Minister zdrowia: uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa

2021-12-30 11:24 aktualizacja: 2021-12-31, 07:03
Minister zdrowia Adam Niedzielski Fot. PAP/Tomasz Gzell
Minister zdrowia Adam Niedzielski Fot. PAP/Tomasz Gzell
Dzisiaj uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa, dziś przedstawimy publicznie do konsultacji projekt ustawy, która będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce - powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

"Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień zapisze się w historii szpitalnictwa w Polsce. Dzisiaj uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Dziś przedstawimy publicznie do konsultacji projekt ustawy, która - mam nadzieję - będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce, bo będzie na długie lata określała zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce, zasadę ich restrukturyzacji, zasady tego jak szpitalnictwo w Polsce będzie modernizowane" - podkreślił Niedzielski.

Jak mówił, projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa zawiera "zestaw regulacji, który ma doprowadzić do tego, że system szpitalnictwa będzie m.in. w lepszej kondycji finansowej.

"Chcemy bardzo sprofesjonalizować zarządzanie szpitalnictwem" - dodał minister. Podkreślił, że to główne założenie tego projektu. 

Niedzielski: będziemy wycofywali się stopniowo lub zmniejszali skalę finansowania ryczałtowego 

Podczas konferencji szef resortu zdrowia zwrócił także uwagę na kwestię jakości zarządzania szpitalami. "Będziemy chcieli sprofesjonalizować kadrę zarządzającą. Wprowadzimy wymóg egzaminu państwowego, aby zarządzać tak dużą i kompleksową jednostką, jak szpital. Tutaj nie można opierać się na intuicji, to musi być dobrze przygotowany menadżer" - wyjaśnił Niedzielski.

Kolejnym elementem - jak wskazał minister zdrowia - jest kwestia zdefiniowana na nowo zasad funkcjonowania sieci. "To jest naturalna konsekwencja tego, że porządkując cały system szpitalnictwa, musimy także uporządkować zasady funkcjonowania sieci szpitali w Polsce" - podkreślił.

Poinformował, że zmiany, które w tym zakresie zostaną dokonane, "będą przede wszystkim brały pod uwagę fakt, że będziemy wycofywali się stopniowo lub zmniejszali skalę finansowania ryczałtowego". Wyjaśnił, że "państwo polskie ma już środki na to, aby płacić za nadwykonania i realizowane kontrakty". "Ta siła finansowa państwa pozwala na wzięcie pełnej odpowiedzialności za wielkości kontraktowe" - dodał.

Niedzielski poinformował także, że projekt zostanie poddamy długim konsultacjom. "Mam nadzieję, że w wyniku konsensusu ten projekt dotrze i trafi do Sejmu i przez Sejm przejdzie, definiując na nowo, na wiele lat, zasady funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce" - podkreślił. 

"Wprowadzenie sieci w odpowiedzialny sposób nie może mieć miejsca wcześniej, niż w 2023 r."

Minister dopytywany przez dziennikarzy, czy w związku z tym, jest już harmonogram odchodzenia od finansowania ryczałtowego, minister zaznaczył, że wyznacznikiem w tej kwestii będzie tempo prac nad ustawą. Podkreślił, że przygotowany projekt przejdzie pełną ścieżkę konsultacji społecznych, aby ostatecznie trafić do Parlamentu.

"Według naszych szacunków, wprowadzenie sieci w odpowiedzialny sposób nie może mieć miejsca wcześniej, niż w 2023 roku" - poinformował. "Bo oprócz tego, że rozwiązanie musi przejść przez Parlament, to jeszcze musimy dać czas podmiotom do tego, żeby mogły spełniać kryteria kwalifikacji do sieci i to nie może być zrobione z dnia na dzień" - powiedział.

Przypomniał, że sama kwalifikacja następuje trzy miesiące przed rozpoczęciem funkcjonowania sieci. Oznacza to, że we wrześniu trzeba dokonać kwalifikacji. "Siłą rzeczy, mam nadzieję, że ten projekt w pierwszym półroczu zostanie przeprowadzony i da czas kilkumiesięczny na to, żeby szpitale się przygotowały do nowych zasad funkcjonowania sieci" - powiedział.

Minister odniósł się także do tego, czy resort całkiem zrezygnuje z finansowania ryczałtowego. "Określimy minimalny zakres, który będzie pokryty ryczałtem, a reszta - będzie finansowana na zasadach kontraktowych" - zapowiedział.

"Chcemy, żeby był wyraźny ośrodek odpowiedzialności za kondycję szpitalnictwa w Polsce" 

Minister zdrowia  podkreślił, że jednym z założeń projektu jest "sprofesjonalizowanie szpitalnictwa". "Widzimy, że również w tym obszarze jest pewien potencjał poprawy" - ocenił.

"Pandemia jest jednym z bardzo poważnych powodów, które za tym przemawiają, bo widzieliśmy wyraźnie w trakcie kolejnych fal, że konieczny jest pewien mechanizm koordynacji. Pewien mechanizm, który pozwala w skali regionu, w skali kraju, prowadzić skoordynowaną politykę, szczególnie w sytuacjach kryzysowych" - zastrzegł minister zdrowia.

Dodał, że były przypadki właścicieli szpitali, którzy "nie wykazywali się chęcią współpracy przy tworzeniu miejsc covidowych". "Widzimy wyraźnie, że minister zdrowia musi mieć takie instrumenty, które pozwalają taką niechęć i takie bariery przełamywać, bo w tej sytuacji najważniejszym dobrem jest zdrowie Polaków" - ocenił szef MZ.

Według Niedzielskiego, wiele do życzenia pozostawia również nadzór właścicielski prowadzony nad szpitalami. "Chcemy zaproponować rozwiązanie w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie zajmować się dokładnie tym zagadnieniem. Będzie przede wszystkim dystrybuowała środki europejskie na modernizację szpitalnictwa, (...) ale będzie również pomagała wszystkim szpitalom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przeprowadzać proces restrukturyzacji" - zapowiedział.

"Chcemy, żeby był wyraźny ośrodek odpowiedzialności za finansowe aspekty czy kondycję szpitalnictwa w Polsce. Tak, jak mamy koordynatora w postaci Ministerstwa Zdrowia, tak jak mamy płatnika w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia, tak będzie ośrodek nadzoru właścicielskiego w postaci Agencji Rozwoju Szpitalnictwa" - wyjaśnił Niedzielski. 

Gadomski: reforma polskiego szpitalnictwa to również wsparcie w mądrym oddłużeniu 

Podczas konferencji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że sektor ten "generuje ok. 20 mld zł zadłużenia". "To zadłużenie ogółem, ale to, co martwi nas zdecydowanie bardziej, to zadłużenie wymagalne, czyli zadłużenie przeterminowane. Według ostatnich zamkniętych danych to 2 mld 100 mln zł, nieco ponad. Ta reforma to również wsparcie sektora szpitalnego w oddłużeniu, mądrym oddłużeniu, oddłużeniu systemowym" - podkreślił.

Wiceszef MZ nawiązał do wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który nakreślił założenia funkcjonowania Agencji Rozwoju Szpitali. 

"To jest właśnie mechanizm, który ma nas zabezpieczyć przed takimi oddłużeniami, z jakimi historycznie mieliśmy do czynienia w Polsce. Oddłużeniami, które rzeczywiście pozwoliły na częściowy oddech, na chwilową spłatę zobowiązań wymagalnych. Natomiast nie niosły za sobą rozwiązań, które wymagały monitorowania czy przygotowania monitorowania, nadzoru nad planami restrukturyzacyjnymi. Nie było wymagań dotyczących systemowego rozwiązania - chociażby związanego z profilem danej jednostki, z adekwatnością tej jednostki do potrzeb zdrowotnych w mikroskali, w skali regionów, w skali ogólnopolskiej. Te rozwiązania proponujemy właśnie teraz w tej ustawie, którą poddajemy konsultacjom" - powiedział. 

Wiceminister zdrowia: na wsparcie sektora szpitalnego chcemy przeznaczyć ponad 3 mld zł

"Kwota, którą chcemy przeznaczyć w najbliższych latach na wsparcie sektora szpitalnego, częściowe jego oddłużenie, to w perspektywie 5-letniej ponad 3 mld. złotych. W takiej najbliższej, czyli 3-letniej - 2,5 mld zł, a w całym cyklu życia ustawy (o modernizacji szpitalnictwa - przyp. PAP), zakładamy w takich dwóch dużych iteracjach (...) środki przekraczające 4,5 mld zł - wskazał następnie Gadomski.

Zaznaczył, że to "środki, których na pewno żaden szpital nie dostanie za darmo". "To środki, które rzeczywiście będą wymagały ogromnej pracy związanej z działaniami naprawczymi, z działaniami optymalizującymi i w zakresie struktury funkcjonowania tego podmiotu, w zakresie wynagrodzeń, w zakresie kształtowania różnych grup kosztów" - wskazał.

Dodał, że "w pierwszych latach funkcjonowania ta ustawa będzie kierowała największy nacisk na te szpitale w najtrudniejszej sytuacji finansowej".

"W ramach ustawy chcemy wyodrębnić cztery kategorie szpitali - od najlepszych +A+, do najgorszych +D+. Głównie w oparciu o wskaźniki finansowe. Trzeba mieć jasność, że w Polsce te 2 mld 100 mln zł zobowiązań wymagalnych to nie jest do końca powszechne zjawisko, że każdy szpital w tym kraju ma trudną sytuację finansową. Połowę z tego, czyli ponad 1 mld zł, generuje dwadzieścia kilka szpitali w Polsce. 50 proc. zobowiązań wymagalnych generuje 4 proc. podmiotów. 80 proc. zobowiązań wymagalnych generuje 13 proc. podmiotów, czyli ok. 70 szpitali w Polsce ze wszystkich, które poddano analizie; to rzeczywiście nieco ponad 10 proc. tych, które generują największe problemy" - przekazał wiceminister zdrowia.

"W pierwszych latach funkcjonowania tymi podmiotami będziemy się zajmować" - podał. 

Konferencja prasowa poświęcona projektowi reformy systemu szpitali w Polsce odbyła się w czwartek Instytucie Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. (PAP)

Autorki: Anna Kruszyńska, Magdalena Gronek, Agata Zbieg, Iwona Żurek, Daria Porycka, Katarzyna Krzykowska

mmi/

PAP/