O Agencji

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.
 • Ustawa o PAP

  USTAWA z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej. (Dz. U. z dnia 15 września 1997 r.). Czytaj więcej...

 • Historia PAP

  Polska Agencja Prasowa kontynuuje działalność utworzonej w 1918 Polskiej Agencji Telegraficznej. Wówczas to grupa polskich dziennikarzy przejęła oddziały Wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego w Krakowie i we Lwowie. Czytaj więcej...

 • Redakcje

  Polska Agencja Prasowa to kilkanaście zespołów redakcyjnych w centrali PAP w Warszawie oraz korespondenci w Polsce i na świecie. Redakcje agencji wyspecjalizowane są w tematyce biznesowej, politycznej, naukowej czy sportowej. Informacje tekstowe, zdjęcia, grafiki i materiały wideo tworzone są zarówno przez doświadczonych edytorów z wieloletnim stażem, jak też przez młodych i utalentowanych reporterów. Czytaj więcej...

 • Biuletyn Informacji Publicznej

  Strony Biuletynu Informacji Publicznej PAP zawierają informacje o statusie prawnym Polskiej Agencji Prasowej S.A., organizacji Spółki, przedmiocie działalności, organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje oraz o strukturze własnościowej i majątku Spółki. Czytaj więcej...

 • Władze

  Zarząd liczy od 1 do 3 członków, kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rada Nadzorcza liczy 3 członków, kadencja Rady trwa 3 lata. Zarząd i Radę Nadzorczą powołuje Rada Mediów Narodowych. Czytaj więcej...

 • Wizja i Strategia PAP

  Wizja Polskiej Agencji Prasowej opiera się na trzech filarach. Czytaj więcej...

 • Połączenie z Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Rzeczpospolita” Sp. z o.o.

  W dniu 31 stycznia 2019 r. nastąpiło połączenie Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PWR”), ze Spółką Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Polska Agencja Prasowa”) w wyniku którego doszło do przeniesienia całego majątku PWR na Polską Agencję Prasową. W konsekwencji doszło również do ustania bytu prawnego PWR.  Czytaj więcej...