Ambulanse, tomograf, aparat rtg - wielkopolskie szpitale dzieki środkom UE zakupią nowoczesny sprzęt

2023-03-30, 12:49 aktualizacja: 2023-03-30, 12:50
Źródło: EC Audiovisual Service
Źródło: EC Audiovisual Service
Ambulanse z wyposażeniem, tomograf komputerowy, czy cyfrowy aparat rtg - to przykłady nowoczesnego sprzętu jaki dwa wielkopolskie szpitale zakupią dzięki dofinansowaniu z UE. Lecznice powiatowe w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim sięgnęły po fundusze europejskie w ramach specjalnego działania REACT-EU.

"To są bardzo ważne projekty, na które Komisja Europejska wygospodarowała w tym trudnym czasie pocovidowym nadzwyczajne środki. Zostały one przesunięte do naszego programu regionalnego, co z kolei ułatwiło nam sprawne rozdysponowanie tych pieniędzy pomiędzy placówki opieki zdrowotnej wszystkich szczebli w regionie" - mówił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który podpisał umowy na wsparcie lecznic środkami unijnymi w ramach WRPO 2014+.

Podkreślił, że do tej pory już 111 mln złotych z tej puli "środków nadzwyczajnych" trafiło do wielkopolskich szpitali.

"Pamiętajmy, że podczas pandemii doświadczyliśmy wielu kryzysowych zdarzeń. Wiele osób straciło życie, a ci, którzy chorowali, do dziś zmagają się z dolegliwościami zdrowotnymi. Na tę sytuację musimy odpowiedzieć systemowo. Inną kwestią był także brak dostępu do świadczeń medycznych podczas pandemii i powstały tzw. dług zdrowotny, który teraz musimy nadrobić. Te działania wymagają chociażby zakupu nowego, wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki, czy doposażenia transportu medycznego, który został podczas pandemii szczególnie wyeksploatowany" – dodał marszałek.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki otrzymanym środkom krotoszyński szpital może sfinansować m.in. zakup  dwóch ambulansów z wyposażeniem, tomografu komputerowego, czy aparatu cyfrowego rtg oraz szeregu urządzeń do rehabilitacji. To także - o czym poinformowała dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie Beata Maj - dostosowanie pomieszczeń pod kątem użytkowania nowo zakupionego sprzętu. 

Projekt SP ZOZ w Krotoszynie pn. „Wspieranie naprawy i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie”, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 miliona złotych. 

Z kolei na projekt realizowany przez Powiat Ostrowski: „Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych wybranych oddziałów w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim związanych z pandemią COVID-19”, samorząd pozyskał ponad 4 miliony złotych z WRPO 2014+.

Starosta Ostrowski Paweł Rajski, poinformował, że lecznica będzie mogła za te pieniądze zakupić dwa ambulanse oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną na potrzeby Oddziału Laryngologicznego. Projekt obejmuje także prace modernizacyjno-adaptacyjne związane z  przebudową tego oddziału. 

W sumie - jak podaje wielkopolski urząd marszałkowski - 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski otrzymają ponad 111 milionów zł na działania naprawcze po COVID-19. Komisja Europejska uruchomiła w tym celu specjalny instrument finansowy pn. REACT-EU. Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł. Między innymi duży uszczerbek w systemie opieki zdrowotnej w całej Europie.

js/