Fot. PAP/EPA/ARNO BALZARINI

Ustrój

Monarchia konstytucyjna. Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum 16 III 2003 r., głową państwa jest książę dziedziczny.
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament (Landtag) o kadencji 4-letniej, który liczy 25 posłów wybieranych w głosowaniu powszechnym.
Władzę wykonawczą sprawuje 5-osobowy rząd, wybierany przez parlament i mianowany przez księcia. Książę ma prawo rozwiązywania rządu.
Liechtenstein jest związany układami gospodarczymi i politycznymi ze Szwajcarią; m.in. Szwajcaria reprezentuje Liechtenstein w stosunkach z innymi krajami.

Głowa państwa

książę - JAN ADAM II /od 13 XI 1989; intronizacja 15 VIII 1990/
                                                                                    *
poprzedni książę - FRANCISZEK JÓZEF II /25 VII 1938 - 13 XI 1989/

Rząd

utworzony 30 III 2017 r., stan po zmianach z 2 VII 2019 r.

premier oraz min. ds. ogólnych i finansów - Adrian HASLER /FBP/
wicepremier oraz min. infrastruktury, gospodarki i sportu - Daniel RISCH /VU/

ministrowie:
spraw społecznych oraz p.o. min. spraw zagranicznych, sprawiedliwości i kultury - Mauro PEDRAZZINI /FBP/
spraw wewnętrznych, oświaty i ochrony środowiska - Dominique HASLER /kob./ /VU/ 
                                                                                    *
poprzedni premier - Adrian HASLER /FBP/ /27 III 2013 - 30 III 2017/

Parlament

/Landtag/
przewodniczący - Albert FRICK  /FBP/

Podział mandatów po wyborach z 5 lutego 2017 r.: FBP 9, VU 8, DU 5, FL 3. Razem 25.

Liechtenstein parlament

Partie

Postępowa Partia Obywatelska Liechtensteinu /Fortschrittliche Bürgerpartei Liechtenstein - FBP/ - utworzona w 1918 r.; przewodn.: Thomas BANZER.

Unia Patriotyczna /Vaterländische Union - VU/ - utworzona w 1936 r. w wyniku połączenia Partii Ludowej /Volkspartei, zał. 1918/ z ruchem "Służba Ojczyźnie"; przewodn.: Günther FRITZ.

Niezależni /Die Unabhängigen - DU/ - ugrupowanie polityczne, utworzone w 2012 r.; przywódca: Harry QUADERER.

Wolna Lista /Freie Liste - FL/ - partia ekologiczna, utworzona w 1985 r.; przewodn.: Pepo FRICK.

Związki zawodowe

Izba Rzemieślniczo-Gospodarcza Księstwa Liechtenstein /Gewerbe- und Wirtschaftskammer für das Fürstentum Liechtenstein - GWK/ - związek zawodowy założony w 1936 r.; liczy ok. 3700 członków; przewodn.: Arnold MATT.

Prasa

Liechtensteiner Vaterland - największy dziennik, organ Unii Patriotycznej, Vaduz, zał. 1913.

Liechtensteiner Volksblatt - dziennik, organ Postępowej Partii Obywatelskiej Liechtensteinu, Schaan, zał. 1878.

Liechtensteiner Wochenzeitung - tygodnik, Vaduz, zał. 1993.


Agencja prasowa

Presse-und Informationsamt - Vaduz, zał. 1962.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Liechtenstein

Flaga

Godło

 • Księstwo Liechtensteinu, Fürstentum Liechtenstein
 • Obszar: 160 km2
 • Ludność: 38 547 (2017)
 • Stolica: Vaduz
 • Ludność stolicy: 5521 (XII 2017)
 • Język urzędowy: niemiecki
 • Święto narodowe: 15 VIII - wi­gilia urodzin księcia Franciszka Jó­zefa II (1906 - 1989)
 • Jednostka monetarna: 1 frank szwajcarski (CHF) = 100 rappów (centymów)
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, EFTA, WTO, WHO
 • Budynek The White w Vaduz Fot. PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
  Budynek The White w Vaduz Fot. PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
 • Widok na zamek i miasto Vaduz Fot. PAP/EPA/PETER KLAUNZER
  Widok na zamek i miasto Vaduz Fot. PAP/EPA/PETER KLAUNZER