Premier: rola agencji Frontex nie do przecenienia

2017-11-21 15:55 aktualizacja: 2018-10-05, 20:55
Unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos (L) i premier Beata Szydło (P) podczas uroczystości wciągnięcia flag Polski, Agencji Frontex i Unii Europejskiej w Warszawie, 21 bm. w ramach wejścia w życie umowy o siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Agencja Frontex powołana została 6 października 2016 roku, a jej celem jest m.in. monitorowanie przepływów migracyjnych, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, zwalczanie przestępczości międzynarodowej czy wspieranie krajowych organów straży przybrzeżnej. Siedziba agencji znajdować się będzie w Warszawie na Placu Europejskim. (nlat)  Fot. PAP/Jakub Kamiński
Unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos (L) i premier Beata Szydło (P) podczas uroczystości wciągnięcia flag Polski, Agencji Frontex i Unii Europejskiej w Warszawie, 21 bm. w ramach wejścia w życie umowy o siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Agencja Frontex powołana została 6 października 2016 roku, a jej celem jest m.in. monitorowanie przepływów migracyjnych, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, zwalczanie przestępczości międzynarodowej czy wspieranie krajowych organów straży przybrzeżnej. Siedziba agencji znajdować się będzie w Warszawie na Placu Europejskim. (nlat) Fot. PAP/Jakub Kamiński
Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia - powiedziała we wtorek premier Beata Szydło podczas uroczystości związanej z wejściem w życie porozumienia o siedzibie agencji Frontex w Warszawie.

Umowa w sprawie siedziby agencji weszła w życie 1 listopada 2017 r."To jest bardzo ważny dzień, ponieważ tutaj w Warszawie inaugurujemy już oficjalnie prace jednej z największych agencji unijnych. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy, i też dla przyszłości Europy" - powiedziała Szydło. Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że praca osób zabezpieczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej jest bardzo ważna.

"Są zaangażowani w proces rozwiązywania jednych z największych, najtrudniejszych problemów, jakie niesie ze sobą kryzys migracyjny. Na szczęście udało się wypracować rozwiązania (...), które przynoszą dobre efekty" - powiedziała Szydło.

Premier Szydło: Frontex daje dobrą perspektywę na przyszłość i na bezpieczeństwo Europy

"Cieszę się bardzo, że tutaj w Warszawie będzie rozwijać się agencja Frontex. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień - przechodzimy nim do historii - daje dobrą perspektywę na przyszłość i na bezpieczeństwo Europy" - dodała.

W uroczystości wzięli także udział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, dyrektor agencji Frontex Fabrice Leggeri i unijny komisarz odpowiedzialny za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitris Avramopoulos.

"Frontex to agencja, która się bardzo dynamicznie rozwija. Dotychczas w Warszawie miała swoją siedzibę tymczasową, od dziś możemy powiedzieć, że ma swoją siedzibę stałą. Jest przygotowywana inwestycja, która spowoduje, że Frontex na stałe będzie obecny w Warszawie" - powiedział Błaszczak.

Szef MSWiA podziękował unijnemu komisarzowi odpowiedzialnemu za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitrisowi Avramopoulosowi "za to, że Komisja Europejska życzliwie spoglądała na wysiłki polskiego rządu związane z podpisaniem umowy".

Z kolei dyrektor agencji Frontex Fabrice Leggeri podkreślił, że stała siedziba agencji to bardzo ważny krok w jej rozwoju. "Był to ważny, ale zarazem konieczny krok, nie tylko dla Frontexu, jako instytucji, ale także dla naszych pracowników. Porozumienie w sprawie siedziby pokazuje, że agencja rozpoczyna nową erę i na stałe osiedliła się w Warszawie, wysyłając ważny sygnał naszym pracownikom, że ich przyszłość tutaj jest zapewniona" - powiedział.

"Powołanie agencji Frontex leży u podstaw wysiłków Unii Europejskiej na rzecz zagwarantowania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przyczyniając się do utrzymania wewnętrznego bezpieczeństwa Europy, odgrywając jednocześnie coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu migracją" - dodał.

Poinformował, że działka przyznana agencji ma wielkość 3 hektarów i agencja potrzebuje 6 lat na wybudowanie swojej głównej siedziby. Dodał, że roczne wydatki agencji na różnego rodzaju świadczenia i usługi wynoszą ok. 15 mln euro.

Komisarz Avramopoulos: stała siedziba Agencji jest "dokończeniem jednego z filarów europejskiej polityki migracyjnej"

Według unijnego komisarza odpowiedzialnego za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitrisa Avramopoulosa stała siedziba Agencji jest "dokończeniem jednego z filarów europejskiej polityki migracyjnej". "Która zasadza się na odpowiedzialności, ale też na solidarności. Migracja to wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa i wskazują one w sposób bardzo jasny, że w chwili obecnej potrzebujemy wspólnej zintegrowanej europejskiej odpowiedzi na te wspólne wzywania" - powiedział Avramopoulos.

Podpisana w marcu umowa zakładała, że Polska przekaże działkę przy ul. Racławickiej w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę. Umowa reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Przewidywała też powstanie europejskiej szkoły dla dzieci pracowników agencji.

Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona prawie trzykrotnie – z 400 pracowników do 1 tys. w roku 2020.

Frontex powstał w 2004 r. a od października 2016 r. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej(Frontex) działa w obecnej postaci. Do głównych zadań agencji należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, wspieranie - wraz z innymi agencjami UE - krajowych organów straży przybrzeżnej. Jednym z zadań agencji jest nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich.(PAP)

autor: Krzysztof Markowski