Prezydent podpisał ustawę: pomoc dla uchodźców, którzy przybyli nie tylko bezpośrednio z Ukrainy

2022-03-26 09:54 aktualizacja: 2022-03-26, 13:53
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która zakłada, że z zawartych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać także ci uchodźcy, którzy przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy.

Informację o podpisaniu noweli przekazało w sobotę biuro prasowe kancelarii prezydenta.

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisy ustawy "pomocowej" regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu, nadania numeru PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej czy udzielanej pomocy. W pierwotnym brzmieniu objęły obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy po ataku Rosji z 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Celem wprowadzonych zmian jest objęcie przepisami ustawy także tych obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Ukrainy z innym państwem i następnie przybyli do Polski.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 24 lutego 2022 r. 

Prezydent podpisał nowelizację w sprawie ewidencji ukraińskich dzieci z pieczy zastępczej

Możliwe będzie prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy z pieczy zastępczej i tych, którzy przyjechali do Polski bez opieki - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

O podpisaniu nowelizacji poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja umożliwia prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji ukraińskich dzieci, które w związku z wojną przybyły do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi. W ewidencji znajdą się także małoletni obywatele Ukrainy, którzy przed przybyciem do Polski byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie

Ewidencja małoletnich będzie prowadzona przez ministra rodziny i polityki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Ma pozwolić władzom polskim na przekazanie stronie ukraińskiej informacji co do losów dzieci.

Ponadto - zgodnie z nowymi przepisami - powiatowe centra pomocy rodzinie będą miały obowiązek wspierania ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jednostek organizacyjnych przy sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz przebywających pod ich opieką małoletnich obywateli Ukrainy. Dodatkowo powiatowe centra pomocy rodzinie będą zapewniały pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.

Jak tłumaczyła w czasie prac parlamentarnych wiceminister rodziny Barbara Socha, w przypadku grup zorganizowanych, które liczą 80-100 dzieci, ich opiekunami tymczasowymi mają być osoby, które z nimi przyjeżdżają do Polski. W przypadku, kiedy na jedną osobę przypada więcej, niż 15 dzieci, na władzach samorządowych spoczywać ma obowiązek zatrudniania dodatkowych wychowawców. Reprezentantem prawnym w Polsce nadal będzie opiekun tymczasowy.

Dodatkowo - zgodnie z nowelą - jeśli opiekunem tymczasowym dziecka zostanie ustanowiona osoba, która na terytorium Ukrainy, przed przybyciem z tym dzieckiem do Polski, sprawowała nad nim pieczę zastępczą, to wówczas wniosek o świadczenia rodzinne, czy wychowawcze, w imieniu opiekuna tymczasowego, będzie składał starosta lub osoba przez niego upoważniona.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

dsk/