Biuletyn Informacji Publicznej

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.
 • Polska Agencja Prasowa SA
  ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa
  tel. (+48 22) 509 22 22
  NIP: 526-02-50-742

 • Forma prawna

  Polska Agencja Prasowa S.A. jest Jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 67663. Czytaj więcej...

 • Statut

  Czytaj więcej...

 • Przedmiot działalności

  Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687) Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych. Czytaj więcej...

 • Majątek spółki

  Majątek Spółki stanowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, na której ustanowiona została hipoteka, oraz w Warszawie przy ul. Mińskiej 65. Czytaj więcej...

 • Spółki zależne

  Spółka: Mińska 65 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul. Mińska 65, 03 - 828 Warszawa KRS 0000550221 Czytaj więcej...

 • Struktura spółki

 • Redakcja Naczelna
 • Biuro Rozwoju i Sprzedaży Serwisów
 • Biuro Strategii Medialnych
 • Biuro Finansów
 • Biuro Informatyki i Telekomunikacji
 • Biuro Kadr i Administracji
 • Zespół Prawny     

Czytaj więcej..

 • Organy spółki

 • Plan połączenia spółek

  Plan połączenia spółki pod firmą: Polska Agencja Prasowa Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą: Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Czytaj więcej...

 • Komunikacja z Akcjonariuszami

  Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki Czytaj więcej...

  Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki Czytaj więcej...

  Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki Czytaj więcej...

  Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki Czytaj więcej...

  Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki Czytaj więcej...

 • Redakcja

  Redaktor Robert Żukowski robert.zukowski@pap.pl tel. (+48 22) 509 24 29 Czytaj więcej...