienia i powrotu do dobrych wyników naszych światowych działalności po pandemii COVID-19”.

Przez najbliższe kilka miesięcy Grieder będzie pomagał w przekazywaniu swoich obowiązków, aby cały proces przebiegł gładko i pomyślnie.

Zarówno Grieder, jak i Hagman przez całe lata pracowali wspólnie z założycielem marki i głównym projektantem Tommym Hilfigerem.

„Nigdy nie odczuwałem większej wiary i entuzjazmu wobec przyszłości naszej marki niż teraz – powiedział Tommy Hilfiger. - Największe korzyści, jakie przyniósł naszej organizacji Daniel to zbliżenie do konsumentów i tchnięcie w nią ducha nowoczesności, innowacji i kultury. Martijn również realizował te cele. Razem będziemy nadal pisać nowe rozdziały w historii naszej marki – wspólnie z partnerami i konsumentami z całego świata”.

PVH

PVH jest jedną z najbardziej uznanych firm odzieżowych i lifestyle’owych na świecie. Posiadamy marki, które wyznaczają dobre kierunki rozwoju mody. Należą do nich legendarna marka CALVIN KLEIN, a także TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga i Geoffrey Beene, jak również True & Co., marka odzieży intymnej przeznaczona do sprzedaży online. Posiadamy szeroką ofertę produktów sprzedawanych pod markami znanymi w różnych krajach, ale i na całym świecie, a także markami licencjonowanymi. PVH posiada ponad 40000 podmiotów stowarzyszonych w ponad 40 krajach, a jej roczne przychody sięgają 9,9 mld USD. W tym tkwi nasza siła. To siła PVH.

OŚWIADCZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI PROGRAMU „SAFE HARBOR” NA MOCY USTAWY O REFORMIE PRZEPISÓW PROCESOWYCH DOTYCZĄCYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z 1995 ROKU (PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT OF 1995). Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, w tym wypowiedzi związane z przyszłymi planami Spółki, strategiami, celami, oczekiwaniami i zamierzeniami, zostały zamieszczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi programu „Safe Harbor” na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Informujemy inwestorów, że tego rodzaju wypowiedzi prognozujące są nieodłącznie związane z czynnikami ryzyka i niepewności, przy czym w przypadku wielu z nich nie ma możliwości zapewnienia rzetelnej prognozy, a niektóre mogą wystąpić niespodziewanie. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują takie sytuacje, jak: (i) zmiany planów, strategii, celów, oczekiwań i zamierzeń Spółki, wprowadzane według jej uznania; (ii) Spółka może być uznana za podmiot bez zdolności kredytowej, wykorzystujący znaczną część przepływów pieniężnych do obsługi zadłużenia, co może skutkować brakiem odpowiednich funduszy na działalność operacyjną na oczekiwanym poziomie lub na poziomie, który osiągnięto w przeszłości; (iii) zmiana poziomu sprzedaży odzieży obuwia i produktów powiązanych Spółki, w tym zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej, poziomu sprzedaży hurtowej i detalicznej licencjobiorców Spółki, jak również poziomu zniżek i cen promocyjnych oczekiwanych od Spółki, jej licencjobiorców i innych kontrahentów, może być spowodowana warunkami pogodowymi, zmianami gospodarczymi, cenami paliwa, zmniejszeniem liczby podróży, trendami w modzie, konsolidacją spółek, zmianą pozycjonowania i upadłościami w sektorze sprzedaży detalicznej, zmianą pozycjonowania marki przez licencjodawców Spółki, jak również innymi czynnikami; (iv) zdolność Spółki w zakresie zarządzania wzrostem i aktywami, w tym możliwość czerpania korzyści z nabyć, np. nabyć wymienionych w niniejszej informacji prasowej; (v) ograniczenia ilościowe, narzucenie kontroli zabezpieczającej oraz narzucenie opłat celnych i taryf na towary z krajów, w których Spółka lub jej licencjobiorcy produkują towary oznaczone ich znakiem towarowym, takie jak niedawno nałożone taryfy i zapowiedziane podwyższone taryfy na towary importowane do USA z Chin, co może ograniczyć możliwość wytwarzania towarów w krajach, gdzie jest to opłacalne lub w krajach zapewniających niezbędną siłę roboczą i zaplecze techniczne, lub wymagać, aby Spółka przyjęła na siebie koszty lub podjęła próbę przerzucenia kosztów na konsumentów, co może w wyraźny sposób wpłynąć na przychody i zyski Spółki; (vi) dostępność i koszty surowców; (vii) możliwość terminowego dostosowania się przez Spółkę do zmian w regulacjach handlowych i migracji i rozwoju producentów (co może wpłynąć na lokalizację zakładu produkcyjnego Spółki); (viii) zmiana w zakresie możliwości produkcyjnych i transportowych, wzrost kosztów wynagrodzeń i transportu, niepokoje społeczne, działania wojenne i akty terrorystyczne, zagrożenie wystąpienia któregokolwiek z ww. zdarzeń, brak stabilności politycznej lub stabilności na rynku pracy w którymkolwiek z krajów, gdzie Spółka lub jej kontrahenci prowadzą lub planują prowadzić sprzedaż lub produkcję; (ix) epidemia i zagrożenie zdrowotne, takie jak obecna epidemia COVID-19, które mogłyby skutkować (a w przypadku epidemii COVID-19 skutkowały niektórymi z poniższych) zakłóceniami łańcucha dostaw w związku z zamknięciem zakładów produkcyjnych, zmniejszeniem siły roboczej, ograniczoną dostępnością surowców, dokładnymi kontrolami i embargo nałożonym na produkty wytwarzane w obszarach objętych epidemią, zamkniętymi punktami sprzedaży, jak również mniejszą aktywnością konsumentów ze względu na chorobę lub powstrzymanie się od zakupów, spowodowane chęcią uniknięcia narażenia na zakażenie, lub sytuacja, w której rządy nakładają obowiązek zamknięcia lokali, ograniczenia podróżowania lub wprowadzają inne środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby oraz zmiany rynkowe i inne, które mogłyby skutkować niefinansowym spadkiem wartości Spółki i innych wartości niematerialnych i prawnych, ; (x) nabycia i przejęcia oraz kwestie związane z nabyciem lub przejęciem i proponowanymi transakcjami, w tym możliwość zintegrowania nabytego podmiotu lub spółki, w obrębie struktury Spółki, bez poważnych negatywnych konsekwencji po stronie nabytego podmiotu, aktualne działania nabytego podmiotu i Spółki, relacje z klientami lub wyniki finansowe oraz możliwość prowadzenia skutecznej i rentownej działalności po sprzedaży spółki zależnej, firmy lub ich aktywów, bądź rozporządzenia nimi w inny sposób; (xi) niepowodzenie licencjobiorców Spółki w zakresie skutecznego wprowadzenia na rynek produktów objętych licencją lub zachowania wartości marek Spółki; (xii) znaczne wahania kursu dolara amerykańskiego w porównaniu z walutami krajów, w których Spółka prowadzi znaczną część swojej działalności; (xiii) wydatki Spółki w ramach planu emerytalnego rejestrowane w ciągu roku zostaną wyliczone z zastosowaniem wyceny aktuarialnej, która obejmuje założenia i szacunkowe dane dotyczące rynku finansowego, warunków gospodarczych i demograficznych, przy czym różnice pomiędzy szacunkowymi i rzeczywistymi wynikami skutkują zyskiem lub stratą, które mogą być znaczne i które są zapisywane bezzwłocznie po stronie wynagrodzeń, co ma miejsce zazwyczaj w czwartym kwartale; (xiv) wpływ nowego i nowelizowanego ustawodawstwa podatkowego, a w szczególności Ustawy o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r., która mogłaby wywrzeć nieproporcjonalny wpływ na Spółkę, w porównaniu z podmiotami o równorzędnej pozycji, ze względu na specyficzną strukturę podatkową Spółki i generowanie dużej części przychodów i zysków poza USA, oraz ustawodawstwo holenderskie, w tym tzw. „Holenderski Plan Podatkowy z 2019 r.”; (xv) inne czynniki ryzyka i niepewności wskazywane w dokumentach składanych do Komisji Papierów wartościowych i giełd („SEC”).

Spółka nie zobowiązuje się do publicznej aktualizacji wypowiedzi prognozujących, zarówno w wyniku pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub z innego powodu.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200602005248/en/

Źródło: PVH Corp.

KONTAKT:

Dana Perlman

Skarbnik, starszy wiceprezes ds. rozwoju działalności i relacji z inwestorami

tel. (212) 381-3502

tel. kom. (917) 579-1374

e-mail: investorrelations@pvh.com

-

Virginia Ritchie

wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej, Influencer Marketing & Experiences

tel. +31643184870

e-mail: Virginia.Ritchie@Tommy.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.