Większe kwalifikacje pielęgniarek i położnych = poprawa bezpieczeństwa polskich pacjentów - to temat cyklu konferencji okręgowych izb pielęgniarek i położnych

2023-02-08, 10:26 aktualizacja : 2023-02-08, 10:30
NIPIP
NIPIP
Prowadzony przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” zakłada przeszkolenie 35 000 osób na bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Projekt trwa do końca 2023 roku, a kursy sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wartość projektu to 112 mln zł.

Pandemia COVID-19 postawiła ochronę zdrowia przed całym spektrum wyzwań. Ponieważ wirusolodzy ostrzegają, że zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie są ostatnim zagrożeniem epidemicznym, z którym przyszło się nam zmierzyć, kluczowa jest walka ze skutkami pandemii i przygotowanie się na kolejne epidemie. COVID-19 udowodnił, że konieczne jest zwiększanie zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w trosce o bezpieczeństwo pacjentów. Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, finansowany ze środków unijnych, ma pomóc osiągnąć ten cel. Zakłada on przeszkolenie do końca 2023 roku 35 000 osób z całej Polski. W bezpłatnych kursach może wziąć udział każda pielęgniarka i położna, niezależnie od formy zatrudnienia.

Projekt obejmuje 13 kursów specjalistycznych i 3 kwalifikacyjne. Szczegółowa lista szkoleń dostępna jest na stronie www.nipip.pl w zakładce „Projekt”.

Kolejne spotkanie w cyklu konferencji „Kwalifikacje pielęgniarek i położnych a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów” – konferencja okręgowych rad pielęgniarek i położnych województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 23 lutego w hotelu Willa Port w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 17.

Prelegenci: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego; mgr Beata Binek, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego; dr hab. Mariola Głowacka, prof. UMK, przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Podczas konferencji odbędzie się debata z przedstawicielami władz i ochrony zdrowia

W debacie udział wezmą: wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, przewodnicząca ORPiP w Elblągu Halina Nowik, przewodnicząca ORPiP w Olsztynie Maria Danielewicz. Zaproszenie skierowano do senator Bogusławy Orzechowskiej, poseł Elżbiety Gelert, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Brzezina, burmistrza miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka, dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ Andrzeja Zakrzewskiego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa.

KONTAKT:

e-mail: urszula.kochanowska@medicalevents.pl 

Źródło informacji: NIPIP

Źródło informacji: NIPIP

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

Załączniki

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne