Rusza Polska Moc Biznesu - Kongres ESG

2021-10-25, 10:25 aktualizacja : 2021-10-25, 10:26
Polska Moc Biznesu - baner
Polska Moc Biznesu - baner
3-5 listopada w Warszawie odbędzie się Kongres ESG - Polska Moc Biznesu. To inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Podczas Kongresu dyskutowane będą tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, dotyczące zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego ujęte w kontekstach trendów światowych, polityki UE oraz Polskiego Ładu.

Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo.

Priorytetem są rozwiązania

Organizatorami Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu są Fundacja Pozytywnych Idei oraz Fundacja Czyste Powietrze, które wspólnie przygotowały dwie edycje Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

„Podczas TOGETAIR mocno wybrzmiała potrzeba podjęcia w sposób kompleksowy tematyki ESG (ang. Enviromenta;, Social; Governance), czyli kwestii związanych z ładem środowiskowym, społecznym i zarządczym. Odpowiedzią na tą potrzebę jest właśnie Kongres ESG - Polska Moc Biznesu” – mówi Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

„Żyjemy w czasach, w których znaczenie klasycznie rozumianej przedsiębiorczości już dawno się zmieniło. Dziś firmy, zwłaszcza te największe, wyróżnia silne nastawienie na działania prospołeczne. Stają się one liderami, którzy oprócz swojego core biznesu zajmują się projektami, z których korzysta społeczeństwo. Odpowiedzialny mecenat różnych sfer życia społecznego, to dziś wizytówka każdej poważnej firmy, a Kongres ESG – Polska Moc Biznesu będzie doskonałą okazją do dyskusji i poruszenia ważnych wątków w tym temacie” – powiedział Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

Trzy filary

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG i jednocześnie obszary zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas 3 dni kongresu.

Tematem pierwszego dnia będzie „Społeczeństwo”. W ramach tego bloku odbędą się dyskusje dotyczące wizji polskiego społeczeństwa, aktywności fizycznej i sportu w polskim społeczeństwie, kultury jako fundamentu budowania tożsamości obywatelskiej, dopasowania edukacji wyższej i zawodowej do rzeczywistych potrzeb biznesu, dialogu międzypokoleniowy i wpływowi pandemii na zdrowie fizyczne i psychiczne Polaków.

Drugi dzień zdominuje „Gospodarka”. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (ang. Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

Trzeci dzień będzie poświęcony „Środowisku”. Tego dnia tematami obrad będą: ekologia – niezbędny krok cywilizacyjny dla Polski i Europy czy międzynarodowy populizm? Powietrze, Zdrowie, Zielone Inwestycje – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, Zielone domy i miasta – zielona energii i elektromobilność w Polsce, redukcja CO2 – Jak spełnić sektorowo wyśrubowane wytyczne Unii Europejskiej i bilans reform prawa odpadowego.

Uczestnicy Kongresu dyskutować będą o bardzo wielu trendach kształtujących teraz oraz w bliskiej przyszłości życie społeczne i gospodarcze Polski i Europy.

„W zeszłym roku, ogłosiliśmy plan cyfrowej transformacji dla Polski o wartości ponad miliarda dolarów. Decydując się na tak dużą inwestycję w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, braliśmy pod uwagę nie tylko możliwości rozwoju biznesu, ale także wyzwania i szanse społeczne, które będą przed nami. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce jest dziś naszym najwyższym priorytetem, bo wiemy że wiedza jest fundamentem, na którym buduje się najtrwalsze i najlepsze rozwiązania – komentuje Weronika Kuna, dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft.

Źródło informacji: Polska Moc Biznesu

 

Źródło informacji: Polska Moc Biznesu

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.