Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER

Ustrój

Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, mające według konstytucji z 8 VI 1968 r. (modyfikowanej w 1989 r. i 2003 r.) autonomię wewnętrzną. 
Wyspami zarządza gubernator mianowany przez monarchę brytyjskiego na wniosek rządu W. Brytanii. Do kompetencji gubernatora należą sprawy zagraniczne, obrona i bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament złożony z Senatu i Izby Zgromadzenia. Senat liczy 11 mianowanych członków (w tym 3 na wniosek gubernatora, 5 na wniosek premiera i 3 - przywódcy opozycji). Izba Zgromadzenia o kadencji 5-letniej składa się z 36 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych. 
Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier powoływany przez gubernatora. Jest nim z reguły przywódca partii mającej większość mandatów w Izbie Zgromadzenia.

Głowa państwa

gubernator - John RANKIN /od 5 XII 2016/
                                                                                    *
poprzedni p.o. gubernator - Ginny FERSON /kob./ /2 VIII 2016 - 5 XII 2016/

Rząd

utworzony 20 VII 2017 r., stan po zmianach z 1 XI 2018 r.

premier - David BURT /PLP/
wicepremier i min. spraw wewnętrznych - Walter ROBAN

ministrowie:
ds. gabinetu - Walton BROWN
bezpieczeństwa narodowego - Wayne CAINES 
finansów - Curtis DICKINSON 
bez teki - Jamahl S. SIMMONS
zdrowia - Kim WILSON /kob./
ds. prawa i prokurator generalny - Kathy LIGHTBOURNE-SIMMONS /kob./ 
robót publicznych - David BURCH 
oświaty - Diallo RABAIN
pracy, spraw społecznych i sportu - Lovitta FOGGO /kob./
turystyki i transportu - Zane De SILVA 
                                                                                    *
poprzedni premier - Michael DUNKLEY /OBA/ /19 V 2014 - 19 VII 2017/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Dennis LISTER /PLP/ 

Podział mandatów po wyborach z 18 lipca 2017 r.: PLP 24, OBA 12. Razem 36.

Parlament Bermudy

Senat /Senate/
przewodnicząca - Carol Anne BASSETT /kob./

Partie

Postępowa Partia Pracy /Progressive Labour Party - PLP/ - utworzona 10 lutego 1963 r.; przywódca: David BURT; przewodn.: Scott SIMMONS.

Sojusz Jednych Bermudów /One Bermuda Alliance - OBA/ - partia utworzona 17 maja 2011 r . w wyniku połączenia 2 partii: Zjednoczonej Partii Bermudów /United Bermuda Party - UBP; zał. 1964/ i Demokratycznego Sojuszu Bermudów /Bermuda Democratic Alliance - BDA; zał. 2009/; przywódca: Jeanne ATHERDEN /kob./.

Związki zawodowe

Związek Przemysłowy Bermudów /Bermuda Industrial Union - BIU/ - założony w 1946 r.; liczy ok. 4200 członków; sekr. gen.: Molly BURGESS /kob./. 

Stowarzyszenie Pracowników Administracji Bermudów /Bermuda Public Services Association - BPSA/ - założone w 1961 r.; liczy 2500 członków.

Prasa

The Bermuda Sun - tygodnik, Hamilton, zał. 1964.

The Bermudian - miesięcznik, Hamilton, zał. 1930.

Bernews - dziennik internetowy, zał. 1 III 2014.

The Royal Gazette - dziennik poranny, Hamilton, zał. 1828.

The Worker's Voice - organ Związku Przemysłowego Bermudów, dwutygodnik, Hamilton.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Bermudy

Flaga

Godło

 • Bermudy, Bermuda
 • Obszar: 53 km2
 • Ludność: 62 932 (2017)
 • Stolica: Hamilton
 • Ludność stolicy: 13 500 (2010)
 • Język urzędowy: angielski
 • Jednostka monetarna: 1 dolar Bermudów (BMD) = 100 centów
 • Plaża w Pompano Beach Club w Southampton Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER
  Plaża w Pompano Beach Club w Southampton Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER
 • Łodzie w porcie Royal Naval Dockyard w Sandy's Parish Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER
  Łodzie w porcie Royal Naval Dockyard w Sandy's Parish Fot. PAP/EPA/CJ GUNTHER
 • Łódź płynie wzdłuż Tobacco Bay w St. George's Parish Fot. PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO
  Łódź płynie wzdłuż Tobacco Bay w St. George's Parish Fot. PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO