Fot. PAP/EPA/MARCELO SAYAO

Ustrój

Republika związkowa, w której skład wchodzi 26 stanów oraz dystrykt federalny Brasilia. Stany Brazylii: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.
Zgodnie z konstytucją z 5 X 1988 r., ostatnio modyfikowaną 4 VI 1997r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu, składającego się z Izby Deputowanych i Senatu Federalnego. Izba Deputowanych liczy 513 członków wybieranych w wyborach powszechnych co 4 lata. W skład izby wyższej - Senatu, o kadencji 8-letniej, wchodzi obecnie 81 członków; co 4 lata 1/3 składu Senatu jest odnawiana. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, który powołuje i któremu przewodniczy prezydent. 
Stany posiadają szeroką autonomię: mają własne konstytucje oraz zgromadzenia ustawodawcze (z wyboru), gubernatorów i władze sądownicze.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Jair Messias BOLSONARO /PSL/ /od 1 I 2019/ 
wiceprezydent - Antônio Hamilton MARTINS MOURÃO /PRTB/ /od 1 I 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Michel TEMER /PMDB/ /31 VIII 2016 - 1 I 2019/

Rząd

utworzony 1 I 2019 r., stan po zmianach z 19 II 2019 r.

ministrowie:
szef gabinetu prezydenta - Onyx LORENZONI  
spraw zagranicznych - Ernesto ARAÚJO
obrony - Fernando AZEVEDO e SILVA 
ds. bezpieczeństwa instytucjonalnego - Augusto Heleno RIBEIRO PEREIRA
gospodarki - Paulo Roberto NUNES GUEDES  
sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego - Sérgio MORO
rolnictwa, hodowli i zaopatrzenia - Tereza Cristina CORREA da COSTA DIAS /kob./
ds. obywatelstwa - Osmar TERRA
ds. kontroli - Wagner de Campos ROSÁRIO 
oświaty - Ricardo VÉLEZ RODRIGUEZ 
ochrony środowiska - Ricardo de AQUINO SALLES
zdrowia - Luiz Henrique MANDETTA  
infrastruktury - Tarcísio GOMES de FREITAS  
górnictwa i energetyki - Bento Costa LIMA LEITE 
rozwoju regionalnego - Gustavo Henrique CANUTO
nauki, techniki, innowacji i łączności - Marcos PONTES 
turystyki - Marcelo ÁLVARO ANTÔNIO  
ds. kobiet, rodziny i praw człowieka - Damares ALVES /kob./
prokurator generalny - André Luiz de Almeida MENDONÇA  
prezes Banku Centralnego - Ilan GOLDFAJN  
sekr. rządu - Carlos ALBERTO dos SANTOS CRUZ 
sekr. gen. p/u prezydenta - Floriano Peixoto VIEIRA NETO

Parlament

Kongres Narodowy /Congresso Nacional/

Izba Deputowanych /Cámara dos Deputados/
przewodniczący - Rodrigo Felinto IBARRA EPITACIO MAIA /DEM/

Podział mandatów po wyborach do Izby Deputowanych z 7 października 2018 r.: PT 56, PSL 52, PP 37, MDB 34, PSD 34, PR 33, PSB 32, PRB 30, DEM 29, PSDB 29, PDT 28, SD 13, PODE 11, PSOL 10, PTB 10, PCdoB 9, NOVO 8, PPS 8, PROS 8, PSC 8, PV 4, PMN 3, REDE 1, inne 26. Razem 513.

Izba Deputowanych Brazylia

Senat Federalny /Senado Federal/
przewodniczący - Davi Samuel ALCOLUMBRE TOBELEM /DEM/   

Podział mandatów po wyborach częściowych do Senatu Federalnego z 7 października 2018 r.: MDB 11, DEM 7, PSDB 7, PT 6, PP 6, PSD 6, PDT 6, PSB 5, REDE 5, PSL 4, PTB 4, PR 2, PPS 2, PRB 1, SD 1, PODE 1, PROS 1, PSC 1, inne 5. Razem 81.

Senat Federalny Brazylia

Partie

Partia Socjalliberalna /Partido Social Liberal - PSL/ - narodowo-konserwatywna, utworzona 30 października 1994 r.; przywódca: Jair Messias BOLSONARO; przewodn.: Luciano BIVAR.

Brazylijska Odnowiona Partia Pracy /Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB/ - partia konserwatywna, utworzona 18 lutego 1997 r.; przewodn.: Levy FIDELIX.

Partia Pracujących /Partido dos Trabalhadores - PT/ - utworzona 10 lutego 1980 r. przez członków lewicowego ruchu związkowego; honorowy przewodn.: Luiz Inácio LULA da SILVA; przewodn.: Gleisi Helena HOFFMAN /kob./.

Postępowi /Progressistas - PP/ - partia utworzona 14 września 1995 r. w wyniku połączenia Partii Postępowej /Partido Progressista - PP; zał. 1993/, Postępowej Partii Reform /Partido Progressista Reformador - PPR; zał. 1993/ oraz Postępowej Partii Republikańskiej /Partido Republicano Progressista - PRP/; poprzednio nosiła nazwę Brazylijska Partia Postępowa /Partido Progressista Brasileiro - PPB/; przewodn.: Ciro NOGUEIRA LIMA FILHO.

Demokratyczny Ruch Brazylijski /Movimento Democrático Brasileiro - MDB/ - utworzona w 1980 r.; następczyni rozwiązanej /na mocy ustawy z 20 XII 1979 r. o reformie systemu partyjnego/ partii Brazylijski Ruch Demokratyczny /Movimento Democrático Brasileiro - MDB, zał. 1965/; w grudniu 1981 r. przyłączyła się do niej Partia Ludowa /Partido Popular/; do 19 grudnia 2017 r. nosiła nazwę Partia Demokratycznego Ruchu Brazylijskiego /Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB/; przewodn.: Romero JUCÁ.

Partia Socjaldemokratyczna /Partido Social Democrático - PSD/ - utworzona 21 marca 2011 r.; przewodn.: Gilberto KASSAB; przewodn. wykonawczy: Alfredo COTAIT NETO.

Partia Republiki /Partido da República - PR/ - utworzona 21 grudnia 2006 r. z połączenia Partii Liberalnej i Partii na rzecz Odbudowy Porządku Narodowego; przewodn.: Antonio Carlos RODRIGUES.

Brazylijska Partia Socjalistyczna /Partido Socialista Brasileiro - PSB/ - utworzona 6 sierpnia 1947 r.; przewodn.: Carlos Roberto SIQUEIRA de BARROS.

Demokraci /Democratas - DEM/ - partia założona 28 marca 2007 r.; przewodn.: Antônio Carlos Peixoto de Magalhaes NETO (ACM Neto).

Partia Socjaldemokracji Brazylijskiej /Partido da Social Democrácia Brasileira - PSDB/ - utworzona w 1988 r. przez b. członków lewego skrzydła PMDB; honorowy przewodn.: Fernando Henrique CARDOSO; przewodn.: Geraldo José Rodrigues de ALCKMIN FILHO.

Demokratyczna Partia Pracujących /Partido Democrático Trabalhista - PDT/ - utworzona 17 czerwca 1979 r.; przewodn.: Carlos LUPI.

Brazylijska Partia Republikańska / Partido Republicano Brasileiro - PRB/ - utworzona 25 września 2005 r.; przewodn.: Marcos PEREIRA.

Solidarność /SD/ - partia utworzona 24 września 2013 r.; przewodn.: Paulo PEREIRA da SILVA /znany jako Paulinho da Força/. 

Możemy /Podemos - PODE/ - partia utworzona w 1995 r.; do 2016 r. nosiła nazwę  Narodowa Partia Pracy /Partido Trabalhista Nacional - PTN/; przywódca: Renata ABREU /kob./. 

Partia Socjalizmu i Wolności /Partido Socialismo e Liberdade - PSOL/ - utworzona 6 czerwca 2004 r.; przewodn.: Juliano MEDEIROS.

Brazylijska Partia Pracy /Partido Trabalhista Brasileiro - PTB/ - utworzona w 1980 r.; przewodn.: Roberto JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. 

Komunistyczna Partia Brazylii /Partido Comunista do Brasil - PCdoB/ - utworzona 18 lutego 1962 r. przez część b. członków Brazylijskiej Partii Komunistycznej /PCB, zał. 1922/; przewodn.: Luciana de OLIVEIRA SANTOS /kob./.

Nowa Partia /Partido Novo - NOVO/ - utworzona 12 lutego 2011 r., zarejestrowana 23 lipca 2014 r.; przewodn.: Moisés JARDIM.

Ludowa Partia Socjalistyczna /Partido Popular Socialista - PPS/ - utworzona 25 marca 1922 r. pod nazwą Brazylijska Partia Komunistyczna /Partido Comunista Brasileiro - PCB/; w l. 1947 - 1985 działała nielegalnie; oficjalnie zarejestrowana w grudniu 1987 r.; obecną nazwę nosi od 28 I 1992 r.; przewodn.: Roberto João PEREIRA FREIRE.

Republikańska Partia Porządku Społecznego /Partido Republicano da Ordem Social - PROS/ - utworzona w 2013 r.; przewodn.: Euripedes GOMES de MACEDO.

Partia Socjalchrześcijańska /Partido Social Cristão - PSC/ - utworzona w 1985 r.; przewodn.: Everaldo PEREIRA.

Partia Zielona /Partido Verde - PV/ - utworzona w 1986 r.; przewodn.: José Luiz de FRANÇA PENNA.

Partia Mobilizacji Narodowej /Partido da Mobilizacão Nacional - PMN/ - utworzona 21 kwietnia 1984 r.; zreorganizowana w 1989 r.; przewodn.: Antonio Carlos BOSCO MASSAROLLO.

Zrównoważona Sieć /Rede Sustentabilidade - REDE/ - partia utworzona 16 lutego 2013 r.; przywódca: Marina SILVA /kob./. 

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracujących /Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT/ - założona 23 marca 1986 r., do IX 1988 r. nosiła nazwę: Powszechna Centrala Pracujących /Central Geral dos Trabalhadores/; związana z Partią Demokratycznego Ruchu Brazylijskiego; zrzesza 1258 związków branżowych; przewodn.: Antonio Carlos dos REIS /SALIM/; sekr. gen.: Francisco Caninde PEGADO do NASCIMENTO. 

Jednolita Centrala Pracujących /Central Unica dos Trabalhadores - CUT/ - założona 28 sierpnia 1983 r.; kontrolowana przez Partię Pracujących; liczy ok 7,5 mln członków /2015/; przewodn.: Artur Henrique da SILVA SANTOS; sekr. gen.: Quintino SEVERO.

Prasa

Dzienniki

a) centralne 

Correio Brasiliense - Brasilia, zał. 21 IV 1960. 

O Dia - niezależny, popularny dziennik poranny, Rio de Janeiro, zał. 1951. 

O Estado de São Paulo - niezależny, poranny, São Paulo, zał. 1875. 

Folha de São Paulo - poranny, São Paulo, zał. 19 II 1921. 

Gazeta Mercantil - gospodarczy, São Paulo, zał. 1920. 

O Globo - poranny, Rio de Janeiro, zał. 29 VII 1925. 

Jornal do Brasil - liberalny, poranny, Rio de Janeiro, zał. 9 IV 1891. 

Ultima Hora - wieczorny, Rio de Janeiro, zał. 1951.

b) prowincjonalne 

Diário de Pernambuco - niezależny, poranny, Recife w stanie Pernambuco, zał. 1825. 

Estado de Minas - niezależny, poranny, Belo Horizonte w stanie Minas Gerais, zał. 7 III 1928. 

O Estado do Paraná - poranny, Kurytyba w stanie Paraná, zał. 1951. 

A Tribuna - Santos w stanie São Paulo, zał. 1894. 

Zero Hora - Porto Alegre w stanie Rio Grande do Sul, zał. 4 I 1875.


Czasopisma 

Conjuntura Economica - miesięcznik gospodarczo-finansowy, Rio de Janeiro, zał. 1947. 

Exame - gazeta gospodarcza, dwutygodnik, São Paulo, zał. 1967. 

Manchete - tygodnik ilustrowany, Rio de Janeiro, zał. 1952. 

Veja - tygodnik, São Paulo, zał. 11 IX 1968. 

Visão - tygodnik polityczno-gospodarczy, São Paulo, zał. 1952.


Agencje prasowe

Agencia ANDA - Brasilia, zał. 2008. 

Agencia Estado de São Paulo /AE/ - São Paulo, zał. 4 I 1970. 

Agencia O Globo - Rio de Janeiro, zał. 1987.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Brazylia

Flaga

Godło

 • Federacyjna Republika Brazylii, República Federativa do Brasil
 • Obszar: 8 514 877 km2
 • Ludność: 210 147 125 (2019)
 • Stolica: Brasilia
 • Ludność stolicy: 2 789 761 (2013)
 • Język urzędowy: portugalski
 • Święto narodowe: 7 IX - rocznica proklamowania niepodległości (1822)
 • Jednostka monetarna: 1 real (BRL) = 100 centavos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), Mercosur, WHO, OAS (OPA), WTO
 • Tęcza nad centrum kongresowym w Brasilii Fot. PAP/EPA/Fernando Bizerra JR
  Tęcza nad centrum kongresowym w Brasilii Fot. PAP/EPA/Fernando Bizerra JR
 • Tancerka Fabia Borges podczas karnawału w Rio de Janeiro Fot. PAP/EPA/ANTONIO LACERDA
  Tancerka Fabia Borges podczas karnawału w Rio de Janeiro Fot. PAP/EPA/ANTONIO LACERDA
 • Teatr miejski w Rio de Janeiro Fot. PAP/EPA/MARCELO SAYAO
  Teatr miejski w Rio de Janeiro Fot. PAP/EPA/MARCELO SAYAO