Ustrój

Terytorium zamorskie W. Brytanii, posiadające od 1959 r. samorząd lokalny. Do 6 VIII 1962 r. wyspy Turks i Caicos były dependencjami Jamajki. 
Monarchę brytyjskiego reprezentuje gubernator, który odpowiada za politykę zagraniczną, obronność i bezpieczeństwo wewnętrzne wysp. 
Zgodnie z konstytucją z 13 VII 2011 r., która weszła w życie 15 X 2012 r. organem lokalnej władzy ustawodawczej jest 21-osobowa Izba Zgromadzenia o kadencji 4-letniej. W jej skład wchodzą: spiker, 15 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych, 4 z nominacji i prokurator generalny z urzędu. 
Władza wykonawcza należy do rządu, mianowanego przez gubernatora, którego pracami kieruje bezpośrednio premier.
                                                                                    *
gubernator - Nigel DAKIN /od 15 VII 2019/
                                                                                    *
poprzedni gubernator - John Patrick George FREEMAN /17 X 2016 - 7 VII 2019/

Rząd

utworzony 20 XII 2016 r., stan po zmianach z 8 V 2019 r.

premier oraz min. finansów - Sharlene Linette CARTWRIGHT-ROBINSON /kob./ /PDM/
wicepremier oraz min. infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, planowania i rozwoju - Sean Rickard ASTWOOD

ministrowie:
spraw wewnętrznych, służb użyteczności publicznej i transportu - Goldray McMILLIN EWING
imigracji, ds. obywatelstwa, pracy i zatrudnienia - Vaden DELROY WILLIAMS
turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa narodowego i kultury - Ralph HIGGS
oświaty, młodzieży, spraw społecznych i ds. bibliotek - Karen MALCOLM /kob./
zdrowia, rolnictwa i służb humanitarnych - Edwin ASTWOOD
                                                                                    *
poprzedni premier - Rufus Washington EWING /PNP/ /14 XI 2012 - 20 XII 2016/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Dwayne TAYLOR 

Podział mandatów po wyborach z 15 grudnia 2016 r.: PDM 10, PNP 5. Razem 15.

Parlament Turks i Caicos

Partie

Ludowy Ruch Demokratyczny /People's Democratic Movement - PDM/ - utworzony w październiku 1975 r.; przywódca: Sharlene Linette CARTWRIGHT-ROBINSON /kob./.

Postępowa Partia Narodowa /Progressive National Party - PNP/ - do końca 1978 r. nosiła nazwę: Ludowa Organizacja Narodowa /People's National Organization - PNO/; przywódca: Rufus Washington EWING.

Postępowy Sojusz Demokratyczny /Progressive Democratic Alliance - PDA/ - przywódca: Oswald SKIPPINGS.

Związki zawodowe

Związek Zawodowy i Pracowniczy Robotników Turks i Caicos /The Turks and Caicos Workers Labour and Trade Union - TC WLTU/ - zarejestrowany w kwietniu 2000 r.

Prasa

Turks and Caicos Free Press - dwutygodnik, Providenciales, zał. 1991.

Turks and Caicos News - dwutygodnik, Providenciales, od VIII 2007 również w wersji online.

Turks and Caicos SUN

Turks and Caicos Times - tygodnik, Providenciales.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Turks i Caicos

Flaga

Godło

  • Turks i Caicos, Turks and Caicos Islands
  • Obszar: 417 km2
  • Ludność: 35 309 (2017)
  • Stolica: Cockburn Town (na wyspie Grand Turk)
  • Ludność stolicy: 3 720 (2004)
  • Język urzędowy: angielski
  • Jednostka monetarna: 1 dolar Stanów Zjednoczonych (USD) = 100 centów