Prawo.pl: rząd pracuje nad uproszczeniem przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych

2023-02-02, 12:54 aktualizacja : 2023-02-02, 12:55
Uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych, doprecyzowanie zasad rozliczeń pomiędzy tymi podmiotami a sprzedawcą, ułatwienia w przyłączaniu nowych źródeł energii odnawialnej - proponuje zespół ekspertów przy pełnomocniku rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Jak podaje Prawo.pl, przygotowane zmiany mają zachęcić do tworzenia spółdzielni energetycznych.

Jak informuje Prawo.pl, opracowany przez zespół ekspertów działających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakres zmian dot. spółdzielni energetycznych zostanie włączony do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Według Prawo.pl prace nad zmianami w prawie to reakcja na znikome zainteresowanie tworzeniem spółdzielni energetycznych - w Polsce zarejestrowane są zaledwie dwie. Zapowiadane przepisy mają być szansą na ich upowszechnienie. Celem działalności spółdzielni energetycznej jest produkcja energii na własny użytek, a także zaspokajanie potrzeb energetycznych jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

„Nie jest możliwa ucieczka od kierunku modernizacyjnego, tylko nowatorskie rozwiązania bowiem mogą uchronić nas w przyszłości przed kolejnym kryzysem energetycznym” - tłumaczy na łamach portalu dr Łukasz Gajewski z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Prawo.pl informuje, że wśród przygotowanych propozycji zmian znajduje się m.in. uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych poprzez wykorzystanie tworzonego centralnego systemu informacji rynku energii, a także zasad prowadzenia wykazu spółdzielni energetycznych przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto, jak informuje serwis, zmiany mają obejmować doprecyzowanie zasad rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą, a także ułatwienia dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznych.

Zdaniem, cytowanego przez serwis, Aleksandra Śniegockiego, prezesa Instytutu Reform, proponowane zmiany idą w dobrym kierunku, jednak same w sobie mogą nie wystarczyć do szybkiego rozwoju OZE w modelu spółdzielczym na wsi.

Pełny tekst artykułu:

https://www.prawo.pl/biznes/spoldzielnie-energetyczne-projekt-zmian-w-prawie,519601.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.