Sędziowie Chlebny i Wrzesińska-Nowacka kandydatami na nowego prezesa NSA

2022-01-04 16:00 aktualizacja: 2022-01-04, 22:56
Fot. PAP/Leszek Szymański
Fot. PAP/Leszek Szymański
Sędziowie Jacek Chlebny i Aleksandra Wrzesińska-Nowacka to kandydaci na nowego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego - dowiedziała się PAP w tym sądzie. Kandydatury te trafiły już na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, do którego należy ostateczny wybór.

Konieczność wyboru nowego prezesa NSA związana jest z upływającą w połowie lutego sześcioletnią kadencją sędziego Marka Zirka-Sadowskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez rzecznika tego sądu Sylwestra Marciniaka wynika, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA w tej sprawie odbyło się 18 i 25 października ub.r. Początkowo zgłoszono 15 kandydatów na prezesa, czworo z nich wyraziło następnie zgodę na kandydowanie. Ostatecznie największą liczbę głosów w głosowaniu tajnym otrzymali sędzia Jacek Chlebny i sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Jak ustaliła PAP, wymienieni kandydaci zostali już przedstawieni prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Prezes NSA powoływany jest przez prezydenta 

Zgodnie z przepisami prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje prezydent na sześcioletnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wybór tych kandydatur powinien być dokonany nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego prezesa.

Sędzia Jacek Chlebny, który uzyskał największe poparcie zgromadzenia ogólnego sędziów, jest wiceprezesem NSA, kieruje Izbą Ogólnoadministracyjną tego sądu. Nominację sędziowską uzyskał w 1986 r., kiedy został powołany do Sądu Rejonowego w Łodzi. Nominację do NSA dostał w 1994 r. Od 2015 r. jest wiceprezesem NSA. Wykłada jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców. Jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej.

Sędzia Aleksandra Wrzesińska–Nowacka jest przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej NSA. Do sądu tego została powołana w 2002 r. Jest też przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Jest autorką publikacji z zakresu prawa i procedur podatkowych oraz prawa i postępowania administracyjnego.(PAP)

Autor: Mateusz Mikowski

mmi/