Wiceminister finansów: Lublin otrzymał 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych

2022-05-30 16:07 aktualizacja: 2022-05-30, 16:08
Lublin, Stare Miasto, fot. PAP/Wojtek Jargiło
Lublin, Stare Miasto, fot. PAP/Wojtek Jargiło
Lublin otrzymał 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca’80 - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń. Około 1,1-kilometrowy odcinek mógłby zostać oddany do użytkowania pod koniec 2023 r.

Soboń uczestniczył w poniedziałek w konferencji związanej z ogłoszeniem kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która, jak stwierdził, daje możliwość samorządom na realizację ich planów, ambicji inwestycyjnych.

"Spotykamy się w Lublinie, który otrzymał największą wnioskowaną kwotę, bo 65 mln zł na przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca’80" - powiedział wiceminister finansów. Dodał, że całkowita wartość projektu wskazana we wniosku to 68,5 mln zł.

Rozwój Lublina

Zdaniem Sobonia, przyznanie dofinansowania świadczy o skali zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w rozwój Lublina. "Tak jak ostatnio tutaj wspólnie z prezydentem Krzysztofem Żukiem zapowiadałem wsparcie, tak mogę powiedzieć, że dotrzymałem słowa i Lublin otrzymał największą dotację" - przyznał Soboń.

Następnie stwierdził, że dotacja pozwoli na utrzymanie wzrostu inwestycji publicznych w sytuacji hamowania gospodarczego w związku z ograniczaniem inwestycji prywatnych przez politykę monetarną i wojnę na Ukrainie. Powiedział, że w 2021 r. inwestycje ogółem w relacji do PKB wyniosły 5,4 proc., a w latach 2022 i 2023 spodziewa się inwestycji na poziomie kolejno 4,4 i 2,8 proc.

"W tym samym czasie chcemy, aby inwestycje publiczne finansowane ze środków rządowych czy z Krajowego Planu Odbudowy stanowiły 6,1 proc. PKB w 2022 r. i nawet 7,8 proc. w relacji do PKB w 2023 r., kompensując z jednej strony ryzyka związane ze wstrzymywaniem inwestycji prywatnych, z drugiej strony zapewniając wzrost gospodarczy" – powiedział Soboń.

Zdaniem wiceministra, budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca’80 będzie zmieniać część miasta, jest niezwykle ważna z punktu widzenia społecznego i rozwoju gospodarczego Lublina.

Zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach przypomniał, że dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca’80 "domknie układ komunikacyjny" i usprawni dojazd do budowanego w sąsiedztwie Dworca Metropolitalnego.

"Pan minister przywozi nam do Lublina inwestycję, na którą czekaliśmy bardzo długo, i która w kontekście budowy Dworca Metropolitalnego jest niezwykle istotnym domknięciem tej inwestycji" – powiedział Banach. Dodał, że tak duża inwestycja oznacza nie tylko oczekiwany przez mieszkańców rozwój dróg w mieście, ale także pracę dla mieszkańców i środki, które pozostaną w ich kieszeni.

 

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Mirosław Łuciuk powiedział, że dokumentacja inwestycji jest gotowa i przetarg mógłby zostać ogłoszony w czerwcu br.

Odpowiadając na pytania mediów Łuciuk stwierdził, że są realne szanse, żeby przekazać drogę do użytkowania pod koniec 2023 r. Natomiast termin zakończenia inwestycji wraz z jej rozliczeniem finansowym zaplanowano na koniec czerwca 2025 r.

W ramach inwestycji ma zostać wybudowany 1,1-kilometrowy dwujezdniowy i trzypasmowy odcinek ul. Lubelskiego Lipca'80 od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul.

Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Na skrajnych pasach zostaną wyznaczone buspasy. Przedsięwzięcie obejmie także: budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowane również zostaną odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej. Ulica będzie posiadać kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Lubelski ratusz złożył łącznie trzy wnioski o dofinansowanie z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, spośród których wsparcia nie otrzymały dwa: budowa przedłużenia ul. Węglarza wraz z budową dróg przyległych (wnioskowane dofinansowanie 30 mln zł, wartość całkowita 31,6 mln zł) oraz przebudowa i rozbudowa ul. Raszyńskiej wraz z ulicami przyległymi (wniosek o 5 mln zł, wartość całkowita - 5,3 mln zł).

W ramach pierwszego naboru Lublin otrzymał ok. 35 mln zł dofinansowania na budowę dróg. W trakcie jest budowa ulic Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Na czerwiec ratusz zapowiedział rozpoczęcie budowy ulic Bliskiej i Skowronkowej.

Inwestycje w Świdniku

Soboń odwiedził w poniedziałek także Świdnik, gdzie poinformował o przyznaniu dofinansowania na realizację następujących inwestycji: budowa ul. Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (8 mln), modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego (3 mln), przebudowa siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (4 mln), budowa ul. Dworcowej w Świdniku oraz przebudowa dróg Minkowice - Krępiec i Krępiec - Minkowice (11 mln).

Wiceminister zwrócił uwagę, że przebiegająca wzdłuż Lasu Rejkowizna ul. Dworcowa usprawni komunikację między Świdnikiem, a podstrefą ekonomiczną i galerią Felicity w Lublinie. "Nie będzie to główna droga, bo są inne super wygodniejsze drogi między Świdnikiem a Lublinem, ale to będzie bardzo atrakcyjna trasa do jazdy rowerem, hulajnogą, skuterem" – dodał.

Następnie wiceminister udał się do Łęcznej, która otrzymała dofinansowanie do budowy przedszkola (10,2 mln), przebudowy ul. Polnej (2,85 mln) oraz poprawy dostępności komunikacyjnej miasta (blisko 5 mln).

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach której zaakceptowanych zostało 4989 wniosków samorządów o dotacje. Fundusze przeznaczono na budowę lub modernizację m.in. ponad 3500 km dróg, 5000 km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, ponad 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli, ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych oraz ponad 20 budynków i infrastruktury dla Ochotniczych Straży Pożarnych. (PAP)

Autor: Piotr Nowak

gn/