Polska Akademia Nauk rozstrzygnęła drugą edycję konkursu PASIFIC. Aplikowało 200 naukowców, najwięcej z Indii, Polski, Ukrainy i z Iranu

2022-06-21 21:36 aktualizacja: 2022-06-21, 21:36
Fot. Youtube.com/PAN
Fot. Youtube.com/PAN
15 osób rozpocznie wkrótce staże w Polsce w ramach drugiej edycji konkursu PASIFIC, którego organizatorem jest Polska Akademia Nauk. Laureaci reprezentują 7 narodowości, a do Polski przyjadą z 9 krajów – poinformowała we wtorek PAN.

PASIFIC (ang. Polish Academy of Sciences’ Individual Fellowships: Innovation & Creativity) to projekt Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND). We wtorek PAN poinformowała o rozstrzygnięciu jego drugiej edycji.

Aplikowało 200 naukowców

Do drugiej edycji programu PASIFIC aplikowało 200 naukowców, najwięcej z Indii, Polski, Ukrainy i z Iranu. Z tej grupy wybrano 15 osób, które wkrótce rozpoczną staże w Polsce. Kolejne 15 osób znalazło się na liście rezerwowej. Biuro prasowe PAN przekazało, że stypendyści będą prowadzić badania w 9 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Dołączą tym samym do 35 laureatów pierwszego konkursu, który rozstrzygnięto w 2021 r.

Wyłonieni stypendyści otrzymają dwuletnie staże i będą prowadzić swoje badania z różnych dziedzin nauki. Laureaci reprezentują 7 narodowości, a do Polski przyjeżdżają z 9 różnych krajów (Indie, Szwecja, Chiny, Niemcy, Białoruś, Turcja, Finlandia, Francja, Norwegia). Ich badania obejmują 11 różnych dyscyplin naukowych. Będą realizować stypendia w 9 instytutach Polskiej Akademii Nauk. 5 grantów będzie prowadzonych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a 3 w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. W drugim konkursie PASIFIC będzie finansowanych 6 projektów z panelu z nauk ścisłych i technicznych, 5 z nauk społecznych i humanistycznych oraz 4 z nauk o życiu.

Badania laureatów będą dotyczyły różnorodnych zagadnień. Zajmą się m.in. projektowaniem urządzeń magazynujących energię w oparciu o zmodyfikowany węgiel aktywny otrzymywany z odpadów biologicznych, kompleksowym badaniem petrochronologicznym skał, poszerzeniem wiedzy o molekularnej kontroli starzenia się czy zbadaniem zaangażowania współczesnego, wschodniego chrześcijaństwa w kwestie środowiskowe.

Wśród laureatów znalazło się 8 mężczyzn (53,3 proc.) i 7 kobiet (46,7 proc.). Jednocześnie więcej kobiet finalnie otrzymało grant niż wynosił rozkład płci wśród aplikantów – o stypendia wnioskowało 126 mężczyzn (63 proc.), 73 kobiety (36 proc.) i 1 osoba innej płci (1 proc.).

Zainteresowanie konkursem było wysokie

Jak czytamy w komunikacie, zainteresowanie konkursem było wysokie – na jedno miejsce kandydowało około 13 osób. Międzynarodowe grono ewaluatorów oceniało projekty w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt przeszedł też przez ocenę etyczną.

Naukowcy otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,5 tys. euro netto przez dwa lata. Badacze przyjeżdżający z rodzinami mają również możliwość pobierania dodatku rodzinnego. Ponadto będą dysponować budżetem na koszty bezpośrednie badań do 60 tys. euro (do tego dolicza się 20 proc. kosztów pośrednich dla instytucji goszczącej).

Listę rankingową i rezerwową konkursu można znaleźć na stronie: https://pasific.pan.pl/call-2/. Film podsumowujący wyniki drugiego konkursu PASIFIC dostępny jest w

serwisie YouTube.

 
(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

gn/