KE rozpoczęła postępowanie ws. pomocy dla Przewozów Regionalnych

2018-01-23 13:00 aktualizacja: 2018-09-26, 18:36
Bydgoszcz 12.12.2014 Przekazanie dwóch pociągów Elf w ramach projektu BiT City. Pojazdy , każdy o wartości 16,5 miliona złotych zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski, i będa obsługiwać trasę Bydgoszcz - Toruń. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz - Zakład Prób i Uruchomień (Z-6). PAP/Tytus Żmijewski (tż/awol) Archiwum PAP © 2018 / Tytus Żmijewski
Bydgoszcz 12.12.2014 Przekazanie dwóch pociągów Elf w ramach projektu BiT City. Pojazdy , każdy o wartości 16,5 miliona złotych zostały zakupione przez Urząd Marszałkowski, i będa obsługiwać trasę Bydgoszcz - Toruń. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz - Zakład Prób i Uruchomień (Z-6). PAP/Tytus Żmijewski (tż/awol) Archiwum PAP © 2018 / Tytus Żmijewski
Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne.

Wątpliwości KE budzi fakt, że spółka otrzymała w przeszłości pomoc państwa. Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz na 10 lat.

"Spółka Przewozy Regionalne korzystała już w przeszłości z pomocy państwa. Musimy ocenić, czy przyznana pomoc jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, i zadbać o to, by wsparcie publiczne nie prowadziło do zakłóceń konkurencji na rynku kolejowym" - poinformowała unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager.

KE podała, że we wrześniu 2015 r. Polska poinformowała ją, że Przewozy Regionalne otrzymały pomoc na restrukturyzację o wartości 770 mln zł (ok. 181 mln euro).

Zgodnie z unijnymi zasadami, przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, takie jak Przewozy Regionalne, mogą otrzymać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz na 10 lat (tzw. zasada pierwszy i ostatni raz). Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w której podupadające firmy zamiast poprawić wyniki i konkurować na rynku dzięki swoim atutom, wykorzystywałyby wsparcie publiczne do utrzymania się na rynku.

Po wstępnej ocenie Komisja stwierdziła, że Przewozy Regionalne otrzymały już wcześniej pomoc ze strony państwa. Tematem szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie to, czy udzieloną w przeszłości pomoc państwa należy uznać za pomoc na restrukturyzację, i co za tym idzie, czy pomoc przyznana w 2015 r. jest zgodna z zasadą „pierwszy i ostatni raz”

KE sprawdzi też, czy zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa Polska zaproponowała odpowiednie środki w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji wywołanych przez pomoc na restrukturyzację i czy Przewozy Regionalne w wystarczającym stopniu pokrywają część kosztów restrukturyzacji ze środków własnych.

Komisja podkreśliła, że rozumie, iż polski sektor kolei pasażerskich różni się pod niektórymi względami od innych sektorów gospodarki - przede wszystkim dlatego, że oferuje on usługi użytku publicznego o dużym znaczeniu na rynku, który nie jest jeszcze w pełni otwarty na konkurencję w skali UE. Dlatego też KE "zastanowi się, jak uwzględnić te różnice przy ocenie pomocy na restrukturyzację dla Przewozów Regionalnych".

KE przystąpi do dalszego badania, by ustalić, czy jej wstępne zastrzeżenia znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. W ramach dochodzenia zainteresowane strony trzecie mogą przedstawić swoje uwagi.

Spółka Przewozy Regionalne jest największym operatorem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce i jedynym dostawcą usług publicznych kolejowego transportu pasażerskiego w siedmiu z 16 województw. W 2015 r. państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu dokapitalizowała spółkę kwotą 770 mln zł i stała się jej większościowym udziałowcem. Przewozy Regionalne wykorzystały te pieniądze na spłatę długów i sfinansowanie restrukturyzacji.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/ gpal/ kar/ mhr/