Greenpeace: zanieczyszczenie powietrza kosztuje globalnie 8 mld dolarów dziennie

2020-02-12, 10:50 aktualizacja : 2020-02-12, 10:52
Zanieczyszczenie powietrza będące skutkiem spalania paliw kopalnych powoduje straty gospodarcze na świecie sięgające 8 mld dolarów dziennie - wynika z raportu organizacji Greenpeace. Największe koszty ponoszą Chiny, USA i Indie.

Z raportu Greenpeace i Centrum Badania Energii i Czystego Powietrza wynika, że kwota ta stanowi ok. 3,3 proc. światowego PKB albo 2,9 biliona dolarów rocznie. Chińskie koszty wynikające z zanieczyszczenia powietrza wyceniane są na 900 mld dolarów, USA na 600 mld, a Indii na 150 mld rocznie.

Zdaniem organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska zanieczyszczenie powietrza szkodzi miliardom ludzi, mimo że wiele państw podejmuje kroki w celu eliminacji paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Według Greenpeace'u spalanie węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego wywołuje problemy zdrowotne, które potencjalnie powodują przedwczesne zgony 4,5 mln osób rocznie. W tej liczbie jest 40 tys. dzieci umierających przed ukończeniem 5 lat. Szczególnie szkodliwe są tu cząstki znane jako PM 2,5.

"Każdego roku zanieczyszczenie powietrza powodowane paliwami kopalnymi zabiera miliony żyć, zwiększa ryzyko zawałów serca, raka płuc, astmy i kosztuje biliony dolarów" - powiedział przedstawiciel organizacji Minwoo Son. Jego zdaniem problem można rozwiązać przechodząc na energię odnawialną i rezygnując z samochodów z silnikami spalinowymi.

Według Greenpeace'u aby uniknąć katastrofy środowiskowej należy jak najszybciej przejść z wykorzystania paliw kopalnych na źródła odnawialne energii. (PAP)

lm/ malk/