Ustrój

Od 10 X 2010 r. autonomiczny kraj wchodzący w skład Królestwa Niderlandów; poprzednio jedna z pięciu jednostek administracyjnych wchodzących w skład Antyli Holenderskich (autonomicznego terytorium Królestwa Niderlandów, które przestało istnieć 10 X 2010). 
Curaçao ma autonomię we wszystkich sprawach z wyjątkiem polityki zagranicznej i obrony, za które odpowiedzialny jest rząd holenderski. Monarchę holenderskiego reprezentuje gubernator mianowany przezeń na kadencję 6-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do parlamentu, zwanego Stanami Curaçao, wybieranego w wyborach powszechnych na 4 lata. W jego skład wchodzi 21 deputowanych. 
Władzę wykonawczą sprawuje gubernator i rząd, na którego czele stoi premier. Premiera i wicepremiera powołuje parlament na 4 lata.

Głowa państwa

król - WILHELM-ALEKSANDER /WILLEM-ALEXANDER Claus George Ferdinand Amsberg/ /od 30 IV 2013/

gubernator - Lucille Andrea GEORGE-WOUT /kob./ /od 4 XI 2013/

Rząd

utworzony 29 V 2017 r.

premier oraz min. ds. ogólnych - Eugene RHUGGENAATH /PAR/ 

ministrowie:
administracji, planowania i  służb publicznych - Armin KONKET
finansów - Kenneth GIJSBERTHA 
sprawiedliwości - Quincy GIRIGORIE
rozwoju gospodarczego - Ivan Steve "Steven" MARTINA
rozwoju społecznego, pracy i ubezpieczeń społecznych - Hensley KOEIMAN
transportu, ds. ruchu drogowego i urbanizacji - Zita JESUS-LEITO /kob./ 
zdrowia, ochrony środowiska i przyrody - Suzy CAMELIA-RÖMER /kob./
oświaty, nauki, kultury i sportu - Marilyn ALCALA-WALLÉ /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Gilmar S. "Pik" PISAS /MFK/ /24 III 2017 - 29 V 2017/

Parlament

Stany Curaçao /Staten van Curaçao/
przewodniczący - William MILLERSON /PAR/

Podział mandatów po wyborach z 28 kwietnia 2017 r.: PAR 6, MAN 5, MFK 5, KdNT 2, PIN 1, PS 1, MP 1. Razem 21.

Parlament Curacao

Partie

Partia na rzecz Przebudowy Antyli /Partido Antia Restruktura - PAR/ - partia chrześcijańsko-społeczna, utworzona 14 grudnia 1993 r.; przywódca: Eugene RHUGGENAATH.

Partia MAN /Partido MAN/ - partia utworzona 6 lutego 1971 r., do 2005 r. nosiła nazwę Ruch Nowych Antyli /Moveshon Antia Nobo - MAN/; przywódca: Hensley KOEIMAN.

Ruch na rzecz Przyszłości Curaçao /Movementu Futuro Kórsou - MFK/ - partia utworzona 9 lipca 2010 r.; przywódca: Gerrit SCHOTTE.

Curaçao dla Nas Wszystkich /Korsou di Nos Tur - KdNT/ - przywódca: Amparo dos SANTOS; przewodn.: Menki ROJER.

Narodowa Partia Innowacji /Partido Inovashon Nashonal - PIN/ - przywódca: Suzy CAMELIA-RÖMER /kob./.

Suwerenny Naród /Pueblo Soberano - PS/ - partia utworzona w 2005 r.; przywódca: Jaime CÓRDOBA.

Ruch Postępowy /Movementu Progresivo - MP/ - przywódca: Marilyn MOSES /kob./.

Partido pa Adelanto i Inovashon Soshal /PAIS/ - partia utworzona 23 marca 2010 r.; przywódca: Alex ROSARIA.

Narodowa Partia Ludowa /Nationale Volkspartij - NVP; Partido Nashonal di Pueblo - PNP/ - partia utworzona 19 kwietnia 1948 r.; poprzednio nosiła nazwę Narodowa Partia Ludowa -Zjednoczona /Nationale Volkspartij - Unie/; przewodn.: Humphrey DAVELAAR.

Partia Demokratyczna /Democratische Partij - DP/ - utworzona w 1944 r.; przywódca: George HERNANDEZ.

Robotniczy Front Wyzwolenia 30 Maja /Frente Obrero i Liberashon 30 di Mei - FOL/ - utworzony w czerwcu 1969 r.; przywódca: Anthony GODETT.

Prasa

Algemen Dagblad - dziennik w jęz. niderlandzkim, zał. 1995; Willemstad. 

Amigoe - dziennik katolicki, popołudniowy, Willemstad, zał. 1884; najstarsza gazeta w kraju; nakł. 12 000. 

Bala - dziennik w jęz. papiamento, Willemstad. 

Beurs-en Nieuwsberichten /Wiadomości i Informacje Giełdowe/ - dziennik wieczorny w jęz. niderlandzkim, Willemstad, zał. 1935. 

Colors - kwartalnik ogólnoinformacyjny, Willemstad, zał. 1998. 

De Curaçaosche Courant - tygodnik ogólnoinformacyjny w jęz. niderlandzkim, Willemstad, zał. 1812. 

Extra - dziennik poranny w jęz. papiamento, Willemstad. 

Newsletter of Curaçao Trade and Industry Association - miesięcznik gospodarczy w jęz. angielskim i niderlandzkim, Willemstad, zał. 1972. 

Nobo - dziennik wieczorny w jęz. papiamento, Willemstad. 

Nos Isla - dwutygodnik w jęz. papiamento, Emmastad. 

Noticiero - dziennik w jęz. papiamento, Willemstad. 

La Prensa - dziennik w jęz. papiamento, Willemstad, zał. 1929. 

Ultimo Noticia - dziennik poranny w jęz. papiamento, Willemstad. 

La Unión - tygodnik w jęz. papiamento, Willemstad.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.