Ustrój

Republika. Wg "statutu" (konstytucji) z 8 X 1600 r. (później wielokrotnie uzupełnianego) najwyższym organem władzy jest Wielka Rada Generalna o kadencji 5-letniej, licząca 60 posłów wyłanianych w wyborach powszechnych. 
Funkcje głowy państwa pełnią dwaj kapitanowie-regenci, wybierani na pół roku spośród członków Wielkiej Rady Generalnej. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, wybierany przez Wielką Radę Generalną spośród swoich członków. 
Od 1862 r. San Marino związane jest z Włochami traktatem o przyjaźni. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 9 okręgów.

Głowa państwa

kapitanowie-regenci:
Mirco TOMASSONI /PSD/
Luca SANTOLINI /Civico10/
/1 IV 2019 - 1 X 2019/
                                                            *
poprzedni kapitanowie-regenci:
Mirco TOMASSONI /PSD/ 
Luca SANTOLINI /Civico10/
/1 X 2018 - 1 IV 2019/

Rząd

utworzony 27 XII 2016 r.

sekretarze stanu:
ds. zagranicznych, politycznych i sprawiedliwości - Nicola RENZI
ds. wewnętrznych, administracji publicznej, spraw instytucjonalnych - Guerrino ZANOTTI
ds. finansów, budżetu, poczty, transportu i planowania gospodarczego - Simone CELLI
ds. przemysłu, rzemiosła, handlu, pracy, spółdzielczości i telekomunikacji - Andrea ZAFFERANI
ds. ochrony środowiska, rolnictwa, turystyki, obrony cywilnej - Augusto MICHELOTTI
ds. zdrowia, ubezpieczeń społecznych i spraw społecznych - Franco SANTI
ds. oświaty, kultury, uniwersytetu, badań naukowych, informacji, sportu i innowacji technologicznych - Marco PODESCHI  

Parlament

Wielka Rada Generalna /Consiglio Grande e Generale/

Podział mandatów po wyborach z 20 listopada 2016 r.: PDCS 16, RETE 12, SSD 8, RF 6, Civico10 6, PS 5, PSD 4, MD-SMI 3. Razem 60.

San Marino parlament

Partie

Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia San Marino /Partito Democratico Cristiano Sammarinese - PDCS/ - utworzona 9 kwietnia 1948 r.; przewodn.: Antonio CECCOLI; sekr. polit.: Marco GATTI.

Partia Socjalistyczna /Partito Socialista - PS/ utworzona 30 maja 2012 r. z połączenia Nowej Partii Socjalistycznej /Nuovo Partito Socialista - NPS/ i Socjalistycznej Partii Reformatorskiej San Marini /Partiti Socialista Riformista Sammarinesa - PSRS/; przewodn.: Paolo CRESCENTINI; sekr. polit.: Roberto RASCHI.

Przyszła Republika /Repubblica Futura - RF/ - partia centrowa, utworzona 25 lutego 2016 r. w wyniku połączenia partii Sojusz Ludowy /Alleanza Popolare - AP, zał. 10 I 1993/ i Związku na rzecz Republiki /Unione per la Repubblica - UPR, zał. 4 III 2011/; przewodn.: Mario VENTURINI; koordynator: Nicola SELVA.

Partia Socjalistów i Demokratów /Partito dei Socialisti e dei Democratici - PSD/ - utworzona 18 lutego 2005 r. w wyniku połączenia Socjalistycznej Partii San Marino /Partito Socialista Sammarinese - PSS; zał. 1896/ oraz Partii Demokratów /Partito dei Democratici - PD; zał. 25 III 2001/; przewodn.: Paride ANDREOLLI.

My Sanmaryńczycy /Noi Sammarinesi - NoiS/ - partia utworzona w 2006 r.; przewodn.: Marco ARZILLI.
 
Zjednoczona Lewica /Sinistra Unita - SU/ - partia polityczna utworzona w 2012 r. z przekształcenia sojuszu lewicowego /zał. 2005 przez Odrodzenie Komunistyczne San Marino /RCS/ i Partię Lewicy/; kierownictwo kolektywne.

Związek Obywateli 10 /Movimento Civico Dieci - Civico10/ - utworzony 30 lipca 2012 r.; koordynator: Matteo CIACCI.

Ruch Obywatelski RETE /Movimento Civico RETE/ - utworzony w 2012 r.

Demokratyczny Ruch San Marino Razem /Movimento Democratico - San Marino Insieme - MD-SMI/.

Lewica Socjalistyczno-Demokratyczna /Sinistra Socialista Democratica - SSD/ - partia utworzona 17 listopada 2017 r.; przewodn.: Michele MURATORI; sekr. Alessandro BEVITORI.
                                                                                    *
San Marino Przede Wszystkim /San Marino Prima di Tutto/ - koalicja centrolewicowa utworzona przez Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię San Marino /PDCS/, Partię Socjalistyczną /PS/, Partię Socjalistów i Demokratów /PSD/ oraz ugrupowanie My Sanmaryńczycy /NoiS/.              

Adesso.sm - koalicja centrolewicowa, w jej skład wchodzą: Demokratyczna Lewica Socjalistyczna /SSD - koalicja lewicowa, w której główna siłą jest Zjednoczona lewica - SU/, Przyszła Republika /Repubblica Futura - RF, utworzona przez Sojusz Ludowy - AP i Związek na rzecz Republiki - UPR/ oraz Związek Obywateli 10 /Civico10/.

Demokracja w Ruchu /Democrazia in Movimiento/ - koalicja lewicowa utworzona przez Ruch Obywatelski RETE oraz  Demokratyczny Ruch - San Marino Razem /MD-SMI/.

Związki zawodowe

Demokratyczna Konfederacja Pracowników San Marino /Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi - CDLS/ - założona 12 listopada 1957 r.; należy do MKWZZ; liczy 4600 członków; sekr. gen.: Marco TURA. 

Konfederacja Pracy San Marino /Confederazione Sammarinese del Lavoro - CSdL/ - założona w 1943 r.; należy do ŚFZZ; liczy 2400 członków; sekr. gen.: Giuliano TAMAGNINI.

Prasa

Il Giornale - dziennik.

L'Informazione Sammarinese - dziennik, San Marino.

San Marino Notizie

San Marino Oggi - dziennik, San Marino.

La Tribuna Sammarinese - dziennik, San Marino, zał. 1995.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

San Marino

Flaga

Godło

  • Republika San Marino, Repubblica di San Marino
  • Obszar: 61,2 km2
  • Ludność: 32 425 (2017)
  • Stolica: Citta di San Marino
  • Ludność stolicy: 4 128 (2013)
  • Język urzędowy: włoski
  • Święto narodowe: 3 IX - Dzień Republiki (301 r.)
  • Jednostka monetarna: 1 euro (EUR) = 100 eurocentów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, WHO, WTO, IMF (MFW)