Podpisano porozumienie ws. wdrażania programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

2023-02-03, 16:04 aktualizacja: 2023-02-03, 16:09
Fot.: CPPC
Fot.: CPPC
Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Wojciech Szajnar podpisał w czwartek porozumienie trójstronne pomiędzy CPPC, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawie wdrażania programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyjaśnił, że Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) będą "swoistą kontynuacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".

    "Blisko 2 mln euro dofinansowania pozwoli nam na dalsze realizowanie misji CPPC. Umożliwimy jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego Internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, będziemy kontynuować działania w zakresie udostępniania e-usług i cyfryzacji w administracji, powstaną nowe projekty dedykowane cyberbezpieczeństwu oraz digitalizacji i udostępnianiu zasobów kultury i nauki. Zadbamy również o podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków i rozpowszechnianie korzystania z nowych technologii, przy jednoczesnym uświadamianiu o płynących z nich korzyściach i zagrożeniach” – powiedział Wojciech Szajnar, dyrektor CPPC.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich możliwy będzie rozwój gospodarki opartej na nowych technologiach i tworzenie cyfrowych rozwiązań odpowiadających na społeczno-gospodarcze problemy Polski.