Niezależne wyniki testów potwierdzają skuteczność klimatyzatora firmy Panasonic z technologią nanoe™ X w hamowaniu aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

2021-01-14, 11:42 aktualizacja : 2021-01-14, 11:43

WIESBADEN, Niemcy--(BUSINESS WIRE)-- Firma Panasonic ogłosiła, że Texcell* [1], pierwsza w Europie globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, potwierdziła efekt hamujący aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X. Texcell zweryfikował skuteczność hamującego wpływu na nowego koronawirusa rzędu 91,4% na przestrzeni 6,7 m3 w czasie 8 godzin.

nanoe™ X to technologia, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe zawarte w wodzie. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne właściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd ich krótka żywotność. Zawarte w drobnych cząsteczkach wody, nanoe™ X charakteryzują się długą żywotnością i zdolnością rozprzestrzeniania się na duże odległości. Mają one efekt hamujący na substancje lotne i osadzone na powierzchni.

We wrześniu 2020 r. we współpracy z Texcell*[1] firma Panasonic potwierdziła efekt hamujący technologii nanoe™ X, wykorzystującej zalety rodników hydroksylowych, na nowego koronawirusa na małej przestrzeni testowej 45 l z użyciem generatora nanoe™ X. Następnie firma Panasonic przeprowadziła badania z użyciem klimatyzatora z technologią nanoe™ X na większej przestrzeni testowej. Nawet w tych trudnych warunkach Texcell potwierdził, że technologia nanoe™ X ma efekt hamujący na aktywność nowego koronawirusa o skuteczności rzędu 91,4% w rzeczywistej przestrzeni o powierzchni 6.7 m3 w czasie 8 godzin przy użyciu klimatyzatora z nanoe™ X. Testy były prowadzone w zamkniętym środowisku laboratoryjnym i nie przygotowano ich z myślą o ocenie skuteczności w niekontrolowanych przestrzeniach mieszkalnych.

Panasonic prowadzi badania nad technologią nanoe™ już od 20 lat, od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu wzrostu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm* [2].

Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu tworzenie zdrowego otoczenia dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu:

Zbadanie efektu hamującego aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) na powierzchni 6,7 m3 przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X.

  • Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono na przestrzeni badawczej 6,7 m3 z obecnością nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

  • Wyniki

Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 91% w ciągu 8 godz.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia.

  • Metoda i dane

Organizacja: Texcell (Francja)

Przedmiot: nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)

Urządzenie: klimatyzator z technologią nanoe™ X (model Etherea CS-Z25VKEW)

Metoda:

  • Klimatyzator Etherea z technologią nanoe™ X zainstalowano na powierzchni 6,7 m3.
  • Gazę nasączoną roztworem wirusa SARS-CoV-2 przez 24 h poddano działaniu klimatyzatora z technologią nanoe™ X z odległości 0,7 m w pomieszczeniu o powierzchni 6,7 m3.
  • Określono miano zakaźne wirusa, który posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika zahamowania jego aktywności.

Wyniki testu

Przedmiot ------Wskaźnik zahamowania aktywności wirusa*---------Pojemność------Czas trwania

SARS-CoV-2-------------------42,4%-------------------------------------------6,7 m3------------4 godz.

SARS-CoV-2-------------------91,4%-------------------------------------------6,7 m3------------8 godz.

SARS-CoV-2-------------------99,7%-------------------------------------------6,7 m3----------24 godz.

Uwagi:

*[1]: Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, której specjalizacje obejmują: testy wirusowe, oczyszczanie z wirusa, profilowanie immunologiczne, B+R oraz magazynowanie komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice - dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice - dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice - dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.

Działając na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się cenioną wiedzą fachową z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych.

Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.

*[2]: Główne doniesienia z prowadzonych analiz

- 12 maja 2009 r.: potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie.

- 20 października 2009 r.: potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy.

- 20 lutego 2012 r.: potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów.

- 16 stycznia 2014 r.: stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują wzrost grzybów na podłożu w postaci żółtego piasku.

Panasonic

Firma Panasonic jest globalnym liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii i rozwiązań do szerokich zastosowań w sektorze elektroniki użytkowej, budownictwa mieszkaniowego, motoryzacji i B2B. W 2018 r. firma obchodziła 100. rocznicę swojej działalności. Panasonic posiada 528 spółek zależnych i 72 spółki stowarzyszone na całym świecie, a w roku finansowym zakończonym z dniem 31 marca 2020 r. odnotowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7,49 bln JPY. Firma angażuje się w realizację nowych wartości poprzez innowacje oparte na współpracy i wykorzystuje technologie do tego, aby poprawiać jakość życia klientów z całego świata. Więcej informacji na temat firmy Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Źródło: Panasonic

KONTAKT:

Tanya Houston

Wildwood PR

e-mail: Tanya.houston@wildwoodpr.com

tel. +44 (0) 7711 617491

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.