Oferta wsparcia dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji

2022-05-23, 11:58
Dlaczego warto inwestować w innowacje? Na to pytanie odpowiemy podczas bezpłatnego Dnia Informacyjnego Innovation Coach, który odbędzie się w formule hybrydowej, w czwartek, 26 maja 2022 r. Uczestnicy dowiedzą się jakie są i będą w przyszłości możliwości dofinansowania na B+R+I z Unii Europejskiej. Początkiem tej drogi może być właśnie projekt Innovation Coach, który przedstawimy przy udziale przedsiębiorców, którzy już z niego skorzystali oraz naszych ekspertów.

Reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - zastępca dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju - Patrycja Zeszutek, przekaże najnowsze dane na temat Instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz przedstawi plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 – Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przedstawią uczestnikom regionalną ofertę dla przedsiębiorców, a ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowie o obszarach wsparcia w Programie Ramowym Horyzont Europa. Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertami Innovation Coach.

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

- aktualna oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt), plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie ramowym UE Horyzont Europa;

- szczegółowa oferta projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników;

- rola Coacha Innowacji we wspieraniu prac badawczo-rozwojowych w polskich firmach.

Innovation Coach to kompleksowa, bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji i pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Organizatorem projektu Innovation Coach jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokładny program konferencji i rejestracja pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/96-oferta-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-z-pomorza-i-nie-tylko

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule hybrydowej. Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE, IPPT PAN

 

Źródło informacji: CPB UE, IPPT PAN

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.