Data Economy Congress - jak wyglądać będzie gospodarka przyszłości?

2023-03-23, 10:36 aktualizacja : 2023-03-23, 10:39
Już 4-5 kwietnia 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się Data Economy Congress Jest to pierwsze wydarzenie mające na celu cross-sektorową dyskusję na temat mechanizmów i trendów kształtujących gospodarkę przyszłości. Liderzy sektorów, takich jak bankowość, energetyka, sieci handlowe i retail, e-commerce, logistyka, telco & ICT i media wspólnie przeanalizują nowy model gospodarki opartej o dane.

Data Economy Congress zainauguruje debata „Future of Data Economy”. Eksperci porozmawiają m.in. o tym, jak efektywnie wykorzystywać dane w biznesie, jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości oraz przeanalizują wpływ nowych technologii na gospodarkę danych.

W kolejnym bloku zgłębione zostaną zagadnienia dotyczące danych w ujęciu współpracy międzysektorowej firm i instytucji publicznych. Uczestnicy poznają przykłady kooperacji firm i instytucji reprezentujących różne sektory gospodarki, które współdziałają w zakresie wymiany, analizy i wykorzystania danych. Przedstawione zostaną idee, koncepcje oraz projekty poszerzenia obszarów współpracy oraz otwarcia nowych baz danych, w tym m.in. możliwości wykorzystania publicznych baz danych.

Następnym ważnym wątkiem będzie „Data Driven Organization”, czyli teoria mówiąca o zarządzaniu organizacją w oparciu o dane i podejmowanie decyzji na podstawie zaawansowanej analizy i interpretacji danych. Nie zabraknie również komentarza w zakresie wyzwań związanych ze zmianą klimatu m.in. implementacji strategii ESG, wykorzystania nowych technologii w projektach dążących do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zmian klimatu, analizy i wykorzystania danych oraz „Machine Learning” i AI.

Dzień drugi kongresu rozpoczęty zostanie od dyskusji na temat budowania zaufania we współczesnej gospodarce danych oraz znaczenia odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane. Omówione zostaną także kwestie krajowych i unijnych regulacji prawnych obejmujące obszar data economy. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną inspirujące przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań i technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, które są wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki. Zakończenie kongresu stanowić będzie blok poświęcony cyberbezpieczeństwu danych wykorzystywanych w działalności firmy: wewnętrznym procesom organizacji, wymianie wrażliwych informacji z klientami oraz współpracy z innymi podmiotami rynku. Rozważone zostaną również szanse i zagrożenia związane z rozwojem koncepcji „open data economy”.

Data Economy Congress jest najważniejszym kongresem, podczas którego przeanalizowane zostaną kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe i prawno-regulacyjne dotyczące wykorzystania potencjału danych. Program wydarzenia tworzą czołowi eksperci rynku. W skład Rady Założycielskiej i Rady Programowej wchodzą m.in.:

• Rafał Brzoska, honorowy przewodniczący Rady, prezes zarządu InPost;

• Szymon Wałach, współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, wiceprezes zarządu InPost;

• Mariusz Cholewa, współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, prezes zarządu BIK;

• Dominika Bettman, dyrektor generalna, Microsoft Polska;

• Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future, Żabka Polska;

• Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, KPRM;

• Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise;

• prof. Aleksandra Przegalińska, ekspertka AI, prorektor, Akademia Leona Koźmińskiego;

W roli prelegentów udział wezmą również m.in.:

• Grzegorz Bojar, CIO, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;

• Renata Bratkowska, CDO, Neuca;

• Marcin Choiński, Data & AI Department Director, TVN Warner Bros. Discovery;

• Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu, TAURON Obsługa Klienta;

• Izabela Karolczyk-Szafrańska, VP & Chief Marketing Officer, InPost Group;

• Przemysław Koch, członek zarządu, VeloBank;

• Edyta Sadowska, prezes i dyrektor generalna, Canal+;

• Aleksandra Sroka-Krzyżak, Head of Strategy and Chief of Staff, Allegro;

• Robert Woźniak, CEO, Elitmind;

• Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu, CFO, Żabka Polska.

Wydarzenie skierowane jest do zarządów spółek sektora nowych technologii, sektorów tradycyjnych, takich jak: bankowość, ubezpieczenia, finansowego (w tym VP i PE), energetyka, sieci handlowe, logistyka, supply-chain, telco & ICT, administracji publicznej, spółek ecosystemu fintech, analityków danych, data-scientists, programistów, a także twórców, entuzjastów i promotorów nowych technologii.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Źródło informacji: MMC Polska

Źródło informacji: MMC Polska

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.