Rimini Street oficjalnie wprowadza Rimini ONE™, kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe przeznaczone do obsługi firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego

2023-03-23, 11:33 aktualizacja : 2023-03-23, 11:58
Business Wire
Business Wire
Ponad 100 klientów na całym świecie korzysta już z Rimini ONE, aby ulepszyć i uprościć operacje systemowe, ograniczyć całkowity koszt posiadania, wyeliminować problemy kadrowe, wydłużyć okres eksploatacji aktualnie posiadanych wersji oprogramowania nawet przez gwarantowany dodatkowy okres 15 lat bez konieczności instalacji wymaganych przez dostawców oprogramowania aktualizacji oraz przekierować zasoby na realizację przedsięwzięć o wyższej wartości dodanej.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj oficjalne wprowadzenie na rynek Rimini ONE™, outsourcingowego programu usługowego zaprojektowanego w celu zapewnienia kompleksowego zestawu ujednoliconych, zintegrowanych usług do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania nimi.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005310/pl/ 

„Opracowaliśmy Rimini ONE, aby zaspokoić potrzeby klientów dotyczące całkowicie zewnętrznego rozwiązania dla posiadanego przez nich oprogramowania z zapewnieniem sprawdzonych, wiodących w branży zobowiązań i gwarancji, globalnych zdolności kadry liczącej ponad 800 inżynierów oraz kompleksowej oferty dostępnej wyłącznie w Rimini Street – powiedział Dave Rowe, dyrektor ds. produktów i wiceprezes wykonawczy ds. globalnej transformacji w Rimini Street. – Dzięki ujednoliceniu naszych unikatowych rozwiązań w zakresie wsparcia, produktów i usług w jednym kompleksowym programie, którego wdrożenie jest niezwykle proste, pomagamy naszym klientom uprościć zarządzanie oprogramowaniem firmowym krytycznym dla prowadzonej działalności, wydłużyć jego okres eksploatacji i zwiększyć jego wartość, a także umożliwiamy klientom szybsze wprowadzanie nowych innowacji zapewniających przewagę konkurencyjną i będących siłą napędową wzrostu”.

Kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe od JEDNEGO zaufanego partnera

Dzięki Rimini ONE klienci mogą w pełni powierzyć wsparcie i zarządzanie całym posiadanym oprogramowaniem firmowym firmie Rimini Street. Rozwiązanie Rimini ONE przenosi całą odpowiedzialność za obsługę, wsparcie, bezpieczeństwo i integrację oprogramowania firmowego klienta na Rimini Street, umożliwiając klientom przeznaczenie większej puli środków finansowych i innych zasobów na realizację projektów o wyższej wartości dodanej, wprowadzających nowe innowacje i podnoszących wartość prowadzonej działalności.

Rimini ONE to rozszerzony, kompletny pakiet obejmujący wsparcie, produkty i usługi Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP, pakietu Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, JD Edwards oraz innych aplikacji dla przedsiębiorstw, autorskich i otwartych baz danych oraz oprogramowania technologicznego, takiego jak oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie do integracji, zabezpieczeń, przechowywania/repozytoriów danych, sztucznej inteligencji, sprawozdawczości i analiz.

Do kompleksowych, ujednoliconych i zintegrowanych rozwiązań dostępnych już teraz w ramach Rimini ONE należą:

 • Rimini Support™ – nagradzane, krytyczne dla prowadzonej działalności wsparcie w zakresie oprogramowania Oracle, SAP, autorskich i otwartych baz danych oraz oprogramowania technologicznego, świadczone przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku z gwarantowanym poziomem usługi w postaci 10-minutowego czasu reakcji w przypadku poważnych problemów;
 • Rimini Manage™ – usługi zarządzane w zakresie aplikacji i oprogramowania baz danych świadczone przez wysoko wykwalifikowanych inżynierów, w tym nielimitowana liczba zgłoszeń i wiodący w branży gwarantowany poziom usługi umożliwiający rozwiązanie problemu niedoborów pracowników IT lub wykwalifikowanej kadry i zwiększający płynność pracy systemu po przewidywalnych, stałych i zoptymalizowanych kosztach;
 • Rimini Protect™ – innowacyjne zarządzane rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa aplikacji, baz danych i infrastruktury technologicznej, zaprojektowane w celu aktywnego blokowania niezidentyfikowanych zagrożeń i zapewnienia ochrony przed nowo zidentyfikowanymi zagrożeniami szybciej niż w przypadku innych opcji zabezpieczeń (zwykle w ciągu zaledwie kilku minut) bez konieczności dokonywania żadnych zmian w kodzie oprogramowania objętego ochroną;
 • Rimini Connect™ – zarządzane rozwiązania z dziedziny interoperacyjności dla przeglądarek, systemów operacyjnych i systemów poczty elektronicznej, umożliwiające dalsze wykorzystywanie i integrację istniejącego oprogramowania i infrastruktury bez konieczności przeprowadzania kosztownych aktualizacji czy migracji systemów i oprogramowania;
 • Rimini Watch™ – rozwiązania sprzyjające obserwowalności, w tym rozwiązania do monitorowania i weryfikacji kondycji systemu, zaprojektowane w celu monitorowania wydajności i realizacji tysięcy procesów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, a także identyfikacji możliwych problemów przed ich wystąpieniem, zapobiegając tym samym przestojom i negatywnemu wpływowi na pracę systemu;
 • Rimini Consult™ – wyspecjalizowane usługi w zakresie personalizacji, konfiguracji, wdrażania, integracji, interoperacyjności i migracji oprogramowania firmowego, wspierania zespołu klienta wykwalifikowaną kadrą oraz realizacji innych potrzeb związanych z projektami.

Usprawnienie i uproszczenie pracy systemu

Kierownicy działów IT napotykają różne wyzwania podczas obsługi złożonych zbiorów oprogramowania firmowego, które mogą obejmować wiele warstw aplikacji, baz danych i rozwiązań technologicznych, obsługiwanych lokalnie i w chmurze, wymagających kosztownego i czasochłonnego zarządzania. Ponadto obciążenia związane z zarządzaniem wieloma dostawcami usług negatywnie wpływają na efektywność, wymagają nakładów finansowych i skutkują niezgodnością usług i niezadowalającymi efektami.

Kierownicy działów IT muszą również mierzyć się z istotnym ryzykiem związanym z oprogramowaniem firmowym, w tym dotyczącym niedoborów dostępnych wykwalifikowanych pracowników, nieprzewidywalnej dostępności pełnego wsparcia dostawców oprogramowania w zakresie istniejących wersji programów, wymuszanych przez dostawców oprogramowania aktualizacji i migracji zapewniających niski lub wręcz zerowy zwrot z inwestycji, stale ewoluujących zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zmiennej zgodności poszczególnych komponentów posiadanego oprogramowania. Ograniczanie tego ryzyka wymaga nakładów finansowych i znacznego poświęcenia czasu oraz osłabia zdolność organizacji do finansowania i realizacji projektów o wyższej wartości dodanej napędzających wyniki biznesowe.

„Dzisiejsze środowisko informatyczne znajduje się w punkcie zwrotnym pod względem stopnia złożoności, a zarządzanie i wsparcie w tym zakresie wymagają coraz większych nakładów finansowych i kadrowych – powiedział Dion Hinchcliffe, wiceprezes i główny analityk Constellation Research.. – Organizacje dostrzegają, że aby utrzymać się na rynku, ewoluować i osiągać zyski, potrzebny jest im szybszy i lepszy dostęp do bardziej zintegrowanych, kompleksowych usług informatycznych świadczonych w skali umożliwiającej szybkie podejmowanie kolejnych kroków.

Rimini ONE pozwala stawić czoła tym wyzwaniom, zapewniając łatwy do wdrożenia, kompleksowy program po konkurencyjnej cenie, dostarczany przez JEDNEGO zaufanego partnera i umożliwiający osiągnięcie następujących najważniejszych korzyści:

 • prostota – łatwy do wdrożenia program przenosi wszystkie skomplikowane zadania i obowiązki związane z obsługą i wsparciem systemu z personelu klienta na kadrę Rimini Street oraz może znacznie ograniczyć liczbę różnych dostawców usług informatycznych na rzecz JEDNEGO zaufanego partnera;
 • gwarancja – bezproblemowe rozwiązanie „pod klucz” od wiodącego w branży dostawcy usług wsparcia w zakresie oprogramowania dla firm z gwarantowaną dostępnością usług nawet przez 15 dodatkowych lat od złożenia zamówienia, a także setki wyspecjalizowanych inżynierów w miejscu świadczenia usługi, zapewniających wsparcie w lokalnym języku i lokalnej strefie czasowej, w tym rozwiązania na rzecz szybszego rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności, zabezpieczeń przyszłościowych i modernizacji;
 • strategia – spersonalizowana ścieżka Rimini Smart Path™ pozwalająca na uwolnienie znacznych nakładów finansowych i kadrowych w obszarze IT w celu przyspieszenia innowacji informatycznych i zwiększenia wartości firmy dzięki planowaniu, strategii i profesjonalnym usługom wzmacniającym przewagę konkurencyjną i umożliwiającym wzrost.

Rimini ONE pozwala kadrze kierowniczej stawić czoła aktualnym wyzwaniom oraz wspiera realizowane przez nią inicjatywy strategiczne

W przeprowadzonym niedawno badaniu sfinansowanym przez Rimini Street, w którym wzięło udział ponad tysiąc dyrektorów ds. technologii informacyjnych i dyrektorów technicznych, 62% respondentów zgodziło się z tezą, że transformacja cyfrowa stanowi istotny priorytet na 2023 r., a jako główne trzy problemy związane z sektorem IT wskazało wydatki na rozwiązania informatyczne, możliwości skutecznego wdrożenia inwestycji technologicznych oraz rekrutację i zatrzymanie utalentowanej siły roboczej.

Rimini ONE umożliwia stawienie czoła zarówno tym, jak i innym wyzwaniom napotykanym przez kadrę kierowniczą:

 • ograniczenie całkowitego kosztu posiadania – Rimini ONE umożliwia istotne oszczędności pod wieloma względami, w tym w zakresie skuteczności procesów i zarządzania dzięki standaryzacji w postaci jednego, kompleksowego dostawcy, oszczędności kosztów wsparcia w skali roku oraz rezygnacji ze zbędnych aktualizacji i migracji wymaganych wyłącznie dla zachowania pełnego zakresu wsparcia;
 • rozwiązanie problemów kadrowych – Rimini ONE eliminuje trudności i wyzwania związane z rekrutacją, szkoleniem i zatrzymywaniem coraz bardziej kosztownych, a przy tym trudnych do znalezienia pracowników na stanowiskach zajmujących się obsługą oprogramowania dla firm. Dzięki Rimini ONE firma Rimini Street zajmuje się wszystkimi kwestiami kadrowymi w uzgodnionym zakresie wsparcia, produktów i usług. Ponadto dzięki umożliwieniu pracownikom działów informatycznych klientów skupienia się na nowych innowacjach, Rimini ONE pozwala na podejmowanie nowych wyzwań i wykorzystywanie nowych możliwości z korzyścią w postaci mniejszej rotacji personelu;
 • wydłużenie okresu eksploatacji obecnie posiadanych wersji oprogramowania bez wymogu instalacji aktualizacji forsowanych przez dostawcę – Rimini ONE umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji i podniesienie wartości aktualnych stabilnych wersji oprogramowania w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb klienta nawet przez gwarantowany dodatkowy okres 5, 10 lub 15 lat (lub dłużej) w zakresie aktualnych wersji oprogramowania dla firm bez konieczności instalacji wymaganych przez dostawców oprogramowania aktualizacji lub dokonywania migracji. Umożliwia to osiągnięcie pełnego zwrotu ze znacznych inwestycji w oprogramowanie, które może stanowić solidną podstawę dla kluczowej działalności firmy jeszcze przez wiele lat;
 • migracja do chmury i zarządzanie w chmurze – Rimini ONE umożliwia planowanie migracji do chmury i zarządzanie projektami w chmurze w celu dalszego ograniczenia całkowitych kosztów operacyjnych dzięki rezygnacji ze sprzętu i personelu w centrach danych. Rimini Street świadczy również usługi zarządzania w chmurze, zapewniając maksymalne oszczędności oraz doskonałą wydajność i niezawodność systemu w chmurze wybranej przez klienta;
 • przeznaczenie zasobów na projekty o wyższej wartości dodanej – Rimini ONE umożliwia klientom przeznaczenie oszczędności osiągniętych dzięki wykorzystywaniu programu i uwolnionych w ten sposób zasobów na realizację innowacyjnych projektów o wyższej wartości dodanej, wzmacniających przewagę konkurencyjną i napędzających wzrost, bez konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników w dziale IT.

Wyniki Rimini ONE sprawdzone przez klientów

Dostępne teraz rozwiązanie Rimini ONE jest już skutecznie wykorzystywane przez ponad 100 klientów Rimini Street, w tym MYOB, wiodącą platformę biznesową dostarczającą kompleksowe rozwiązania z dziedziny biznesu, finansów i rachunkowości.

„Rimini ONE umożliwia nam płynne zarządzanie całą platformą o krytycznym znaczeniu, bez konieczności korzystania z usług wielu dostawców i dokonywania licznych zgłoszeń. Dzięki temu nasz zespół programistów może skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach dla MYOB i dalej rozwijać naszą platformę zarządzania biznesowego adresowaną do lokalnych firm z Australii i Nowej Zelandii – powiedział Stefan Vargheese, kierownik techniczny w MYOB. – Przejście na Rimini ONE stworzyło nowe możliwości dla naszej organizacji i wsparło wysiłki naszego zespołu, zapewniając większą efektywność i elastyczność, a także ograniczenie kosztów. Rimini ONE oferuje prawdziwie wyjątkowe rozwiązanie, nieodzowne dla współczesnych przedsiębiorstw”.

Poznaj kompleksową, zaufaną i sprawdzoną rodzinę ujednoliconych rozwiązań Rimini ONE umożliwiających optymalizację, rozwój i przekształcenie oprogramowania firmowego oraz całej organizacji w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej, zysków oraz wzrostu. Obejrzyj film prezentujący oficjalny debiut Rimini ONE tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; istotną konkurencyjną działalność w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; przyjęcie przez klientów naszego rozszerzonego portfolio produktów i usług oraz produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; szacunki dotyczące łącznej wielkości obsługiwanego rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienności terminów w cyklu sprzedażowym spółki oraz ryzyko związane ze wskaźnikami zatrzymania, a także ryzyka omówione w części „Czynniki ryzyka” rocznego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 1 marca 2023 r. na formularzu 10-K oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005310/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:
Janet Ravin
wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
Tel.: +1 702 285-3532
e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.