Drogi, kanalizacja, remont szpitala i budowa basenu dzięki środkom z Polskiego Ładu. Nowe inwestycje na Mazowszu

2022-06-01 12:33 aktualizacja: 2022-06-01, 12:38
Budowa drogi, Fot. PAP/Tomasz Waszczuk
Budowa drogi, Fot. PAP/Tomasz Waszczuk
Remont Szpitala w Pionkach, budowa i remonty dróg, chodników i montaż oświetlenia w gminie Stara Biała, a także budowa basenu w Otwocku, na który mieszkańcy czekają pół wieku Te inwestycje zostaną zrealizowane ze środków z Polskiego Ładu przyznanych samorządom na Mazowszu w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Otwock otrzymał niemal 28 mln zł. „To rekordowe dofinansowanie, które uzyskało miasto” – ocenił w rozmowie z PAP prezydent miasta Jarosław Margielski. Przypomniał, że poprzednio w ramach dofinansowań Polskiego Ładu, miasto dostało – blisko 25 mln zł.

"20 mln zł otrzymaliśmy na dofinansowanie budowy basenu, inwestycji, na którą nasze miasto czeka blisko pół wieku. Bez tego wsparcia jej realizacja byłaby niemożliwa. Dzięki temu jeszcze w czerwcu będziemy ogłaszali przetarg na budowę" - wyjaśnił.

Pozostałe niespełna 8 mln zł Otwock otrzymał na budowę dróg. "W tym obszarze istnieje szczególne zapotrzebowanie we wszystkich samorządach. W Otwocku mamy kilkudziesięcioletnie zaniedbania w dziedzinie infrastruktury. Dzięki uzyskanym środkom będziemy mogli zbudować ok. 8 km dróg. Mamy już bardzo długą listę" - podkreślił.

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Stara Biała pod Płockiem otrzymała 5 mln dotacji na modernizację infrastruktury drogowej. "To spore wsparcie, sporo pieniędzy, jak na nasze możliwości. Planowana inwestycja dotyczy budowy trzech dróg gminnych. Będziemy to realizować w tym roku i pewnie w przyszłym kończyć" - powiedział w środę PAP wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński.

Jak wyjaśnił, modernizacja ma objąć odcinki dróg w samej Starej Białej, a także w Nowym Trzepowie i między miejscowościami Kamionki i Włoczewo - łącznie to ok. 4,5 km. "To odcinki dróg gminnych na terenach typowo rolniczych, istotne z punktu widzenia mieszkańców, w tym ułatwiające dojazd i transport do gospodarstw surowców do produkcji oraz wywóz płodów rolnych" - podkreślił Wawrzyński.

W poprzedniej transzy dofinansowania z Polskiego Ładu gmina Stara Biała otrzymała także 5 mln zł i również na inwestycję drogową - przedsięwzięcie obejmuje przebudowę prawie 1,5 km trasy łączącej dwie drogi wojewódzkie 559 i 562, która polegać ma m.in. na poszerzeniu, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, instalacji nowego oświetlenia i budowie chodnika i ścieżki rowerowej.

"To istotna inwestycja, w najbardziej zurbanizowanym terenie, praktycznie na granicy z miastem Płockiem. Jesteśmy już po przetargu, podpisaliśmy umowę. Kosztuje to 7 mln zł, także 2 mln zł musimy dołożyć, ale jednak jest to różnica, wydatek 7 mln a 2 mln zł i w przypadku budżetu gminy to bardzo istotne" - dodał Wawrzyński.

Gmina Stara Biała złożyła też dwa wnioski w ramach programu przeznaczonego dla samorządów na terenie, gdzie funkcjonowały PGR. Jeden wniosek dotyczy dofinansowania do 2 mln zł na infrastrukturę społeczną - rozbudowa boisk sportowych i rozbudowa świetlicy, natomiast drugi wniosek obejmuje wsparcie do 5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. "Teraz czekamy. Mam nadzieję, że któryś z tych wniosków zostanie zaakceptowany" - zaznaczył Wawrzyński.

Samorząd pow. radomskiego otrzymał 15,2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotna dotacja w wysokości 10,2 mln zł zostanie przeznaczona na rewitalizację i modernizację najstarszych budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Z kolei 5 mln zł pochłonie kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Inwestycja przewiduje dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdaniem starosty radomskiego Waldemara Trelki to dwie niezwykle istotne inwestycje w bardzo ważnych pod względem społecznym obszarach: w opiece zdrowotnej i oświacie.

Starosta zauważył, że pieniądze z Polskiego Ładu stanowią nie tylko bardzo duże wsparcie dla samorządów powiatów, ale także poszczególnych gmin. "W pow. radomskim, gdzie jest 13 gmin, wszystkie samorządy bez wyjątku dostały pieniądze" – zaznaczył Trelka.

W jego ocenie wsparcie z rządowego funduszu stanowi poważny zastrzyk pieniędzy na inwestycje, a jednocześnie istotny impuls do rozwoju gospodarczego. "Bardzo często przetargi na kilka czy kilkanaście milionów złotych wygrywają lokalne firmy, dzięki czemu generują kolejne miejsca pracy" – podkreślił Trelka.

Ponad 10 mln zł dla w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzyma Jedlińsk. Przeszło 5,2 mln zł gmina przeznaczy na remonty sześciu kluczowych odcinków dróg gminnych, ponad 4,2 mln zł - na wymianę oświetlenia ulicznego i 959 tys. zł na zakup i dostawę autobusu szkolnego dla uczniów ze Wsoli.

"Wnioskowaliśmy o pieniądze na trzy zadania i na wszystkie trzy otrzymaliśmy" - powiedział PAP wójt Jedlińska Kamil Dziewierz. "Ze środków własnych gminy realizacja tych przedsięwzięć byłaby bardzo ciężka, wręcz niemożliwa, chociażby ze względu na wzrastające ceny gazu i energii, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku utrzymania placówek oświatowych" – podkreślił wójt Jedlińska.

Dziewierz przypomniał, że Jedlińsk w pierwszej transzy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał także ponad 10 mln zł. Z tych pieniędzy finansowana jest budowa kanalizacji we Wsoli i hydroforni w Wielogórze oraz zakup autobusu dla szkoły w Jedlińsku. (PAP)